Fejérvármegye Hivatalos Lapja, 1934 (31. évfolyam, 1-18. szám)

Betűrendes tárgymutató Fejérvármegye_Hivatalos_La2^a_1934.évfolyamához._ Rövidítések magyarázata: áh - árverési hirdetménye­k , község,községi, áph. állás pályázati hirdetménye, ph —pályázati hirdetménye vh . versenytárgyalási hirdetménye* Adony községi épületek tatarozás á vh.17 Adonyi vásáráthelyezés 127 Alapi vásáráthelyezés 105 Alcsuti s. jegyzői áph. 16 Alcsuti s.jegyző­i áph. 72 Alcsuti jegyzői áph. 78 Alispáni hivatal hivatalos órái 117 Aratás biztosítása 5 Állateg.Alap 1933.évi számadása 51 Állattenyésztési elő­adások 96 Állatorvosi magéndijsz.szab.rend. 10 Állatbetegségek nyilvántartása 9 Állásnélküli jegyzők elhelyezése 26 Árvaházi/várm./felvétel pk 68 Árvaházi Alap 1933.évi számadása 49 Árvah.szolgai állás szervezése 114 Árvh./fő­városi/fel­vétel 106 B.sárkányi vadászati áh. 70 Baromfi betegségek 19 Balázs Eros Irén kegydija 46 Balassa ál apitv. 1933. számadása 160 BBalassa alr.pitv.1933.számadása 1b3 Ber inkai községház építés vh. ^9 Baracskai szülésznői áph. ISO Baranyai József nyugdíjazása ^8 Bazaltbánya 1933.évi számadása 39 Bábatan­ folyan 58 Bem Album 8­5 Betegség ellátási szak.rend,jóváhagyáskz Biai járás átszervezése 1313 Bicskei irnoki áph. 17 Biró Ferencné kegydija 38 Biró Sándorné nyugdija 37 Csendőrruha vh. 27 Cserebogár irtás 57 Diósdi jegyzői áph. 69 Diósdi szülésznői áph. 78 Dunapentelei komp díjszabása 119 Dunapentelei vásáráthelyezés 126 Ebadó Alap 1934.költségvetése 59 Ebtartási szab.rendelet 108 Elh.Gyermekek Alap 1933.számadása 50 Elmebetegek kimutatása 130 Érdi II.gyógyszertár 55 Érd községi irodai ápri. 132 Érdliget postaügynökség 118 Facsemete kedvezmény 1 58 Ferenczi István nyugdija 95 Fischl Nővérek kegydija 45 Fontkölcsön visszavásárlás 94 •Földrefomföld továbbjuttatása 116 Mimag kedvezmény 134 Gazdasági szakoktatás 68 Gaz.Egyesület segélye­­ 68 Gánti községi épületek tatarozásul. 1­69 Gárdony közs. orvosi állás szervezne 113 Gerő Istvánná nyugdíja ' 43 Gyámhatósági életbiztosítások 86 Gyógyszerkönyv IV. ' 24 gyü­mölcstermelő szakértő megbízása 1 Gyümölcsexport 117 Hadik gróf fegyverengedélyének meg­semmisítése 87 Háztartási Alap 1933.számadása 41 Háztartási Alap 1934.évi költség­­vetésének jóváhagyása 18 Háztartási Alap 1935.évi költségv. 97 Helységnévtár 105 Henger gépészek betegség biztosítja 117 Hercegfalvai imoki áph. 130 Hercegfalvai ir­oki áph. 78 Hercegfalvai vadászati áh. 72 Hercegfalvai vadászati áh. 85 Hercegfalvai vásáráthelyezés 95 Kalauz Ferenc személyi pótléka 99 Kálóczy József segélye 53 Kerék méretek 121­­Képvis­elővál.névj f elosztása 15 Ka­pv­­­a el­ővá 1. r­é­v j . k­i­iga­z­it­á­s­a 20 Kih.bű­ij­elek árverése 133 Kih.bűnjel árverés 78 Kisapa-tag hídépítési segélye 113 Kiutalások közlése adóhatósággal 58 Közegészségügyi Eladó Alap 1933.szám.5­0 Közgyűlési meghívó • 31 Közigazykönyv és Szaknaptár 84 Közmunka szab.rend.módosítása 37 Közmunka szab.rendelet j­óvá hagyása 84 Közig.gyakornoki ápri. 104 Közgyűlési meghívó 89 Közúti A.1935.költségv.közszemléje 133 Közúti Alap 1933.számadása 39 Községi Segély Alap 1932.számadása 4 Községi Alk.fiz.Alap 1932.számadása 5 Kórházi alkalmazottak veszélyességi pótléka 103 Kórházi gyógyszer vh, 127 Kórházi tüzelőanyag vh, 126 Kórház mosószer vh, 125 Kórház hus­zsir vh, 124 Kórházi fuvarozás vh, 124 Kórház kötszer vh, 128 Kórház műszer vh, 128 Kórház tej vh, 127 Kórház fűszer vh. 129 Kórház fehérnemű vh. 3 Kórházi alorvos­ állások szervezése 1 Laktanya Alap 1933.számadása 51 Kórházi Alap 1933.számadása 52 Kórház 19356 költségvetése 107 Lengyel Lajosné kegydíja 102 L.herényi volsáráthelyezés 84 Lóösszeirás 8 Lótenyésztési szab.­rendelet 36 Lótenyésztési biz. 37 Ludovika Alap­itvány ph. 57 Ludovika Alapítvány 42

Next