Fejér Megyei Tanács Közlönye, 1965 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1965-01-01 / 1. szám

VI. évfolyam, 1. szám 1965. január — február FEJÉR MEGYEI Ta­NáCS Kiadja: II Fejér megyei Tanács VB TARTALOM: 41/1964. sz. tanácshatározat Az építésügyi szakigazgatás munkájáról 43/1964. sz. tanácshatározat Az 1965. évi első tanácsülést előkészítő elnökség megválasztása 2/1965. sz. vb-határozat A megyei illetményhivatal működéséről 17/1965. sz. vb-határozat A szakosztályok ügyintézésének és ügyirat­kezelésének tapasztalatai 37/1965. sz. vb-határozat Irányelvek a tavaszi mezőgazdasági munkákra való felkészülésre Személyi hírek Tájékoztató közlemények A megye valamennyi tanácstagjához Kedves olvasóinkhoz! Az egyre fejlődő politikai, gazdasági és kulturális élet megköveteli, hogy a megyei ta­nácsok végrehajtó bizottságai által kiadott különféle tájékoztató jellegű közlemények egységes formában jelenjenek meg. E követelménynek megfelelően változott a Fejér megyei Tanácsi Értesítő címlapja is, és ez évtől a „FEJÉR MEGYEI TANÁCS KÖZLÖNYE“ mint a Tanács és Végrehajtó Bizottság hivatalos lapja jelenik meg. A Közlöny útján kívánjuk biztosítani azt, hogy a széleskörű végrehajtást igénylő, vagy fontos irányelveket tartalmazó rendeletek, határozatok a legszélesebb körben ismertek le­gyenek. A tartalmi változás lényegében annyi, hogy a Közlöny két fő részre tagozódik. Az első — hivatalos — rész tartalmazza a tanács rendeleteit, a tanács és a végrehajtó bizottság határozatait, a megyei tanács vb. elnökének, elnökhelyetteseinek azon utasításait, amelyek végrehajtásáról az érdekelt szerveknek gondoskodni kell. A második — nem hivatalos — részben személyi hírek, közérdekű közlemények, fon­tosabb jogszabályok s egyéb módszertani útmutatást tartalmazó olyan cikkek jelennek meg, amelyek gyakorlati segítséget nyújtanak a tanácsi szervek, a tanácstagok és a hivatali appa­rátusban dolgozók részére is. Itt adunk helyt a tanácstagok és olvasóink közérdeklődésre számottartó írásainak. A Közlöny hivatalos jellegénél fogva az első — hivatalos — részben közzétett megyei tanácsrendeletek, tanács és vb. határozatok, vb. elnöki, elnökhelyettesi utasítások végrehaj­tásáért felelősként megjelölt tanácsok, végrehajtó bizottságok, szakigazgatási szervek, valamint a megyei tanács irányítása alá tartozó egyéb szervek kötelesek azokat minden külön felhívás nélkül végrehajtani, illetve a végrehajtás megszervezéséről gondoskodni. Reméljük, hogy hivatalos lapunk új formájában és tartalmában hozzájárul ahhoz, hogy a megye valamennyi tanácstagjának és a tanácsok dolgozóinak ismereteit gyarapítsa, így azok munkájukat eredményesebben, sikeresebben végezhessék. Bujdosó Imre vb elnök

Next