Fejér Megyei Hírlap, 2017. szeptember (62. évfolyam, 204-229. szám)

2017-09-02 / 205. szám

Nemzetközi Vadgasztronómiai ^ Fesztivál klíján 2017. szeptember 2. Soponya. Ökocentrum Jjjjmáim ésr­mu... EGYENESEN AZ ERDŐBÓL ^ ' I­M­BMH. a..vadgasztro.vadex.hu facebook com/vadgasztro HÉTVÉGE Altorjay András, a Deák Dénes-díjas színművész. 9. Napsütés, délutántól zápo­rok, zivatarok. Esernyők! Ma REBEKA nevű olvasóinkat köszöntjük! £)• . IDŐJÁRÁS io° C) 23° Jó reggelt, Fejér megye! Egymás sarkát tapossák az emberek a metró mozgólép­csőjén, mert valami történt, lezárták az állomást. Mellet­tem egy izzadó ember ön­­gyilkosságra tippel. Amíg az aszfalt felé kapaszkodom az emberfolyamban, eszembe jut a nap, amikor a torontói metróban jártam ugyanígy. Friss disszidens voltam, le­szerelés után néhány héttel értem Kanadába, és egy ko­rábban odakerült honfitár­sammal találkoztam volna, aki munkát, esélyt, azaz jö­vőt kínált, ebben remény­kedtem. Aztán a szerelvény elé dobta a sorsát valaki, és egy órát vesztegeltünk a föld alatt. Jócskán elkéstem, ha­zánk fia pedig nem várt meg, és mire a megbeszélt helyre értem, egyedül ma­radtam egykori reményeim emlékével. Ahogy tegnap kerestem a metróállomás ki­járatát, arra gondoltam: mi lett volna, ha akkor időben odaérek? Hol lennék most? Ki irányít minket? TIHANYI TAMÁS szerk@fmk.pk­.hu 9 IMI ^ ^ TTFEJÉR MEGYEI Hím.wp ----------------------------------- A MEGYE NAPILAPJA 2017. SZEPTEMBER 2., SZOMBAT - 62. ÉVF. 205. SZ. - 165 FT - WWW.FEOL.HUZ Szakképzés ingyen Nyolc hiányszakmát indít e hónapban a Székesfehérvári Szakképzési Centrum SZÉKESFEHÉRVÁR Felnőtt­­oktatásban, nappali rend­szerű képzésben, egy vagy két év alatt keresett szakmát lehet szerezni. Asztalos, siegesztő, gyakorló ápoló, gyakorló mentőápoló, villanyszerelő, épület- és szerkezetlakatos, gépi forgá­csoló, ipari gépész. Ez az a nyolc hiányszakma, amelyre még a jövő hét folyamán is lehet jelentkezni. ■— Ha valakinek nem sike­rült az egyetemi felvételije, érdemes választania a hiány­szakmát oktató képzéseink közül - mondta Kulcsár Szil­via , a Centrum főigazgatója. Lesz-e munka a képzés után? Nos, a felnőttoktatás­ban résztvevő tanulók már a tanulóévek alatt köthetnek gyakorlati szerződést. Ha kell, ebben is kapnak segítsé­get. - Ha egy cég azzal jelent­kezik a Foglalkoztatási Fő­osztálynál, hogy gyakornokot szeretne foglalkoztatni, részt vehet egy Ginop-pályázón, s nyertessége esetén megkapja a gyakornoka bérét. A gya­­kornokjelöltekkel mi könnyen össze tudjuk hozni őket - ecsetelte a lehetőségeket Kul­csár Szilvia. - Már több mint háromszáz gyakornokjelöltet juttattunk helyhez ebben a programban - folytatta, más írásunk, 5. oldal A Széchenyiben az idei Szakmák Éjszakáján az eszterga működését is bemutatták Fotó: Koppán Viktor Állatok az utakon FEJÉR MEGYE Nem csak az élő állatok okozhatnak prob­lémát: az elütött példányok­kal is meggyűlhet a bajunk az utakon. Főként késő este, a sötétben haladva okozhat nagyobb problémát egy-egy, az úton felejtett, elütött állat. Jobb esetben apróvaddal (például rókával vagy borzzal) találjuk szembe magunkat, rosszabb esetben pedig például egy őz­zel vagy vaddisznóval. És még csak nem is mi voltunk a „vétkesek”, akik elütöttük a vad- vagy háziállatot. Hiszen az utakon nem csu­pán a vadállatokat, de kutyát és macskát is ütöttek már el - amely valamelyest másféle intézkedést kíván a vaddal va­ló találkozáshoz képest -mind eljárásban, mind pedig az anyagi vonatkozást tekint­ve. A kérdések tehát adottak: mi a teendő akkor, ha mi ütöt­tünk el egy állatot a közúton? És mit tudunk tenni akkor, ha az elpusztult állatot a vétkes sofőr otthagyta az úton, ezzel további veszélyforrást hagyva maga után? Elvárható a mi közbenjárásunk? szaj­írásunk, 4. oldal SZÉKESFEHÉRVÁR Bővült a holland PCE A PCE (Pelleting Consumables Europe) Kft. tegnapi hivatalos gyártóüzem-megnyitóját köve­tően René van Hell, Hollandia új magyarországi nagykövetének magyarázzák az átadott gyártó­sor működését. Az FMH kérdé­sére Cser-Palkovics András, Szé­kesfehérvár polgármestere el­mondta, örül, hogy a holland üzem a királyok városában ta­lált otthonra, és annak is, hogy Hollandia újonnan kinevezett nagykövetének első hivatalos útja éppen Fehérvárra vezetett. Cser-Palkovics András bízik benne, hogy ez a látogatás a po­litikai megbékélés első lépése. nap Folytatás: 2. oldal Fotó: Bácskai Gergely Iskolát bővítenek Ráckeresztúron RÁCKERESZTÚR Tizenhat új tanterem, ebédlő, mo­dern tanítási eszközök. Jö­vőre megújul a Petőfi Sán­dor Általános Iskola. A tanévnyitó rendezvényen diákok, tanárok, szülők jelen­létében Tessely Zoltán, a tér­ség országgyűlési képviselője bejelentette: 277 millió forin­tot nyertek el az oktatási in­tézmény felújítására és jelen­tős átépítésére. Jelenleg két épületben működik az iskola. A 286 diák - jellemzően he­lyiek, de Ercsiből is sokan járnak ide - idén még ezek­ben a régi épületekben tanulja végig az évet. 3. oldal KRÓNIKA A Károlyi házaspárt és Mocher Istvánt is dísz­polgári címmel tüntette ki Fehérvárcsurgó ön­­kormányzata 2. SZOLGÁLTATÁS alál MOZAIK Veni Sancte szentmisét celebrált Spányi Antal megyés püspök a bazi­likában. 16. Hazajár egykori falujába ALCSÚTDOBOZ A háború végén hagyta el a József fő­hercegi család az alcsúti kastélyt, azt hitték, rövid idő­re. Mihály 1980-ban tért elő­ször haza, gyakran jár a fa­lusi ünnepekre, egyik test­vére a helyi temetőben nyugszik. Habsburg Lotharingiai Mi­hály, a József főhercegi csa­lád sarja derűs és bölcs mo­sollyal, ékes magyarsággal beszél. Gyermekkoráról, is­koláiról faggattuk, miután át­lapozta a jubileumi évköny­vet. Az alcsútdobozi iskola 1999-ben vette fel József ná­dor nevét, a főúr és leszárma­zottai köztiszteletnek örvend­tek. A legjobb tanulóknak já­ró József nádor-díjat 2002- ben alapította az iskola, Mi­hály főherceg szokta átadni az évzárón. Folytatás: 7. oldal Vargha Tamás (képünkön) és a parancsnok kitüntetéseket és külön­böző elismeréseket is átnyújtott Fotó: Koppán Viktor Egyéves a NATO fehérvári törzse Több nemzet katonái szolgálnak itt SZÉKESFEHÉRVÁR Egyéves a magyarországi NATO Erő­ket Integráló Elem, az NFIU HUN. Ez alkalommal ünnep­séget rendeztek a nemzetközi katonai törzs bázisán, amely Fehérváron, a Nagysándor Jó­zsef laktanyában található. Az eseményen Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyet­tes és Garas László ezredes, az NFIU parancsnoka mond­tak beszédet, Fehérvár Önkor­mányzatát Cser-Palkovics András polgármester képvi­selte. Az egység a negyedik NATO parancsnokság ha­zánkban, létrehozása mér­földkő volt NATO-tagságunk történetében, fontos katona­diplomáciai, stratégiai siker­nek tekinthető - fogalmazott Vargha Tamás. Az NFIU az elmúlt hónapokban két nagy­szabású hadgyakorlaton is jól vizsgázott - tűnt ki Garas László szavaiból. Az egyik gyakorlaton például kétszáz menetoszlop, 70 katonavonat és 155 repülő és helikopter összehangolt mozgatásában vettek részt. bkl

Next