Figyelő, 1998. július-szeptember (42. évfolyam, 27-39. szám)

1998-09-10 / 37. szám

nül kapja a támogatások 60 szá­zalékát, hanem az, hogy ez még­sem javítja a késztermék ver­senyképességét. Pedig ez lenne a támogatási rendszer haté­konyságának fokmérője. A ma­gyar áru esélyei a kedvezőtlen árfolyamváltozások miatt is vé­szesen romlanak. Az exportpia­cokon - különösen az EU-ban - az élelmiszerek árszintje stabil, az infláció arányában évente legfeljebb 0,5-1,5 százalékkal növekszik, miközben a forint­­leértékelés a jelenlegi csúszó rendszerben jócskán elmarad a valós inflációtól. Érdekeltség nélkül a cégek óvatosak, nem termelnek eleget. A raktárak kiürültek, csak a már jó előre megkötött szerződéseket teljesí­tik, egy dekával sem többet. Nincs szabad árualap az új ter­mésig ahhoz sem, hogy a cégek többet szállítsanak az időköz­ben javított érdekeltség hatásá­ra. Ezt tükrözi az export első félévi csökkenése. A gabona-, a baromfi- és a húspiacon máris tűzoltó intézkedéseket kellett hozni az exportképesség javítá­sára. Ezért különösen fájdal­mas, hogy az előző kormány ön­ként vállalta az exporttámogatá­sok alacsony szintjét. A módosí­tott GATT-megállapodás ugyan­is lehetővé tenné e dotációk bő­vítését; eszerint 14 termék he­lyett 180 kivitelét támogathatná közvetlenül a tárca, ráadásul 18 milliárd helyett 35 milliárd fo­rint szubvencióval, de ezzel az előző vezetés nem élt. Eközben például a prosperáló gyümölcs­léexport azért került veszélybe, mert idő előtt elfogyott ez erre elkülönített keret. Szabályozási hiba következmé­nye az ingadozó alapanyag-ter­melés is. Azokban az alágaza­­tokban, ahol nem szoros a ter­meltetői kapcsolat - mint pél­dául a tartósítóiparban -, ott egyik évről a másikra szélsősé­gesen változik a felkínált ter­mésmennyiség, ezért nehezen lehet előre tervezni. A cégek zö­me így már nem az export növe­lésére, legfeljebb szinten tartás­ra vállalkozik. A kivitel gerincét adó állattenyésztési ágazatok­ban sincs jele a dinamizmusnak. A belföldi szükségletre termelő cukoripar ugyanakkor tetemes, 150 ezer tonnás feleslege miatt akár a veszteséges kivitelre is rá­kényszerül. Élelmiszer-feldolgozói nézetek szerint mindez azt jelzi, hogy alapvetően piaci alapokra kell he­lyezni az agrárpolitikát, és ehhez kell igazítani a szabályozást. Ezért pozitív, hogy az új agrár­­kormányzat felismerte a termék­­értékesítés jelentőségét: szerző­déses kapcsolatokon nyugvó, szervezett árutermelés nélkül nem lehet agrármegújulás sem. Általános feldolgozói vélemény, hogy a mai koalíció az elmúlt öt­ven napban már többet tett a végtermékek értékesítéséért, mint elődje az egész ciklus alatt, így az élelmiszer-ipari lobbynak nem koncepcionális, csupán módszertani vitái vannak a piac szabályozásában. Ilyen például, hogy a szerződéses kapcsolatok kialakításában érdekeltté kell tenni a termelőket, feldolgozó­kat egyaránt. Ehhez egyebek kö­zött az agrárárrendszert is újra kell értelmezni. A cél érdekében olyan bevált eszközöket ajánla­nak, mint például a szerződéses felár vagy a szerződéses védőár. Azt még nem tudni, hogy a kor­mányváltással mekkorát fordul a szabályozás kereke, mi vár a má­sodik félévben az élelmiszeripar­ra. A lassú belpiaci növekedés mindenesetre tartósnak ígérke- Élelmiszer-ipari vállalatok toplistája* millió forint I Rang- A cég neve Értékesítés nettó árbevétele______Export____________________________Üzemi eredmény Adózás előtti eredmény Saját tőke sor**__________________ 1995. 1996. 1997. 1995. 1996. 1997. 1995. 1996. 1997. 1995. 1996. 1997. 1995. 1996. 1997. I 1. Hajdú Bét Rt. 19 710 28 072 35 714 10 913 12 049 17 449 1397 2 233 2 901 1029 1104 1317 2 361 5 913 7 281 I 2. Pick Szeged Rt. 22 667 27 082 31855 8 234 10 923 11982 2 004 2 363 2 311 1783 2 227 2 449 9 481 10 893 17 944 I 3. Gabona Rt. 19 211 19 029 24 875 8 808 4 271 8 439 617 235 491 721 403 302 2 443 2 637 2 766 I 4. Agrograin Kereskedelmi Rt. 15 238 17 054 23 691 6 848 5 524 12162 774 692 n. a. 639 566 n. a. n. a. 1162 1640 I 5. Nestlé Hungária Kft. 11 445 14 587 18 346 1875 3 150 3 480 -78 907 1652 -1054 -347 652 2 311 2 485 3 988 I 6. Sága Foods Rt. 9 593 12 803 18 031 3 375 5 681 7 544 617 282 -357 431 87 1 271 2 875 3 151 5196 I 7. Ringa Húsipari Rt. 10 029 13 607 17 918 4 192 6 564 8 874 n. a. 266 213 n. a. 12 17 1833 1829 1948 I 8. Stollwerck Édesipari Kft. 7 858 12 253 16 558 2 074 4 593 7133 -534 422 n. a. -914 -265 n. a. 2 363 2 049 3 894 I 9. Dreher Sörgyárak Rt. 10 508 11298 15 705 388 111 374 -100 -295 -90 -920 -1 529 -625 5 467 3 433 15 706 I 10. HungranaKft. 8 646 14 139 15 678 706 1577 1775 1433 1891 3 524 1082 698 2 226 7 505 8 179 9 181 I 11. Pápai Hús Rt. 9 832 12 020 14 999 2 144 3 116 3 286 356 481 619 311 357 396 2 136 2 245 2 420 I 12. Zwack Kereskedelmi Kft. 12 283 14 311 14 923 23 43 81 630 823 787 442 702 849 564 950 1016 I 13. Magyar Cukorgyártó Rt. 9 616 17 396 14 897 1 586 762 262 578 937 -579 -170 -849 -2 600 8 145 7 296 4 030 I 14. Hajdú Megyei Tejipari Rt. 9 282 11315 12 523 1675 2 282 1 505 174 50 301 157 4 190 1947 1932 2 073 I 15. Henkell&Sohnlein Kft. n. a. n. a. 12 198 n. a. n. a. 5 236 n. a. n. a. 1441 n. a. n. a. 1199 n. a. n. a. 8 262 I ^ 16. Gyulai Húskombinát Rt. 5119 8 501 11396 1 371 4 388 6 494 n. a. 1201 1109 n. a. 1164 1105 1 523 2 908 3 264 I 17. Borsodi Sörgyár Rt. 9 453 10 426 11161 391 414 695 1819 1984 1946 1713 1692 1483 8 615 8 665 8 626 I 18. Baranya Megyei Tejipari Rt. 5 352 8 098 11012 35­20 565 171­­6 321 118­­152 102 1125 959 4 370 I 19. Eco Kft. 4 497 8 165 10 696 2 750 5 756 7 082 594 669 724 225 410 436 1016 1355 1 712 I 20. Bábolna Takarmányipari Rt. 9 189 13 530 10 668 192 411 665 555 827 892 392 632 801 545 896 1480 I 21. Solami Húspari Rt. 5 798 8 078 10 422 848 2 108 1809 105 145 29­­79 -101 -155 571 1072 918 I 22. Zalai Húsipari Rt. 6 515 8 408 10 372 1568 2 463 2 796 n. a. 333 498 n. a. 181 346 1066 1072 1 356 I 23. Fejértej Parmalat Rt. 8 033 9 967 10 226 135 163 651 146 285 n. a. 4 2 n. a. 2 523 2 524 n. a . *Az 1997-ben 10 milliárd forintnál nagyobb árbevételt elérő cégek: * * Rangsor az 1997. évi nettó árbevétel alapján Forrás: Figyelő 22 figelő 1998. szeptember 10. métipjmd-M 93 mérleggyártó Kft. A m­etripofrit SZQ téma­ értékeit to­vább folytatva vállaljuk: - közúti és vasúti elektronikus akna nél­küli mérlegek, - húsipari felsőpályás mérlegek - húsipari kocsimérlegek - technológiai mérlegek: tartály, szalag, zsákolómérleg fóliazsák-hegesztővel, elhordószalaggal -elektronikus és mechanikus állatmérle­gek, raktári mérlegek, bolti mérlegek (elektronikus és mechanikus kivitel) gyártását, - mérlegek m­odernizálását, javítását, -EGYEDI ÉS SPECIÁLIS MÉRLEGELÉSI FELADATOK megoldását (tervezés, szak­­tanácsadás),­­ alkatrészek forgalmazását. Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky utca 70. Telefon: (62) 340-450, (62) 341-269, fax: (62) 341-269 Mérlegel a gyártétól a legkedvezőbb feltétellel! Mérés-minőség-takarékosság-megbízhatóság! Tisztelettel várjuk régi és új ügyfeleink érdeklődését, megrendelését.

Next