Felsőoktatási Szemle, 1965 (14. évfolyam, 1-12. szám)

1965 / 1. szám

FELSŐOKTATÁSI SZEMLE FŐSZERKESZTŐ CSUKÁS ISTVÁN * SZERKESZTŐ BERCZIK ÁRPÁD A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE MOLNÁR JÁNOS TAGJAI: BIHARI OTTŐ, DÁVID ZSIGMOND, ELEKES LAJOS, FU­­KASZ GYÖRGY, HALASZ AURÉL, HECKANAST JÓZSEF, HÉBER­­GER KAROLY, HÖRÖMPÖLY IMRE, JAUSZ BÉLA, KARDOS ARP AD, KISS ERVIN, KOCH SÁNDOR, KOVÁCS FERENC, KOVACSICS JÁNOS, KÖDÖBÖCZ JÓZSEF, Kü- RUCZ IMRE, LÉVAI ZOLTÁN, MEISEL JANOS, NÉMEDI LAJOS, RIGLER GYÖRGY, SARÄNDI IM­RE, SZANYI JENŐ, SZEKERES LÁSZLÓ, SZÉKELY GYÖRGY, TÓTH LAJOS, WÉBER MIHÁLY * A Budapesti Műszaki Egyetem Híradástech­nikái Tanszékén az elektromos számlálógép ok­tatási célokra és matematikai problémák meg­oldására is alkalmas Csonttani gyakorlat az Állatorvostudományi Egyetemen SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, V., SZALAY U. 10—14. TELEFON: 118-600. — KIADJA A TANKÖNYVKIADÓ VALLADAT, BUDAPEST, V., SZALAY U. 10—14. A KIADÁSÉRT FELELŐS VAG­­VÖLGYI TIBOR IGAZGATÓ. — TERJESZTI A MAGYAR POSTA. ELŐFIZETHETŐ A POSTA KÖZ­PONTI HÍRLAP IRODÁNÁL (BU­DAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 1. ÉS BÁRMELY POSTA­­HTVATALNÄL ELŐFIZETÉSI DlJ EGY ÉVRE: 24 FORINT. — CSEKK­­SZAMLASZAM: EGYÉNI: 61.256, KÖZÜLETI: 61.066 (VAGY ÁTUTA­LÁS AZ MNB. 8. SZ. FOLYÓ­SZÁMLÁJÁRA.) MEGJELENIK HAVONTA A Debreceni Agrártudományi Főiskola új épü­lete

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék