Fejér Megyei Tanács Közlönye, 1970 (11. évfolyam, 1. szám)

1970-11-01 / 1. szám

FEJÉR MEGYEI TANN­CS Kiadja: A Fejér megyei Tanács V. B. XI. évfolyam, 1—2. szám, 1970. november TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ: A MEGYEI TANÁCS HATÁROZATAI. 10/1970. Fejér megye szociális és egészségügyi célkitűzései a IV. ötéves terv időszakában. 11/1970. Az 1970. évi költségvetés és fejlesztési terv I. félévi teljesítéséről. 12/1970. A Fejér megyei NEB-elnökhelyettesi tisztség betöltéséről. 13/1970. Magyaralmás—Sőréd közös tanácsú községben vb-kirendeltség működésének enge­délyezéséről. A MEGYEI TANÁCS V. B. FONTOSABB HATÁROZATAI: 55/1970. V­B. A közművelődési könyvtárak helyzetéről és tevékenységéről. 62/1970. V. B. A cigánylakosság helyzetéről. 86/1970. V. B. A községek tej- és tejtermék-ellátásának helyzetéről. 87/1970. V. B. Fejér megye szociálpolitikai helyzetéről, feladatairól. 105/1970. V. B. A szövetkezeti burgonya-, zöldség- és gyümölcskereskedelem gazdasági, szervezeti korszerűsítéséről. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KÖZLEMÉNYEK. Kitüntetések A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 53., valamint a tanácsok fennállásának 20. évfordulója alkalmából a Népköztársaság Elnöki Tanácsa a tanácsi munkaterü­leten kifejtett eredményes tevékenységéért MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata kitüntetésben részesítette DR. MARÓTI JÁNOS elvtársat, a Dunaújvárosi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága elnökét. MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata kitüntetésben részesítette ILLYÉS JÓZSEF elvtársat, a Dunaújvárosi Városi Ta­nács Végrehajtó Bizottságának titkárát, KOCSA LÁSZLÓ elvtársat, a Székesfehérvári Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökhelyette­sét, GRÓF ISTVÁN elvtársat, a Bicskei Járási Tanács Vég­rehajtó Bizottságának elnökét, BALAJTHY JÓZSEF elvtársat, a Móri Járási Tanács Végrehajtó Bizottságának titkárát és DR. PÉNTEK JÓZSEF elvtársat, a Fejér megyei Ta­nács Végrehajtó Bizottsága Egészségügyi Osztá­lyának vezetőjét. MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata kitüntetésben részesítette DR. SASS JÓZSEF elvtársat, a Bicske Nagyközségi Ta­nács Végrehajtó Bizottságának elnökét, BORS MIKLÓS elvtársat, a Sárkeresztes—Moha Közös Tanácsú Község Végrehajtó Bizottságának nyug­díjas elnökét, MOLNÁR JÓZSEF elvtársat, mozdonyvezetőt, a Szé­kesfehérvári Városi Tanács tanácstagját, PÁLINKÁS MIHÁLY elvtársat, nyugdíjast, a Rácke­resztúri Községi Tanács Végrehajtó Bizottságá­nak tagját, KARANCSI ISTVÁN elvtársat, Polgári Védelmi törzs­­parancsnokot, a Dunaújvárosi Városi Tanács ta­nácstagját, HORVÁTH FERENC elvtársat, gépkocsivezetőt, a Fe­­j­r megyei Tanács Végrehajtó Bizottság appará­tusának dolgozóját és SZEKERES SÁNDOR elvtársat, a Móri Járási Tanács Végrehajtó Bizottság apparátusának dolgozóját. A Fejér megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának el­nöke a tanácsok fennállásának 20. évfordulója alkal­mával KIVÁLÓ DOLGOZÓ kitüntetésben részesítette az alábbi elvtársakat: Bicskei járás: Balázs Béláné csoportvezető, K. T. V. B., Bicske, Nyúl József csoportvezető, K. T. V. B., Bicske, Papp Lajos osztályvezető, J. T. V. B., Bicske, Vénusz József csoportvezető, J. T. V. B., Bicske. Dunaújvárosi járás: Csikós József osztályvezető, J. T. V. B., Dunaújváros, Egervári József főelőadó, J. T. V. B., Dunaújváros.

Next