Fejér Megyei Hírlap, 2012. március (57. évfolyam, 52-77. szám)

2012-03-14 / 63. szám

---------------------------------------------------- FÓKUSZ ----------------------------------------------------________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2012. MÁRCIUS 14., SZERDA FŐSZERKESZTŐK FÓRUMA Zászlóshajóból vontató lett Hogyan változott az újságírás? (3. rész) Bartuc Gabriella szerk@fmk.pk­.hu Budapest - Újságírás és etikai normák címmel nem­zetközi sajtókonferenciát rendezett nemrég a Goethe Intézet, a Független Média­­központ és a Főszerkesztők Fóruma. A hazai, illetve a nyugat-európai média pozí­cióit, társadalmi elfogadott­ságát és etikai elveit érintő témákról négyrészes soro­zatot közlünk lapunkban. Hegel szerint a modern em­ber napi imádsága az újság. So­ha ennyien nem olvastak, az in­ternet is arra kényszeríti az em­bert, hogy olvasson, mert külön­ben lemarad. Nehéz úgy imádkozni, hogy közben nem hisz az ember. Márpedig a mé­dia iránti társadalmi bizalom az elmúlt húsz évben igencsak megcsappant. Amit persze úgy is lehetne magyarázni, hogy a rendszer­­váltáskor volt túl magas - de ez a bajok elkendőzése lenne. Mert az a megrázkódtatás, amit a szakma most világszerte átél, mindenképpen önvizsgálatra ösztönöz. Meg kell hallani az ébresztőt, amit egyrészt az inter­net fejlődése váltott ki, másrészt a bulvárosodás, illetve a nyere­ség maximalizálására törekvő szemléletmód eluralkodása. Mint ahogy minden, a vidéki sajtóban ez is egy kicsit másként csapódik le. Hozzánk még bejár­nak az olvasók. Sokszor előbb megtalálnak bennünket a pana­szaikkal, mint a szolgáltatót vagy a fogyasztóvédelmet. Eb­ből mégiscsak arra következtet­hetünk, hogy bíznak bennünk. Több mint két évtizede, 1988 óta méri a média presztízsét Ma­gyarországon az Ipsos. Ennek eredményeiről számolt be Zá­­vecz Tibor A média iránti társa­dalmi bizalom alakulása a rend­szerváltástól napjainkig címmel a közelmúltban megrendezett kerekasztal beszélgetésen. A felmérések szerint a rendszer­­váltás körül még 79 ponttal meg­előzte a tömegtájékoztatás az in­tézményrendszer egészét, tehát zászlóshajó volt. Kétezerre azonban ez a nagy előny elfo­gyott. Az előadó úgy fogalma­zott, a média zászlóshajó helyett vontatóhajóként úszott tovább a háborgó tengeren, ami még min­dig nagyon tisztes pozíció. Jött azonban a következő zuhanás, 2005-ben, hogy a tömegtájékoz­tatási eszközök megítélése 2011-re a közepes sávba csúsz­­szon. Mi történt, mi romlott el? Bár a felmérés a jelenség okaival nem foglalkozik, egyszerű kikö­vetkeztetni, hogy a robbanás­­­szerű változást a bulvár és az in­ternet elterjedése okozza. Az ol­vasók kegyeiért küzdve gyöke­resen megváltozott az újságírás. Percenként bombázzák újabb­nál újabb „szenzációs” leleple­zésekkel, botrányokkal a hírpor­tálok az olvasókat. Az értékesí­tési számokért, a bevétel maxi­malizálásáért és a kiadás kevesebb újságírónak, gyorsabban, több felületet kell megtöltenie minimalizálásáért folytatott harcban a nyomtatott sajtó is kénytelen feladni hagyományos módszereit. Nincs már idő alaposan feldolgozni a témát, így sokkal könnyebben bekerül­nek pontatlan információk, fél­reértések is a lapokba. Annak idején, 2008-ban a Népszabad­ság is beszámolt róla, hogy a Cardiffi Egyetem kutatói utána­néztek több mint kétezer hímek, amelyek brit vezető lapokban láttak napvilágot. Az eredmény megdöbbentő: mindössze 12 százalékuk alapult saját infor­máción. Nyolcvan százalékuk másodlagos forrásból eredt. A cikkek túlnyomó többsége a kormánytól vagy kormányzati hivataloktól, illetve PR-ügynök­­ségektől átvett szövegek után­­­nyomása volt. Ez egy évekkel ezelőtti brit kutatás eredménye, de a hazai sajtó sem tudja kivé­deni a cunamiszerűen terjedő tendenciákat: sokkal kevesebb újságírónak, sokkal gyorsabban, több felületet kell megtöltenie, mint 20 évvel ezelőtt. Ez a mun­kamódszer pedig valóban nem túl bizalomgerjesztő. további képek, információk fmh. Fotó: Gáspár Gábor Olvasó egy újságos stand előtt. Hatalmas a választék a lapokból Sorozatunk témakörei: 1. Az oknyomozó újságírás határai 2. Átugorjuk-e a digitális szakadékot? 3. Zászlóshajóból vontató lett a média 4. Jólinformáltság, kritika és alaposság Rendezvények megyeszerte ÜNNEP Megemlékezések, iskolai, önkormányzati programok Fejér megye (zsf) - A forra­dalomra és szabadság­­harcra emlékezve minden településen lesznek ün­nepségek. Tallóztunk a meghívók között. Március 14-én: még 17 óra, művelődési központ; Gárdony 18 óra Hő­sök Parkja; Magyaralmás 10 óra, Fő utcai emlékpark; Me­­zőkomárom 18 óra, fáklyás fel­vonulás; Mór 10 óra, Szabad­ság tér; Pázmánd 18 óra, mű­velődési ház; Sárbogárd 14 óra, Petőfi nevét viselő közép­iskolák találkozója; 18 óra, Nemzetünk múltja, jelene -előadás Korona étteremben; Sár­ke­szi 16 óra, Faluház; Sza­­badbattyán 11 óra, általános iskolai tornaterem; 11.45 ko­szorúzás. Március 15-én: Aba 10 óra, Hősök tere; Bicske 10 óra, Petőfi Művelő­dési Központ; Csákvár 10 óra, Gróf Esterházi iskola; Enying népdaléneklő verseny, refor­mátus iskola; 15 óra, koszorú­zás a '48-as emlékműnél; 15.30, ünnepi műsor a ref. is­kola színháztermében; Hantos 17 óra, művelődési ház; Lajos­­komárom 15 óra, községháza; Lepsény 11 óra, általános isko­la; Mezőkomárom 11 óra, Pe­tőfi szobornál; Lovasberény 10 óra, művelődési ház; Mar­­tonvásár 11 óra, Emlékezés te­re; Mezőszentgyörgy 17.30, művelődési ház, 18.15 fáklyás felvonulás; Mezőszilas 17 óra könyvtárudvar, 18 óra fáklyás felvonulás; Polgárdi 15 óra, városháza előtt; Sárbogárd 9 órától, középiskolák találko­zója 2. nap, 18.30, ünnepség a Petőfi emléktáblánál. Szabad­­battyán 17 óra, művelődési ház, 18 óra fáklyás felvonulás. Első alkalommal szervez­nek „civil ünnepséget” Velen­cén, 15-én 19 órakor a Hősök parkjában, ahová gyertyával várják az ünneplőket. FEJÉR MEGYEI HÍRLAP • 5 RÖVIDEN Lezárják a parkolókat Székesfehérvár (zsf)­­ A március 15-éhez kapcso­lódó ünnepségek idejére forgalomkorlátozások lesznek a belvárosban. Lezárták az Ady utcai parkolókat a Jókai utca és a Fő utca között mind­két oldalon, a Jókai utcai parkolókat az Ady Endre utca és a Jókai utca 12. számú épület közötti szakaszon, a Petőfi utcai parkolókat a Kossuth ut­ca és az Arany János utca között mindkét oldalon. Hirdetés

Next