Fejér Megye Tanácsának Közlönye, 1980 (21. évfolyam, 1-10. szám)

1980-01-01 / 1. szám

XXI. évfolyam 1. szám 1980. január hó. A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG HF¥ATALOS LAPJA Szám: Tárgy: I. SZEMÉLYI RÉSZ II. A MEGYEI TANÁCS HATÁROZATAI 18/1979./XII.18./ T.hat. Fejér megye tanácsainak 1980.évi költségvetési és fejlesztési ter­ve III. A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG HATÁROZATAI 118/1979./XII.13./VB.hat. A vb. lejárt határidejű határoza­tainak végrehajtása. 119/1979. /XII. 13./VB.hat. A művelődésügyi ágazat szunkaerőgaz­­­dálkodási tevékenysége, a szakember ellátottság helyzete. 120/1979./XII.13./VB.hat. A tanácsi kommunális szervezetek szervezeti formájának továbbfejlesz­tése . 121/1979./XII.13./VB.hat. Fejér megye tanácsi szerveinél vég­rehajtott egyszerűsítések és kor­szerűsítések eredményeiről.javasla­tok a tanácsi szervezet és tevékeny­ség továbbfejlesztésére. A határozattal elfogadott előter­jesztés teljes szövege.

Next