Fejér Megye Tanácsának Közlönye, 1972 (13. évfolyam, 1-10. szám)

1972-02-01 / 1. szám

1972. február 1. szám XIII. évfolyam, FEJÉR MEGYE TANÁCSÁNAK A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ II. A MEGYEI TANÁCS HATÁROZATAI: 1/1972. sz. tanácshatározat: Fejér megye 1972. évi fejlesztési és költségvetési tervéről. 2/1972. sz. tanácshatározat : A megyei tanács és a végrehajtó bizottság 1972. évi munkatervéről. 3/1972. sz. tanácshatározat: A Fejér megyei Népi Ellenőrzési Bizottság 1972. I. félévi mun­katervéről. III. A MEGYEI TANÁCS V. B. HATÁROZATA 1/1972. V. B. A megye idegenforgalmi helyzetéről. IV. KÖZLEMÉNYEK V. JOGSZABÁLY TÁJÉKOZTATÓ FEJÉR MEGYE TANÁCSA 1972. január 28-i ülésén — a végrehajtó bizottság előterjesztése alapján — megtár­gyalta: — a megye 1972. évi fejlesztési és költségvetési tervére; — a tanács és a végrehajtó bizottság 1972. évi munka­tervére; — a megyei NEB 1972. I. félévi munkatervére vonatko­zó javaslatokat. Az előterjesztéseket a tanács elfogadta s a tárgyalás során elhangzott hozzászólások, javaslatok figyelembe­vételével a felsorolt fő napirendekkel kapcsolatban a következő határozatoka­t hozta: 1/1972. (I. 28.) számú TANÁCSHATÁROZAT A végrehajtó bizottság előterjesztése alapján Fejér megye Tanácsa megtárgyalta a megye 1972. évi fejlesz­tési és költségvetési tervét. Megállapítja a Tanács, hogy a megye gazdasága az elmúlt év során arányosan, a célkitűzéseknek megfele­lően fejlődött. Az ipari termelés mintegy 7—8 %-kal haladta meg az 1970. évi szintet. Növekedett az ipar állóalapja. A megye további fejlődése szempontjából olyan jelentős ipari beruházások valósultak meg, mint II. A MEGYEI TANÁCS HATÁROZATAI I. SZEMÉLYI RÉSZ FEJÉR MEGYE TANÁCSA 1972. január 28-i ülésén az 1971. évi I. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogi körében Dr. PATAKI KÁROLY elvtársat 1972. január 1-i hatállyal a Megyei Tanács V. B. Sze­mélyzeti és Oktatási Osztálya osztályvezetőjévé kine­vezte.

Next