Fejér Megyei Hírlap, 2000. október (45. évfolyam, 231-255. szám)

2000-10-06 / 235. szám

2000. október 6., PÉNTEK „Hazámért ezt is szívesen” A fátyol 1849. október 6-án Aradon bomlott ki, a vértanúk azonban tizenháromnál sokkal többen voltak. Ők, a többiek, Csányi László, Deák Ferenc legjobb barátja könnyen elme­nekülhetett volna, ő azonban maradt. A hóhér kötelét megcsó­kolta, s így szólt: „Hazámért ezt is szívesen”. Csernyus András kalapját dobta a levegőbe a vesztőhelyen, ez volt az utolsó moz­dulata. Perényi Zsigmond, a felsőház elnöke nem zúgolódott, nem káromolt senkit, úgy halt meg, mint egy szent. Szacsvay művelt lelke is a bitón távozott testéből. Woronyecky herceg a halálos ítélet hírét mosolyogva fogadta, jól megreggelizett, majd komornyikját hívatta, aki szalonruhába öltöztette. Majd üzent a menyasszonyának: álljon ki az ablakba, hogy még utol­jára láthassa, mert arra vezetik majd a kivégzés felé. A grófné azonban nem teljesítette kérését. Woronyecky mégis mosolyogva lépett a bitó alá, s úgy ment át a másvilágra, mintha egyik szalonból a másikba lépne. Talán Ruby báró, hu­szárkapitány járt a legrosszabban. Elbúcsúzott a barátaitól, ám az utolsó pillanatban kegyelmet kapott. Cimboráit aztán lako­mára hívta, hogy újjászületését megünnepeljék, s javában ittak már, amikor visszajöttek érte. Mondták, hogy tévedés, mégsem neki kegyelmeztek meg. Elvitték megint, akkor már tényleg utoljára. Aradon sem „csak” a tizenhárom vértanú veszítette életét, valójában tizenhatan voltak. Október 25-én lőtték agyon Ka­zinczy ezredest és még két másik tisztet. Kemény katonák, igaz hazafiak voltak. S legfőképpen pél­dák a nemzet mai­­ és mindenkori - vezetői számára, akik kö­zül csak kevés vállalna a hazáért halálos áldozatot. T.T. ----------------------------—*--------------------------------.-—|----­C Oirr^ttii 1882- Itujítallí »5 Ktn ehrói ■YrUiJn, tfeVvi eActKwrn. b^JtirtiioentA Y£^€iCu^prnA4-iii:.«...''Xvv*4 -T-tveAiUz*/. L eme-Ka J VA-VTxcrít^ni vTiv.-r i IvíLócjtvA- A­ !r3 vyLnf- Yn.«IueacC tyfnj, tciH><r/c «J+A- -me* luflj*. t TVtwitó: <v_ VfcirRi^ » >núui. oy Kíu/rW «_í------------­ Kossuth Lajos írása az aradi vértanúságról Még jól működik a Dunán a múlt századi Zichy-zsilip Ár- és belvízvédelmi szemle Fejér megyében Földgépek, bagyarok dolgoz­nak a Nádor-csatorna nagy­­hörcsöki folyásán, munkájuk nyomán magasabb partfal (de­­pónia) alakul ki, s eltűnnek a me­deréből a vízfolyást gátló nö­vények. Hetyei Sándor, a KDT Vízügyi Igazgatóság szakasz­­mérnöke és Csonki István vízká­relhárítási osztályvezető muka­­társaikkal ár-és belvízvédelmi szemlét tartanak szerda óta. El­lenőrzik a tavalyi rendkívüli nyári csapadék utáni helyreállí­tásokat, a műtárgyak, csatornák állapotát. A cece-ősi belvízvédelmi csatornarendszer 144,3 kilomé­ter hosszú, a kaszált rézsű és de­­pónia területe 290 hektár. A rendszer műszaki állapota meg­határozó a térség ár-és belvízvé­delmi helyzete szempontjából, de nem elhanyagolhatók a ki­sebb vízfolyások sem, tavaly nyáron például a sárbogárdiak­nak sok baj okozói voltak. A Ná­doron Örspusztától Rétimajorig 4,6 kilométeren helyreállították a balparti depóniát, megakadá­lyozva a halastavak elöntését. Mára rendbetették már a körtvé­­lyesi és a töbörzsöki árok medrét a Tinódi-árokig, azok víztováb­bító képesége jó. Bevízvédelmi szempontból fontos objektum készül el rövidesen, átadják a tá­ti többfunkciós belvíztározót. Szerdán az Ercsi-Adony bel­vízvédelmi, öblözetet vizsgálták meg, a térségben meghatározó a 2,5 millió köbméter befogadó­­képességű cskolai tározó állapo­ta, nos ennek felkészítettsége megfelelő. A térség felszíni vizeit az északi övcsatorna viszi a Dunába, a torkolatánál 1864- ben épült Zichy-zsilipet felújí­tották, műszaki állapota még hosszú ideig megfelelő. p.i. A Nádor-csatorna meghatározó a védelemben Fotó: Lázár KRÓNIKA FEJÉR MEGYEI HÍRLAP 3 Millenniumi móri bornapok Háromnapos rendezvénysorozat a bor vértesi fővárosában A jó bornak nem kell cégér, tartja a mondás, ám mint annyi más dolog a mai világban, ez is változni látszik, mert ki vonná kétségbe, hogy jó az, ha tudato­sul az emberekben, hogy ezen a helyen jó bor terem, s megjegy­zik, hogy termőhely története­sen móri történelmi borvidék. Mert ezt a rangját a mostani mostoha körülmények közepet­te sem vesztette el, mégha a kör­nyékbeli borászat szempontjá­ból meghatározó szerepet ját­szott állami gazdaság „toplis­tás” helyezését el is vesztette. Átvehetik viszont ezt a szerepet azok a mai móri modern felfo­gású szőlősgazdák, borászok, akik szerencsésen egyesítik bor­­filozófiájukban az ősi hagyomá­nyokat a mai korák megfelelő szaktudással. De maradjunk még a cégér gondolatánál, mi lehetne jobb hírvivője a móri bornak, mint a bolnapok, amikor a városba ér­kező hazai és külföldi vendégek a híres nedű termőhelyén kor­tyolgathatják az ezerjót, leány­kát, traminit, chardonnay-t, hogy csak a legjellegzetesebbe­ket említsem. Emlékezetes lehet az idei bolnapi rendezvény és nem is csupán a millenniumi év kapcsán, mert, mintha csak az időjárás is alkalmazkodott volna a jubileumi évhez, mert olyan termést produkált, ami, ha nem is ezer esztendőnként, de igen ritkán fordul elő, hisz a must cu­korfoka hihetetlen magasságok­ba emelkedett. Ám, hogy miként sáfárkodtak a móri szőlősgazdák az isten adta kiváló terméssel, azt a bornapok közönsége a már letisztult új bort kortyolgatva döntheti el. pintér A bornapok programja Pénteken a 9.30-as megnyitó után ünnepélyes keretek között kerül sor a millenniumi zászlók átadására a Kapucinus-templomnál. Majd 14 órakor gyermekrajz-kiállítás nyílik a régi községházánál. Közreműködnek a Pászti Miklós zeneiskola növendékei. 15 órai kezdettel fotókiállítás nyílik és ta­nácskozás kezdődik a polgármesteri hivatalban. A téma mindkét esetben a Mór-Freudenberg testvérvárosi kapcsolat. Utána emlékfát ültetnek a mille­­centenáriumi emlékparkban. Ezek után óránként kezdődnek a programok: író-olvasó találkozó Kalász Mártonnal a Városi Könyvtárban, majd a Kép­zőművészeti Szabadiskolában lesz kiállítás, a Lamberg-kastélyban pécsi szobrászok művei láthatók, 19 órakor pedig megválasztják a borkirálynőt az Öreg Prés Fogadó sátrában, s végül utcabál zárja az estét. Szombaton délelőtt sportversenyek lesznek a Bogáncs pincénél, a pol­gármesteri hivatalnál, a teniszpályán, a Petőfi iskolánál, a nagyvelegi ipar­telepen és a lőtéren. 9 órakor bélyegkiállítás nyílik a Radnóti Miklós Általá­nos Iskolában, 10-kor pedig bábelőadás és játszóház várja a gyerekeket az Uránia moziban. Este 18 óráig a III. fúvószenei fesztivál csoportjai lépnek fel a Kapucinus téri szabadtéri színpadon. Este koncertek, tánccsoportok, valamint szüreti bál várja az érdeklődőket. Vasárnap reggel zenés ébresztőt ad a város különböző pontjain a Móri Ifjúsági Fúvószenekar. A Lamberg-kastély előtt népművészeti kiállítás lesz, a móri SE pályán, a Táncsics Mihály Gimnáziumban pedig sportverse­nyek. Rali autósversenyt is rendeznek, mégpedig a nagyvelegi ipartelepen. Az éremgyűjtők a Radnóti iskolában találkozhatnak 9 órakor, 10-kor pedig különféle tánccsoportok fogják szórakoztatni az egybegyűlteket. Délután térzene, szüreti felvonulás és utcabál lesz, s végül tűzijáték zárja az idei mó­ri holnapokat. Útjavítások, forgalom­korlátozással A Fejér Megyei Állami Köz­útkezelő Kht. az alábbi helye­ken végez forgalomkorlátozás­sal járó útjavításokat, vagy más cég infrastukturális beruházáso­kat. Óránként 30, illetve 40 kilo­méter a megengedett sebesség: Apátszállás belterületén, Baracs és Apátszálas között, Sárosdon, Sárszentmihályon és Ná­­dasdladányban, Iváncsán, az adony-kálozi úton Sárkeresztúr előtt, Kislók és Sárbogárd kö­zött, Pusztaszabolcson, Igar és Enying között, Seregélyes és Székesfehérvár között. Lep­sényben, a 7-es úton, Középbo­­gárdon, a besnyői bekötőúton, Iváncsa és Pusztaszabolcs kö­zött, Kajászón, Sárszentágotán és Felsőtöbörzsökön, az Etyek- Háromrózsai úton, Martonvásár és Gyúró között, a gyúrói bekö­tőúton, a 63-as úton Vajta és a megyehatár között, a Dunaföld­­vár Nagykanizsai úton Alap és a megyehatár között, Székesfe­hérvár és Bicske között a 811 -es út teljes hosszán, Nadap és Lo­­vasberény között, Móron, a Ne­mes úti csomópontban és Pol­­gárdi és Nádasdladány között. CO?R.NE_R_ pénzváltó Székesfehérvár, Kossuth u. 12. (volt Árpád fürdő) Telefonszám: (22) 330-229. Pénznem 1 egységre Vétel Eladás RTS 18,90 19,20 CHF 171,00 175,00 DEM 133,50 134,90 ESP 1,5500 1,6050 GRD 0,7530 0,8000 ITL 0,1340 0,1365 SEK 30,1502 31,1949 USD 297,00 303,00 Érvényes: 2000. október 6. Napközbeni árfolyamkorrekció lehetséges! Nyitva mindennap: 8-21 óráig. Internett www.goldinfo.hu RÖVIDEN A pszoriázisról A megyében a pikkelysö­mör betegséggel küzdők egyesületet alapítottak, melynek következő összejö­vetele ma 18 órakor lesz a Fehérváron, a helyőrségi klubban. Dr. Hadházy Lász­ló főorvos a homeopátiáról tart előadást, amelyre nem­csak pikkelysömörös bete­geket, hanem minden, a ho­meopátia iránt érdeklődőt várnak. A pszoriázishoz kapcsolódik a Megyei Mű­velődési Központban műkö­dő Mandala Kör mai prog­­ramja is: 18 órától Varga Ka­talin mikrobiológus beszél a Holt-tenger varázsáról, a pszoriázis, az ekcéma, a reu­matikus és izületi betegsé­gek gyógyításáról. Megyei polgárőrök a közlekedésért A Fejér Megyei Polgárőr Szövetség ma 14 órakor a Fejér Megyei Rendőr-főka­pitányság oktatótermében tartja soros ülését. A napi­rendi pontok közt a 2000. szeptember 25. és október 25. között megtartandó bűn­­megelőzési hónap teendői, a polgárőrök speciális közle­kedési képzésének előkészí­tése szerepel. SZITI-tanácsadás Ma 14 órától díjtalan gyermekvédelmi, támoga­tási pszichológiai-életveze­tési tanácsadást tartanak az ifjúsági irodában Fehérvá­ron, az Ady E. u. 21. szám alatt. Tel./fax: 312-561 ABN AMRO 2 hónapos lekötött betét *A közölt hozam 5 millió forintos betétösszegtől érvényes a 2000. szeptember 29. és október 22. között nyitott két hónapos lakossági lekötött betétekre. A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A további részleteket a Hirdetmény és az Üzletszabályzat tartalmazza. Az egyes sávoknál a megadott EBKM-értékek a teljes betéti összegre érvényesek. EBKM a 41/1997. számú kormányrendelet szerint. KAMATTÁBLÁZAT (%) 06 40 444 444 Sáv (Ft) EBKM (%)­­ Hozam (%) 20000 499 999 8,68 9 500000- 1999999 8,91 9,25 ABN AMRO B­ank I 2000000 - 4999999 9,14 9,5 5000000 - 1 9,61 I 10 www.abnamro.hu

Next