Fejér Megye Tanácsának Közlönye, 1973 (14. évfolyam, 1-10. szám)

1973-01-01 / 1. szám

1973. január 1. szám XIV. évfolyam, FEJÉR MEGYE TANÁCSÁNAK A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ II. A MEGYEI TANÁCS HATÁROZATAI: 2/1973. sz. tanácshatározat: A megye 1973. évi fejlesztési és költségvetési tervjavaslatáról. 6/1973. sz. tanácshatározat: A helyi tanácsi választókerületek számának megállapításáról. III. A MEGYEI TANÁCS V. B. HATÁROZATAI: 1/1973. V. B. határozat: A tanácsi szervek hatáskörébe tartozó szabálysértési eljárások színvona­lának alakulásáról, az eljárás hatékonyságáról. 2/1973. V. B. határozat: Az állampolgárok telek-, lakás- és üdülőtulajdonának egyes kérdéseiről szóló kormány- és miniszteri rendeletek végrehajtására tett intézkedé­sekről és tapasztalatokról. 3/1973. V. B. határozat: Rácalmás, Lajoskomárom, Dég, Pákozd és Sukoró községek építésügyi hatósági jogkörrel történő felruházása.­­ 1973. V. B. határozat: A IV. ötéves terv fejlesztési feladatainak időarányos végrehajtásáról szóló tájékoztatóról. IV. KÖZLEMNY V. JOGSZABÁLY TÁJÉKOZTATÓ­ ­. SZEMÉLYI KI­SZ FEJÉR MEGYE TANÁCSA 1973. január 26-i ülésén a népi ellenőrzésről szóló 1971. évi 9. sz. tvr.-el módo­sított 1968. évi V. tv. alapján Dr. Orosz Sándor és Dr .Szóró Zoltán elvtársaknak a megyei népi ellenőr­zési bizottsági tagságáról való lemondását elfogadta, egyidejűleg. Dr. FARKAS GÉZA és NYULASI ISTVÁN elvtársakat a Fejér megyei Népi Ellenőrzési Bizottság tagjaivá megválasztotta.

Next