A Fejér Megyei Tanács Értesítője, 1961 (2. évfolyam, 1-10. szám)

1961-01-01 / 1. szám

II. évfolyam 1. szám 1961. január 11 FEJÉR MEGYEI TANÁCS Szdkcsfen­­x * IU­ I. Személyi rész. II. A végrehajtó bizottság határozataiból. III. Az ipari tanulók képzéséről. IV. Felhívás a tanácstagokhoz. V. Megyénk építő nyagiparáról. VI. Rendeletismertetés. VII. Közlemény. Személyi rész 6/1961. V. B. HATÁROZAT. A végrehajtó bizottság Kovács János elvtársnak, az Enyingi Járási Tanács V. B. elnökévé történt megvá­lasztását a tanácsokról szóló 1954. évi X. tv. 33. 3. (2.) bek. értelmében jóváhagyja, illetve a v. b. elnöki tisztségben megerősíti. A végrehajtó bizottság határozataiból. 568/1960. V. B. HATÁROZAT. 1. Utasítja a végrehajtó bizottság az ipari, építési, kereskedelmi és a művelődésügyi osztály vezetőjét, biztosítsák, hogy a tanácsi vállalatok az iskolákban folyó politechnikai, műszaki oktatáshoz a hulladék­ból az ilyen célra használható anyagokat adják át. 2. Utasítja a végrehajtó bizottság az ipari, építési, kereskedelmi és művelődésügyi osztály vezetőjét, vizsgálják meg, hogy mely tanácsi vállalatoknál lehet megvalósítani a műszaki gyakorlati oktatást és az oktatás megindítására tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 3 Utasítja a végrehajtó bizottság a művelődésügyi osztályt, hogy az egyes­ helyeken az elméleti és gyó­­gyakorlati képzés között lévő eltéréseket küszöbölje ki, és az elméleti és gyakorlati oktatás között te­remtse meg az összhangot.­­ Utasítja a végrehajtó bizottság a művelődésügyi osztályt és KÖJÁLL-t, hogy a SZOT illetékes szer­veinek felkérésével a politechnikai oktatással fog­lalkozó iskolákban tartsanak egészségügyi brigád­vizsgálatot. Utasítja a végrehajtó bizottság a művelődésügyi osztályt, hogy a jövőben csak olyan­ helyen indítson politechnikai oktatást, ahol előzetesen megvizsgálta a közegészségügyi és munkavédelmi helyzetet. 3/1961. V. B. HATÁROZAT. 1. Utasítja a végrehajtó bizottság a járási tanácsok végrehajtó bizottságait és rajtuk keresztül a köz­ségi tanácsok végrehajtó bizottságait, hogy 1961. május 1-ig tárgyalják meg a járás, illetve a köz­ség tűzvédelmének, az önkéntes tűzoltótestület helyzetét, valamint a járási tűzrendészet alosztály­­parancsnokokat és a községi tűzoltóparancsnokokat számoltassák be végzett munkájukról. 2. Utasítja a végrehajtó bizottság a járási tanácsok végrehajtó bizottságait, hogy ahol a tűzoltó szertá­rakat a tanács, illetve a termelőszövetkezetek iro­dának és raktárnak igénybe vették, ürítsék ki, s rendeltetési céljára adják át az önkéntes tűzoltó­testületeknek. 4. Utasítja a végrehajtó bizottság a járási tanácsok végrehajtó bizottságait, gondoskodjanak arról, hogy a tűzvédelmi szakértői bizottságokat kellő időben megszervezzék és részükre az ellenőrzéshez a gép­kocsikat biztosítsa. 5. Utasítja a végrehajtó bizottság a járási tanácsok végrehajtó bizottságait, hogy a járási tűzrendészet vezetőkkel közösen intézkedjenek a propaganda­­munka kiszélesítése érdekében. 507/1960. V. B. HATÁROZAT. A községfejlesztési tervek műszaki terv ellátottságá­nak megjavításáról szóló 7/1959. (XII. 1.) G. B. számú határozat felhatalmazza a megyei tanácsok végrehajtó bizottságait arra, hogy a társadalmi munkában kiemel­kedő teljesítményt nyújtó tervezőket a községfejlesz­tési alap elosztási számlájukra befolyt községfejlesz­tési eszközökből jutalomban részesíthessék. A határozat 5. pontja kimondja: „Társadalmi munká­ban végzett tervezésért tervezési díjat felszámolni­­nem lehet, a beruházó tanács azonban köteles a köz­ségfejlesztési alapjából megtéríteni a tervező (terve­zők) készkiadásait.”

Next