Fejérvármegye Hivatalos Lapja, 1932 (29. évfolyam, 1-22. szám)

Betűrendes tárgymutató Fejérvármegye Hivatalos Lapjánka 193^évfolyamához. ^ Rövidítések magyarázata: f ■ /? áide — árverési hirdetménye. K.= község,-i. * ^ a d, p,h,=állás pályázati hirdetménye. ph.=pályázati hirdetménye. fózs vh.=versenytárgyalás­i hirdetménye.­­ Adonyi főszolgabíró kih.bünjelek áh. 12 Alap k.segédjegyzői áph. 50 Anyák jutalmazása 63 Állateg.ebadó alap 1931.évi számadása 44 Árvaházi alap 1931.számadása 46 Árvaházi helyek betöltése 49 59 Árvaházi/fővárosi/helyek betöltése 61 Árvaház karácsonyi kérelme 93 árvák segély alapja 1931.számadása 45 Balassa alapítvány 1931.zárszámadása 40 Balinka k.szülésznő ápri. 31 Balogh Karolin kegydíja 16 Bazaltbánya 1931.zárszámadása 37 Bátori József autófuvarozási engedélyei06 Beck Adám útkaparó nyugdíjazása 9. Berám Sándor ..orvosi működésének betiltása 61 Burgonyabetegségek­­ 42 Ciroktermelés bejelentése 41 Csekkszámai vármegyének * 19 Cserben­ Pál autóbusz engedélye 107 Ceónakázási szabályrendelet . 104 Déli vasúti állomások átkeresztelése 59 Duna­pent­ele 10 vadászati áh. 82 Dunapenh­ele kivezető jegyzői ápri. 92 ■Ebadó alapok 1932„költségvetése 43 E­lh. gy­ermekek alapjának 1931. számadása 44 Előfizetési felhívás 5 Erdei facsemeték államtól 32 Érd kc bijnoki áph. 92 Ezrednapja 17--es honvédeknek 54 Falubattyán k„vadászati áh. 58 Fasching Antalné kegydija 74 Fehérvárcsurgó k,jegyzői lakás vh. 22 Felcsuti körorvosi áph. 38 Filotás István nj­ugdíjazása 79 Fischl Anna és Gizella kegydíja 75 Fűmag kedvezmény 101 Fürdőzési szabályrendelet 104 Gazdasági szakoktatás 53 Gazdatiszti kör gyűlési jelentése 86 Gazdatiszt- kör vita előadása 87 Gánti plébánia építkezés vh. 49 Germán Imre segélye 103 Giesz József autófuvarozási engedélye 106 Glanz Adolf autófuvar engedélye 82 Gombás Béla autóbusz engedélye 106 Grünfeld Jakabné alapitv.1931.szᮣ&a 44 Guttamási k.va­dászati áh. 70 80 Gyakornoki áphi. 63 104 Gyapay Kornél nyugdija 98 Gyámpénztéri pénzek elhelyezése 10 Győry Ottilia kegydija dfjx/? 74 Győri p,v,ig. egyenruha vh. v —22 Gyúró k. vadászati áh, Ifg?Kr^megyei 159 Gyümölcsfa csemete ajánlati t:: H Hadgyakorlati károk " 61 Hadiárva:" ;itéz­eti helyek betöltése 38 Halottkémlési dijak 42 ^ Haszonbér leszállítás­a ^ 38 Háborús Jóté'konys. alap 1931.számadása 44 Háztartási alap függőkölcsöne 12,98 Háztartási alap hitelátruházása 15,91 Háztartási alap 1932.költségvetése 24 Háztartási alap 1933.költségvetése 73 Háztartási alap 1931. zárszámadása 35 Hit­évizsgálat ' 65 Ihségadó ... 3 Kajászószentpéter k. vadászati áh. 82 Kálóczy József segélye 59 Kerékpáros szövetségi igazolvány 19 Kéményseprési kerületek arányosítása 14 34, 81 Kéményseprési dijak mérséklése 13 Kéményseprési szabályrendelet 92 Képviselőtestületek felebbezési j­oga 53,75 Képviselő v­álasz dk. nevjgperrEk­­ntsége 11 Kórház ágy és fehérnemű vh. 104 Kórház alap 16931, zárszámadása 40 Kórház-alorvosi állás megszüntetése 34 Kórház bo­r-stb. sczt.fförvcsi élés szervezése 34 Kórház/katonai/élelmiszer vh. 94 Kórházi kill.-stt. cs ..fervési élés szervezése 34 Kórház fűszer és gyarmatáru vh. 93 Kórház, gazd. személyzetének átszervezée 76 Kórház gyógyszer vh. 94 Kórház kötszer vh. 94 Kórház műszer vh. 94 Kórház régi gye­rm­ek pavilonj­ának eltdása 76 Köz­uti átalányok megállapitása 77 Közeg,ebadó alap 1931. számadása 47 Közigazgatási tanfolyam­ok„ 27 Közgyűlési meghivó 1. 1,28,71,33,89 Községi alk.fiz„alap 1931.számadása 45 Községi tisztv.orsz.egy. tagdíj­a 62 Közúti alap függőkölcsöne 11, 97 Közúti alap 1932.évi költségvetése 7 Közúti lap 1933.költségvetés közszemléje 90 Közúti alap 1933.költségvetése 95 Közúti Alap 1931.zárszámadása 36 Kratocwill Gyula autófuv. engedélye Lichtenstein­ autó igazolvány 24 Leb'sszeirás 3,109 Lovassági lakt.1931.számadása 45 Magyar Anyák naptára 63 Martonvás,.r k. Írnok ápr..c 80 hiány k. s.jeryz'-i áph. ' 70 Many k . vadászati áh, ■ ’ 58 Mozog,’/viara gyülési jelentése 55,86^09 Mez 5g, Ka. 'ara közgyűlési meghívója 57 Mez ^g.'v^asn •' K­.rvi.ra szabályzata 57,108 Mezőgazdasági kiállítás 19 Mez .'őri 1 'yo-látvány alap 1931. szám. 48 Méhészeti kerületi beosztás 17 Méntartó községek jutalmazása 84 Mértékhitelesítési alap 1931. számal és 48 Mészöly József személyi pótléka , 33

Next