Fejér Megyei Hírlap, 2000. október (45. évfolyam, 231-255. szám)

2000-10-05 / 234. szám

16 FEJÉR MEGYEI HÍRLAP MA AURÉL NEVŰ OLVASÓINKAT KÖSZÖNTJÜK AURÉL NAPJA. Latin eredetű név, eredeti változata, az Aurelius, igen el­terjedt volt az ókorban és a kora közép­korban. Jelentése aranyos. Ma Attila és Etele nevű ismerősein­ket is köszönthetjük, ha ezen a napon ünnepelnek. Attila a hun fejedelem gót nevéből - Atta- (atya) - származik, an­nak kicsinyítőképzős származéka, je­lentése tehát apácska. Az Etele név az Attila magyar fejleményű változata. Csütörtök, 2000. október 5. A Nap két 6.49-kor, nyugszik 18.15- kor. Mai évfordulók 120 éve hunyt el Jacques Offen­bach (képünkön) francia zeneszerző. Híres, ma is gyakran játszott műve az Orfeusz az alvilágban, a Szép Heléna, a Kékszakáll Hoffmann meséi című fantasztikus operáját halála után Er­nest Guiraud fejezte be. 175 éve született Xantus János néprajzkutató, akadémikus. Nagy­szabású utazásokat tett Amerikában, gyűjteménye lett a Néprajzi Múzeum alapja. 10? ^ Kellemes idő ^12 LM hosodcsre számitha­** MB* Megyénkben m­a kellemes idő­ ”*7 -db ben lesz részünk. A változóan f * . felhős ég mellett néhány órás (f151­ 0/) Ül naPsüt®sre ‘s számíthatunk. A r mérsékelt szélben 20. 21 fokig |P aJ % tyBL. Ma számottevő fronthatásban nem lesz részünk, a meteoroló- _ D&k rfos*j jf­giai körülmények közérzetünk k­ef­áwl számára kedvezőek. Európa nyugati felén Mm ' . ' » • dk. 1 k link­, kcAlodott ICLMilllXdJJXlUJ Adna vidéken továbbra­­ is csapadékos az idő * Hazánkban csütörtö- % 23 jjt kön a reggeli párásságot Wf '22' Jé&z. Mm követően keleten sok 120 i lesz a napsütés, a Du- 04 k~_z­s­­nántúlon átmeneti fel- ■ Cff22n ^ J jL fV HM melegszik a levegő. ! Szétrehtvá? Mii | ® Humán meteorológia © IjfA% # '% A légszennyezettség reggel a *Nh1L. nagyv­árosokban viszonylag 1 Jr dm magas értéket ér el. JlpffrMM Péntek Szombat Vasárnap Mm max : Y 12/2® 11/17 10/ 1® Szél: Wh élénk, erős élénk, erős élénk, erős Időkép: növekvő felhőzet! szórványos eső , változan felhős Közérzet: feszült melankolikus élénkülő A Titanicról az űrbolygóra A Titanic rendezője űrutazás­ra készül, a következő filmje mi­att. James Cameron, a Titanic című film rendezője kijelentet­te, hogy vonzza az űrkaland és ezt személyesen is meg akarja élni. Az ügy érdekében hóna­pokkal ezelőtt tárgyalásokat kezdett az orosz hatóságokkal arról, hogy a Föld körül keringő Mir űrállomást milyen feltéte­lekkel szállhatná meg a stábjá­val. Minthogy a Mir iránt más amerikai filmesek, tévések is ér­deklődnek, Cameron siettetné a választ. Egy másik amerikai már a súlytalanság körülményei között gyakorol. Dennis Tito, a NASA mérnökeként szeretett volna asztronauta lenni, de ott­hon, Amerikában ez nem sike­rült. Kilépett a cégtől, majd pénzügyi tanácsadóként kere­sett annyit, hogy 20 millió dol­lárért Moszkvában megváltsa a belépőt a Szojuz űrhajóra, amely két hivatásos orosz űrha­jóssal felviszi az űrbolygóra. A Felsőörs Fruct Gyümölcstermelő Kft. Szomor Felsőörspuszta (Zsámbék és Szomor községek között) szedd­ magad akciót hirdet Idared, Jonagold és Gloster almafajtákból 40 Ft/kg áron, 2000. október 7-étől, amíg a termés tart. Nyitva tartás: 7 órától 16 óráig a Krmes (szombat, vasárnap is) SZERKESZTŐSÉGI ÜGYELET: Kulich Erzsébet» 542-706 E-mail: szerk@fmhirlap.alba.hu HIRDETÉSFELVÉTEL: Fejér Megyei Hírlap-ügyfélszolgálat Székesfehérvár, Fő utca 17. tr 316-590, 349-003 Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Székesfehérvár, Honvéd utca 8.« 542-750 Ingyen hívható terjesztési zöld szám: 06-80/200-272 MOZAIK PALACKOZOTT JÉGHEGY Felolvasztott jég ma a sikkes üdítő. Az ára a neves borokéval vetekszik, de a vizek között is csak az ínyencek ismerik. Bo­realis néven forgalmazza egy élelmes amerikai. Ronald Stamp felhagyott a halkereske­déssel, elment az északi sark­körhöz és darabolni kezdett egy jéghegyet. Az alapanyagot ka­nadai kikötőbe vontatta. A felol­vasztott jeget palackokba töltöt­te és 10 dollárért árulta, mint a lehető legtisztább ivóvizet. A si­ker a vízkereskedőt is meglepte, s most ott tart, hogy kormánytá­mogatással fejleszti az üzletet. Kimustrált hajókat keres továb­bi jéghegy-darabok vontatásá­hoz. Vizeivel Európát is megcé­lozta, de itt, úgy tűnik, kevesebb a sznob, mint az óceán túlsó partján. Netán hatott a francia ellenpropaganda is: „A palac­kokban benne van a jegesmedve vizelete is.” „PIPERKŐC” OSZTRÁKOK Évente és fejenként - a cse­csemőktől az idősekig - 1790 schillinget költenek szépségük­re és testük ápolására az osztrá­kok, s ezzel európai összehason­lításban a harmadik helyen áll­nak - írta szerdán az APA hír­­ügynökség. Az első helyen a svájciak állnak, akik évente fe­jenként 2620 schillingnek meg­felelő összeget áldoznak ma­gukra, míg a franciák 2040-et. ELEKTRONIKUS „NAGY BALHÉ” Az olasz bűnözés történeté­ben először a szicíliai maffia elektronikus úton 264 milliárd lírát akart ellopni a számítógé­pes rendszer felhasználásával. Az olasz rendfenntartó erők azonban gyorsabbnak bizonyul­tak, és az „On­line” fedőnevű rendőrségi akció keretében a bo­lognai, a modenai és a palermói hatóságok 21 személyt tartóz­tattak le e bűneset kapcsán. A Los Angeles-i House Of Blues színpadán Quincy Jones, a filmzenéiről is híres zenekarvezető nyújtotta át a Blues Founda­tion életműdíját Ray Charles-nak. A csodálatos művésznek ter­mészetesen egy koncerttel is kedveskedtek, melyen fellépett: Diane Schuur, Billy Preston, Ashford and Simpson és Willie Nelson. A nézőtéri belépőjegyek ára 150-500 dollár között volt, akik viszont a fehér asztal mellett érzik jobban magukat, 500- 1000 dollárt fizethettek a show-ért, s a vele járó étkekért, ita­lokért mti­ fotó-AP John Lennon gyilkosa fegyházban marad A kegyelmi kérvények ügyé­ben eljáró New York állambeli igazságügyi illetékesek elutasí­tották, hogy szabadlábra kerül­hessen John Lennon gyilkosa, Mark David Chapman. A most 45 éves Chapman csaknem húsz évvel ezelőtt, 1980. december 8- án lőtte agyon a legendás ex- Beatles-tagot, New York-i la­kása közelében. Életfogytiglani szabadságvesztés büntetését a New York állambeli Attica fegyházban tölti. Ez volt az első benyújtott kegyelmi kérvénye. A háromtagú bizottság meg­látogatta Chapmant a fegyház­ban, és beszélgetést folytatott vele. Az elutasítás fő indoka, hogy a beszélgetés során megbi­zonyosodtak afelől: az elítélt to­vábbra is megátalkodottan akar elismerést kivívni magának szörnyű tettéért. 2000. október 5., CSÜTÖRTÖK Szuperintenzív kurzusok A főnök mozog, mert az egyik ifjú hölgyet ritkán látja, hol autót vezetni tanul, hol intim tornára jár, máskor meg lova­gol, vagy éppen nyelvvizsgára készül. Az elfoglalt, „keresett” hölgyeknek érdemes lenne szupe­rintenzív kurzusokat szervezni. A lovaglást társítani lehetne az intim tornával. A nyelvvizsgára való készülés beépíthető a gépkocsivezetői tanfolyamba. Amikor a lámpa pirosra vált, a várakozás idejét fel lehet használni például néhány idegen szó memorizálására, reggeli, délutáni csúcsforgalomban dupla mennyiségű szót érdemes készhez készíteni. A szépítő, testápoló szolgáltatásoknak is ideje lenne figyelembe venni az elfoglalt nők kevés szabad idejét. Nagy szükség lenne afféle tetőtől-talpig szalonokra, ahol egy időben mossák a hölgy fe­jét, készítik frizuráját, miközben arcát és dekoltázsát a kozme­tikus maszírozza, krémezi, pakolja, kinyújtott kezét és lábát pedig a pedikűrös veszi kezelésbe. Ezen közben a páciens mo­bilján közli főnökével, hogy a számítások elemzését elkészítet­te, javaslataival két óra múlva jelentkezik... - zágoni - ■ Internetes könyváruház. A Magyar Könyvklub a hazai könyvkiadás teljes kínálatát igyekszik hozzáférhetővé tenni a www.uhu.hu internetes címen elérhető web-áruházában. A web-áruház vásárlói a számlát a postai küldemény átvételekor, il­letve bankkártyával is kiegyen­líthetik. □ Kaszálnak. A Roma Misz­­szió tagjai a szeptember 2-án in­dult kampány keretében a fővá­rosba érkező fővonalak mentén lekaszálták a rézsűket, a baleset­­veszélyes fákat, nem kívánatos cserjéket kivágták, összegyűjtöt­ték a szemetet és nagy részét már el is szállították. Jelenleg még tart a Budapest-Székesfehérvár­­vasútvonalak rendbetétele. ■ Krumplifesztivál: Krump­lifesztivált tart Szécsényben pénteken és szombaton a Szécsé­­nyi Burgonyarend és a helyi mű­velődési központ. A burgo­­nyarendet az elmúlt évi krumpli­ásás idején alakították azzal a céllal, hogy a rend veszi gondjai­ba a krumplifesztivál szervezé­sét. A fesztiválon szabadstílusú krumplifőző verseny is lesz. ■ Bankrablás a bankelnök lába alatt. A brazil központi bank elnökének a „lába alatt” ra­boltak ki bankrablók egy pénzin­tézetet. Arminio Fraga Rio de Ja­­neiróban egy felhőkarcoló 14. emeletén tartott előadást banká­roknak a pénzügyi kockázati té­nyezőkről, mialatt a 13. emeleten lévő bankból három jól öltözött rabló 54 ezer dollárt zsákmá­nyolt. Fraga pár perccel a rendőr­ség megérkezése előtt távozott az épületből. A három rabló is. □ Rovancs. Az olasz számve­vőszék ellenőrizte a katonai rak­tárakat és megállapította: „39-es bakancsból 1776 évre, gyapjúga­tyából 800 esztendőre, hajkefé­ből 13 évszázadra elegendő a készlet.” Van továbbá 3862 kék munkaruha, gyermekméretben. KÉRDÉS - Apu, ki volt az a bácsi, akit megöleltél a sarkon? - Nem tudom, kisfiam, de ha érdekel, megnézem a tárcáját. Mobilkikapcsolási toplista Kevesebb német kapcsolja ki mobiltelefonját szeretkezés közben, mint moziban - derült ki a Focus magazin felmérésé­ből. A mobilkikapcsolási toplista élén 58 százalékos aránnyal áll­nak a mozik. A szex csak 45 szá­zalékot kapott, azaz a németek 55 százaléka mereven ragaszko­dik ahhoz, hogy maroktelefon­ján elérhető legyen. A szexet még az éttermek és bárok is megelőzték: a megkérdezettek 46 százaléka kapcsolja ki eze­ken a helyeken mobiltelefonját. Otthoni vacsora közben viszont csupán 25 százalék nem hagyja, hogy a mobilja zavarja — jelen­tette a Reuters. 2000.10.05. Csütörtök 06.00 - 16.00 óráig a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén számíthatnak az autósok műszeres sebesség-ellenőrzésre. Traffipax ma G arfield® by Jim Davis FORDÍTOTTA: BORONYÁK RITA További képsorok olvashatók a Garfield magazinban és a Zseb-Garfield könyvsorozatban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék