Felső Magyar-Országi Minerva 5. (Kassa, 1829)

1. Kötet - Első Füzet. Januáriusz - 8. Gr. Dessewffy Jósef: A' Kellemek! Kisfaludy Sándorhoz, Berzsenyihez, Vörösmartyhoz

60 JANU­ARIUSI 1829. 8. KISFALUDY SÁNDORHOZ, BERZSENYIHEZ VÖRÖSMARTYHOZ. Depositis apud hős habitat Concordia telis. Hős colit in tenero Gratia nata sin­. Ovidius. A’ KELLEMEK. 1. Titeket, és Vitézt­e­ kit magos fénnyébe Az Ég felfogadott, k­émellyek leczkéznek , Ók engedjetek­­ meg a’ kevélységébe Mesterkélve sikló ellenséges kéznek! 2. Koránt sem utánzók’ szűk utánozása Vezete titeket Helikon’ útjába, De a’ szép Természet’ boldog felfogása, A’ láng ész, a’ láng szív, tett Lant’ birtokába 3. Még ő is, kis fiúk’ elbízott mestere, **) Ki a’ Görög-lábat rajzoltt kézre szedte, Ki több fás regulát fásán írni mere, Gyönyörű dallatok’ mindég kedvellette. 4- De azért Istenit még nem hangzanának, Melódiájokkal meg nem igéznének, Bár mi Görög-lábon folyvást indulnának, Ha szívet és lelket nem melegítnének *) *) Csokonai Vite­z Mihály. ) Lásd Papp Ignácz’ Magyar Poézisát.

Next