Fejérvármegye Hivatalos Lapja, 1931 (28. évfolyam, 1-28. szám)

1931-01-01 / 1. szám

XXX. évfolyam. Székesfehérvár, 1931. január 1. • 1. szám. FELELŐS SZERKESZTŐ: HALÁSZ GÉZA, főjegyző. M­EGJELENIK : Rendszerint minden hét csütörtökien. KIADJA: FEJÉRVÁRMEGYE TÖRVÉNY­­HATÓSÁGA. ÉVI ELŐFIZETÉSI DÍJ: KÖZSÉGEKNEK ... 20 PENGŐ. MAGÁNFELEKNEK : 5 PENGŐ. Szám: 12.082/1930. Fejérvármegye alispánjától. Előfizetési felhívás! Felkérem a vármegyei Hivatalos Lap magánelőfizetőit, hogy a lap előfizetési diját, 5 pengőt 1931. évi január hó 30-ig a vármegye 55208. számú cheque számlája javára be­fizetni szíveskedjenek, mert ezen idő elteltével a lap küldését részükre be fogom szüntetni. Székesfehérvár, 1930. december 28. Dr. HAVRANEK JÓZSEF sk., alispán. Szám: 12.082/1930. Fejérvármegye alispánjától. Valamennyi Község Elöljáróságának! Felhívom a községi elöljáróságokat, hogy a vármegyei Hivatalos Lap 1931. évi elő­fizetési díját, 20 pengőt a vármegyei háztartási alap javára az 55208. számú c­egye számla javára 1931. évi január hó 30-ig fizessék be. Megjegyzem, hogy 20 pengő küldendő be a községi jegyző és ugyanannyi a községi elöljáróság részére járó lap példány után, a körjegyzőségek a körjegyző lap példány után annyiszor 20 pengőt tartoznak beküldeni, ahány község a körjegyzőséghez tartozik. Székesfehérvár, 1930. december 28. [X. Dr. HAVRANEK­ JÓZSEF sk., alispán.

Next