Fejérvármegye Hivatalos Lapja, 1940 (37. évfolyam, 1-50. szám)

Tárgymutató

Betűrendes tárgymutató Fejér vármegye Hivatalos l­apja 194­0 Vérfház« Rövidítések magyarázata: áh» árverési herdetményei .ph­* állás pályázati hirdetménye. ph~ pályázati hirdetménye, vh=* verseny tárgyalási hirdetmény 0 Á­llati fertőző betegségek kimutatá­sai 136. ,184.,200­.',204.,230e,2491. Á­llami közúti szakaszok korszerű burkolattal való kiépítésére vonat­kozó vhi 49.' Állami utak kőbmik'.' Tbh,' 39 Abai vijegyzői átph­i 122. Abai irnoki állásra phi ,176. Abai Ilíközsiirnoki állásra phi 298. Adsnyi 50 pár arató munka» ajánlkozik 120.' Adenyi főszolgabíró és többi betöltésre kerülő állásokra pb? 201V 205. Adony-sárikereszturi thiközuten vasbetonhid építése 247. Adony-sárbogárdi t­iközuton vas­­betonhid építése* 248. Alapi irnoki és dirnoki ipbi 229. Alsószentiváni vadterület bér­beadása 83. Alsózsalnai lengyel menekültek körözése 135 Albert Lajos romén moniköri 263,' Állapi közsi'dirnoki áph'.' , 8,' Ambrus Ilona viaki li'köri 288, Amerikai levelezés és szeretet csomagok közvetítése 264, Andernaktályai lengyel men.kör. 124, Andreáik István ambrózfalvai 1. körí . 136. Apa-állat beszerz.'alap 1939 évi zár­szám.' 73­. Aradi János móri 1, elvi'kerékpár igi 71 . Augnesztin Béla bpesti k­'olv. kerékpár igi 214. lakáta Tibor soponyai körorvos ki-, küldetési illetménye ügyében közig',' bizan­télet 3.' Dr. Bakáts Tibor soponyai köror­vos tanulmi'segélye 601 B&kenykuti BtkV közai'villi'energia áriazat,' 67* özv. Bakos latvánné alapitvi 1938.évi zérszámi 333, Balassa Lajos alapvi 1939.évi zá*e zárni 79,',153. 191.' Bátki József szegedi likőr* 200,' Bedő Gyula baracskai k­'olv, embi,' bizV könyve 62',' Boleo József soproni likőr',' ' 346',' Bekötő utak kiépitéséra vthi 33, Belsőköresi lengyel moniköri 5,' Belsőzokai ' * « 135. Bonda Margit ás Lujza gárdonyi fielv.korcsma lp­ongi 144, Bonda Zsuzsanna inotai 1,'elv. cselé­dkönyve 1­88 Borkovics/Nagy/ Jelen kör,' loof' Borocki Lajos sark­adi likőr, 1991 Borta József pilisvörösvári lakos kör,­ 2691 Borta László pilisvörösvári likőr, 269. Bertalan Mihály bárándi 1.kör,276­,' Bérfizetések vm.alkalm­,'hadipót­­lékának megállapítása 2391 Bicskei Alsó Mári vasúti meg­állóhely uj Bhammezéno 358,' Bika­beszerzési alap 1939,­évi zárszámadása 152. Bikabeszerzési alap 19­41. évi költségvetésa 286, ifj.' Bilán György biharturai Ökör,' 175* Balassa Lajos alapitv.'gondniszám, 1930.évröl 114. Balanyán János kisszombori rom. menekült kör',' 132. Balogh Antal cárkereszturi 11 elvi zöldség kor'.'ipi'igi 58,' ifj. Balogh Gyula váli l'folv. kerékpár ig. 262',' Baracsi Vi'Jeg­yői áph,' 511 Bartosi Bejegyzői áph',’ , 841 Baracskai vijegyzői áphi , 1881 Baracskán 1920 évben szül'.'ismeret­­­len hadkötel­esok körözé­se 2971 Barna József tyukodi likőri 259, Battonai év,egyház templom ép,­ongodélya 1901 Barten Gusztáv spörgőpusztai li gépkocsijának elkobzása 294,­ Bartha Tivadar adóhátralékos köri

Next