Fejérvármegye Hivatalos Lapja, 1938 (35. évfolyam, 1-19. szám)

BETŰRENDES TÁ­RGYMUTATÓ FEJÉR VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA 1938. évf­olyaméhoz. rövidítések magyarázata:,, , ........................ , ,, , ,........................ ===========a.=*­===*===*áll. «árverési hirdet­énye,aph=állás pályázati hirdetv..anyot ph=pályázati hirdetm­ény,vh.versenytárgyalási hirdetménye. Di­­­t.közig.gyak.állás betöltése 12^^­^^ Dinnyés-knyéki vasúti II. sz . épi­tő­ke 54, '*^* 1 ■ 2 Dpentele­hfalvai ut ép.kölcsöne Farkas Károly viző nyugdíjazása 120 Fölevéltárnoki állás betöltése 52, 81 Fuvardij kedvezmény 208 Gazdatisztek nozőg.biz.tagvál. 121 Gazdatisztek névjegyzéke 79 Gazd.Egye­sület támogatása 81. 270 Gáz betegségek c.munka ajánlása 190 Gépjármű szabályrendelet 8? Göde Elemér nyugellátása 145 Gömbös emlékének megörökítése 49 Grünfeld alapi tv.1937.zárszán.­­ Gyánpénzek elhelyezése 1 Gyámpénzt.alap 1937.zárszámadása 68 Gyógyszerek engedély­ezése 75 GYOE,támogatása 181 Hadrakelt hadsereg"Azonossági 1.” 12 Háztartási A.hitelátruházása 201 Háztartási költségvetés közszem­lére tétele 139 Háztartási A. függ­őkölcsöne 196 Háztartási A.1939.költségvetése 177 Háztartási A.1937.zárszámadása 42 Hegedűs Mihály segélyezése 59, 141 özv.Hegyi Istvánné kegydija 199 Hétvégi szünet Irodasegédtiszti állás betöltése 175 Irodase­gé­dti­szti állás szervezése 184 Ivánceai vajászati jog bérbeadása 37 Jegyző Egyesület támogatása 179 Ízői üdülőház támogatása 41 Jó víz ajánlása 38 Kaposvári vegyvizsgáló állomás 159 Kálóczy József kegydija 25 Kálozi autóbusz engedélye 98 Kálozi v.jzői állás betöltése 215 Enyéki vad­jog bérbeadása 1­­/ 29, Károly csapatkereszt pótlék 149 Kecskés Sándor segélye 174 Kgménysepr. szab .rend.életbelépt. 2­ 9 Képviselővál.névjegyzék elosztása 212 Képzőművészek nyugdijintézete 204 Keresk.min.áll.hozzájárulás 171 Kisebb alapok 1937. zár­s­zámadásc. 66 Kórház A.1 937.hitelátruházása 5, 45 Kórház A.1939.költségvetése 183 Kórház Alap 1938. zárszámadása. 45 Kórházi alkalm.illem­.jelend­ése 6 Kórházi ev.lelkész tiszteletdija 144 Kórházi felv.épület kibővítése 46 Kórházi főorvosok magá­ntelefon költségei 7 Kórházi busszükséglet biztosítása. 102 Ad­­ny-pszabolcsi autóbusz engedélye 131 Ridnyi székház építési ügye 19, 42 Alapi állatorvosi kör szervezése 17 Aranka előadi növény irtása 152 Autó-taxi szabályrendelet 88 Autó-taxi viteldíj 83 Állatbetegségek kimutatása 15,69,74, 86 155,205, 218 Állatorvosi állások szervezése 58 Álla­torvosok magángyakorlata 57 Állatok tul­ajdonátruházása 147 Árvaházi Alap 1957.zárszámadása 64 Árvaházi fölvételek 117 Árvaház tatarozási munkálatai 25 Átvonulási élelmezési, pénz 126 özv.Bakos Istvánná alapítványa 56 Balassa alapítvány bérszerződése 189 Balassa alapi tv.1937.zárszámadása 47,66 Balogh Istvánné kegydija 24 Baracsi­ orvosi állás betöltése 191 Baracs község segélye 152 Baranyay Nándor indítványa 191 Barkóczy József segélye 68 Bazaltbánya megszün­teté­se 53 Bazaltbánya­ 1957.évi zárszámadása 32 Bekötő-utak épitése 193 ifj.Berényi Mihály u.tk .nyugdi­j­azá­sa 23 Torta­ János nap sz­.kegydi­j­a 136 Bikák beszerzése­ 181 Bicskei­­biróság i­at selejtezése 209 Bicskei- szegényház vízellátása 56 Blau alapítvány zárszámadása 142 n.au alapítvány 1938. zárszámadása 142 Bodajki vadászati jog bérbeadása 37 Cement ára 2­25 ukberényi vad."j­og bérbeadása _ 37 Csemege szóló ter­elés 18 t.senegeszőlők kivitelének ellenőrz. 203 Kl?adó alap 1939.költségvetése 1.8? 5 Ebadó alap 1937 * zárszámadása ^$3. Eladó alap költv.közszem­.tótek­ 139 Ebtartási szabályrendelet , 70 Elhagyott gyerm.S.A.1937.zárszám. 65 Elkobzott jószágok árverése 50 Erdőégések megel­őzé­se 12­3 Eucharisztikus kongressus 24,31 Érdi bek.ut versenytárgy.hirdet. 15 Érdi kéményseprői ker.pályázati hirdetmény meghosszabbítása 20 Érd-ligetvárosi posta 149 Érd-Tárnok-Diósd kéményseprési kerület ph. 17 Diáknyaraltatás 87 Dijnoki állás betöltése 175 Dijnoki állás betöltésére áph. 21 Di­­­t .közig. gyak.­állás betöltése 137

Next