Fejér Megye Tanácsának Közlönye, 1979 (20. évfolyam, 1-10. szám)

1979-01-01 / 1. szám

XX. évfolyam 1. szám 1979.január hó FEJÉR MEGYE TANÁCSÁNAK KÖZLÖNYE A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA Szám Tárgy I. SZEMÉLYI RÉSZ­­II. A MEGYEI TANÁCS HATÁROZATAI 20/1978./XII.28./T.hat. Fejér megye Tanácsainak 1979.évi költségvetési és fejlesztési ter­ve . 21/1978./XII.28./T.hat. Az 1978. évi cselekvési program végrehajtása és az 1979. évi cse­lekvési program elfogadása. III. A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG HATÁROZATAI 173/1978./XII.19./VB.hat. A VB. lejárt határidejű határoza­tainak végrehajtása. 174/1978./XII.19./VB.hat. A MTVB. Sárbogárdi Járási Hivata­la tevékenysége. 175/1978./XII.19./VB.hat. A táppénzes helyzet alakulása és a táppénzes fegyelem megszilárdí­tása érdekében tett intézkedések. 177/1978./XII.19./VB.hat. A megye tanácsainak 1979. évi költségvetési és fejlesztési ter­ve, az 1978. évi cselekvési prog­ram végrehajtása, valamint a me­gyei tanács 1979. évi cselekvési programja.

Next