Fejérvármegye Hivatalos Lapja, 1939 (36. évfolyam, 1-32. szám)

Tárgymutató

Betűrendes tárgymutató Fejér vármegye hivatalos lapja 1939.év fhez. Rövidítések magyarázta: áhv árverési hirdetménye, ápv« állás pályázati hirdetménye, á ph. pályázati hirdetménye, v*i» versenytárgyalási hirdetmény. Abai községi Szülésznői áph. 10, Agács János v.v.boglári 1.köröztetése. 19 Albrecht Pálné kegydija 45 ifj.Angell Ferenc elv.kerékpárja 50 Adonyi j.székház fogházép. 55 Állami közutakon elhelyezendő vez. táblák száll. vh. 77 Adonyi községház építés vh. 81 Árviz ell.védekezésről F.M.rend.100 Adonyi j.legkisebb munkabérek 113 Árvaházi alap 1938.zárszámadása 122 Alcsuti vasúti áll.ép.vh. 139 Alsószentiváni­ szülésznői áph. 144 Alispán és esetleg megüresedő többi állásokra ph. 165,147 Alapi vadászterület bérbeadása 150 Abai r.k.isk.építésére vh. 154 Árvaházi alap 194­66 költségvetése ,171 Árvaházi gondnoki áph. 193 Árvaházi tanulmány felügyelői áph.209 Adonyi j.ebvédjegyeiről kim. 232 Adonyi Stefánia Szöv.támogatása 238 Árvaszék gyámh.alátart.gondn.épü­leteinek tűzkár biztosítása 249 Alapi körállatorvosi áph. 257 Arnstein József elv.borjukeresk.ig.258 Adonyi vadászterület bérbeadása 265 Arnot községben elh.lengyel mene­kültek körözése .... 265 Adolf Schmalix művének betiltása 272 Ágoston Péter­e­n 274 Ágoston Péter " " ' 274 Berényi Lajos elv.kerékpárja 4 Bátki István " " #4 Bicskei Gyula 11 " Bereczky Béla " * 10 Bánki Erzsébet " cselédkönyve 16 Bodajki segédjegyzői ápri. 22 Baracsi vad.jog bérbeadása 2 B­lóder Erzsébet elv.esel.könyve 30 Br.Horóky István elv.fegyv.tart. engedélye 30 Balassa Lajos alapítvány 1938.évi zárszámadása 123,97,31 Bárhory István szobor*.segélye 33 Babai Gáborné elv.munkásigazolv. 38 Bratán István dr.előlépt­eté­se 39 Bazalt szükségletre ajánlatok 507 Burgonyarák elleni védekezés 66 Bicskei körzeti szegényház ingat­lanvásárlása és épitk. 69 Bodajk-tinnyei áll.főút átlpitési munkáira vh. 71 Bruszt László elv.kerékpárja 82 Bencsik József elv.­­ 82 Bugyenszki Erzsébet elv.csel .könyve 82 Bosnyák Gábor elv.személyleirása 114 Bpest-szbattyáni vágány közig.bej.127 Boncsik Julianna elv.cselédkönyve 156 Berger Erzsébet elv.vándorip.eng. 156 Bicskei uj.MÁv.v.megállók.megnyit.171 Beke Ferenc kerékpárigazolv. 174 Bárdos Ferencné körözése 184 Bakos János elv.kerékpárja 204 Bódi István elv. " 204 Bodri Antal * " 204 Bodra János elv.kerékpárbej.lapja 211 Boka István segélyezése 227 Bűnügyi költséghátr.körözése 228 Baumgartner Károly virilis joga 230 Balogh Károly elv.kerékpárigazolv.243 Beck Imre móri l.elv. 4 . 243 Benda Margit elveszett ipar igazolv.243 Bőhm János elv.kerékpárja 243 Bpesti mérnöki kam.új lakáscíme. 247 Barna János körözése 247 Baracskai vezetőjegyzői ápri. 252 Bor­ál László körözése 25* Bánóczki Tibor körözése 252 Batek­ Pál lengyel coffer körözése 256 Bella Sándorné elv.személyleirása 258 Bőcz Zbiginov Ingyel men.körözése 271 Boris Louvarine művének betiltása 272 Bérlő törv.sürgetése a szombathelyi gazdakamara részéről 276 Bónó Eszter ipari taud­v.elv. 276 Cecei vezetőjegyzői áph. 9 Cecei segédjegyzői áph. 77 Czuczák Leona alaputv.alapitél eveje 56 Gzimer István urasági csel.körözése 243 Cziglán Mária elv.cselédkönyve 243 Czeglédi József János ujeme kö*ö*ese 252 Czujhonoski Márián lengyel mórit * 255 Czettner János elv.mánkáses 251 Cseh József elv. fegyv.tart.engedJilye 4 Csókakői vad.jog bérbeadása 23 Csögör István elv.kerékpár igazolv. 30 Csörgei József elv.kerékpárr • 58 Csőszi Hangyaszöv,el­ve!»e«­ttelv. fé Csermák Istvánná kegydija 119, 43 Deákvári vadászterület bérbeadása 129 Csiza Gyuláné elv.iparigazolványa 156 Csőszi isk.és­ztó lakásra ph. 211 Csák Szilárd ur.elv.fegyvtart.eng. 243 Csábi János újonc körözése 252 Csendes János elv.munkásigazelv. 252 Cseprehál Károly elveszett ip.ig. 34

Next