Fejér Megye Tanácsának Közlönye, 1974 (15. évfolyam, 1-12. szám)

Székesfehérvár, 1974. KÜLÖNLETNYOMAT FEJÉR MEGYE TANÁCSÁNAK KÖZLÖNYE A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA A tanácsokról szóló 1971. évi I. törvénynek, a törvény végre­hajtásáról szóló 11/1971. (III. 31.) Korm. számú rendeletnek valamint a megyei tanács és szervei szervezeti és működési szabály­zatáról szóló 1973. évi I. számú rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege

Next