Fejér Megyei Tanács Közlönye, 1968 (9. évfolyam, 1-5. szám)

1968-02-01 / 1. szám

FEJÉR MEGYEI TANÁCS Kiadja: A Fejér megyei Tanács V. B. IX. évfolyam, 1. szám, 1968. február TARTALOM: TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY: A megyei szakosztályok feletti felügyelet szabályozása. (26/1968. V. B. sz. kat.) A MEGYEI TANÁCS HATÁROZATAI: 1/1968. Dr. Münnich Ferenc elvttárs emlékének jegyzőkönyvi megörökítéseiről. 3/1968. A megye­i tanácsi szervek 1967. é­vi tevékenységéről és az 1968. évi célkitűzéseikről 4/1968. Fejér megyei Tanács,1968. évi fejlesztési tervéről. 5/1968. A megye 1968. évi költségvetéséről. 6/1968. A megyei tanácsi és vb. 1968. I. félévi munka­tervéről. 7 1968. A megyei NEB 1968. I. félévi munkatervéről. 8/1968. A megyei NEB tagjainak kiegészítése. 9 1968. A bicskei járási tanács végrehajtó bizottságánál megüresedett Vb-tagsági hely betöl­téséről. 10/1968. Fejér megye monográfiáj áinak kiadásáról. 11/1968. Major Géza megyei tanácstag interpellációja. 12/1968. Dr. Sánta Lajos megyei tanácstag interpellációja. " x A MEGYEI TANÁCS V. B. FONTOSABB HATÁROZATAI: 9/1968. V. B. Az 1961. évi VI. földvédelmi törvény végrehajtásáról, valamint a földtulajdonról és földhasználatról szóló törvény végrehajtásának előkészítéséről. 11/1968. V. B. A Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság társulatfejlesztési javaslatáról. 30/1968. V. B. A Velence-tavi tájegység fejlesztésének meggyorsításáról. 31/1968. V. B. Út- híd felújítási hitelkeretek felhasználásáról. 33/1968. V. B. Állami úthálózat fejlesztéséről. tájékoztató közlemény: A megyei szakosztályok feletti felügyelet szabályozása Az új gazdasági mechanizmus által támasztott kö­vetelmények, valamint az ésszerűbb munkamegosztás kialakítása érdekében a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága a 26/1968. V. B. számú határozatával a vb függetlenített vezetőinek a szakosztályok feletti fel­ügyeleti tevékenységét az alábbiak szerint határozta meg: Dr. Tapolczai Jenő vb-elnök, Személyzeti Osztály, Polgári Védelem, Egyházügyi Tanácsos. Tóth Gyula vb-elnökhelyettes: Tervosztály, Pénzügyi Osztály, Építési-, Közlekedési- és Vízügyi Osztály, Ipari Osztály. Hajba Kálmán vb-elnökhelyettes: Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Osztály, Kereskedelmi Osztály, Megyei Földhivatal, Fejér megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatala. Dani Lukács vb-elnökhelyettes: Művelődésügyi, Osztály, Egészségügyi Osztály, Munkaügy Osztály. Dr. Töttő János vb-titkár: Szervezési és Gazdasági Osztály, Igazgatási Osztály.

Next