Figyelő, 2001. április-június (45. évfolyam, 14-25. szám)

2001-05-31 / 22. szám

Minden nap kilenc óra előtt néhány perc­cel lépett be irodájába Tímár András, az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank (EBRD) közlekedési szakértője, méghozzá egy rövid, a földalatti Moorgate állomásától a munkahelyéig tartó sétát követően. Négy és fél éves londoni tartózkodása alatt min­dig metróval utazott munkába, hasonlóan a Cityben dolgozók 60-70 százalékához. Az elővárosi vonatokon, illetve metrózás köz­ben át lehet futni a reggeli lapokat, nem be­szélve arról, hogy ily módon el lehet kerülni a közlekedési dugókat, na meg a belváros­ban való parkolás borsos díjának kifizetését. METRO-POLISZ. A hazatérése óta a Buda­pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye­temen (BMGE) dolgozó közlekedési szak­ember már nem élvezi annyira a tömegköz­lekedési eszközök használatát. Tímár sze­rint sem lehet sokáig halogatni a budapesti közlekedés átfogó reformját. Ezen belül is a legfontosabb a hasonló nagyságú nyugat-eu­rópai városokhoz képest rendkívül elmara­dott metróhálózat továbbfejlesztése és az úthálózat korszerűsítése lenne. Szakmailag mindenképpen a metró mel­lett teszi le a voksát Szentgyörgyi Tamás, a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) Rt. vezérigazgató-helyettese is. Egyetért ugyan­is azzal, hogy a felszíni tömegközlekedést tehermentesítő új metróvonalak nélkül öt-tíz éven belül megbénul a főváros. A budapesti tömegközlekedés színvonalá­nak javítását leginkább az akadályozza, hogy a BKV nem elég erős várospolitikai té­nyező. Szentgyörgyi Tamás állítja: amit a BKV a helyzet javítása érdekében tehetett, azt megtette. Az 1996 óta a főváros többségi tulajdonában lévő, önállóan gazdálkodó részvénytársaságként működő, 180 milliárd forintos vagyonnal sáfárkodó vállalat átfogó reorganizációs tervet hajtott végre. Korábbi 25 ezer fős dolgozói létszámát 12 ezerre csökkentette. Tavaly a társaság 600 szolgála­ti helyet szüntetett meg és egy autóbuszga­rázst zárt be. Jelenleg egy villamos-remiz be­zárását készítik elő. Hamarosan meghirde­tik a BKV kishajóinak eladását is. A vállalat az idén portfoliója szűkítéséből és ingatlan­jai eladásából 5,5 milliárd forint bevételre számít. Egy múlt évről áthúzódó üzlet, a TraffiCom Hírközlési Kft. eladásából pedig további 2,6 milliárd forint folyik majd be. Átalakításra szorul a városi tömegközlekedés finanszírozása. A nagyobb cégek csak milliárdos veszteségek, a kisebbek trükközések árán tartják a felszínen magukat. Eközben a cég személyszállítási teljesítmé­nye 2000-ben újra elérte az 1992-es szintet. A jelenlegi feltételrendszerben látványos változást a BKV saját erejéből nem produ­kálhat. A 2000. évet mintegy 7 milliárd fo­rintos veszteséggel záró társaság ugyanis csak finanszírozási helyzetének gyökeres át­alakítása után tudna eredményesen tevé­kenykedni. A vállalat szolgáltatásaihoz a fő­város az idén 14,2 milliárd forinttal járul hozzá. Ebből 300 millió forint csak megha­tározott teljesítmények elérése esetén hív­ható le. Mivel a támogatás és a bevételek nem fedezik a működés és a járművek amor­tizációs költségeit, a tulajdonos időről időre beruházási céltámogatásokkal biztosítja az új buszok, villamosok vásárlását. A tűzoltás jellegű akcióknak véget lehetne vetni, ha az Európai Unió gyakorlatának megfelelően a városi tömegközlekedéssel foglalkozó cégek - köztük a BKV - finanszírozását normatív alapokra helyeznék. Ez azonban a fővárosra és az államra nézve magasabb fizetési köte­lezettségekkel járna. A BKV vezérigazgató-helyettese szerint a normatív finanszírozás bevezetése esetén cégüknek meg kellene kapnia a tulajdonos­tól, azaz a fővárostól és a budapesti HÉV üzemeltetéséért az állami költségvetéstől a megrendelt szolgáltatások teljes költségének fedezetét. Ilyen feltételek közepette a társa­ság néhány éven belül gazdaságilag magára találhatna. ÁLLAMI KIVONULÁS. A főváros nem áll egyedül problémáival, az összes városi tö­megközlekedési vállalat anyagi nehézségek- VÁROSI TÖMEGKÖZLEKEDÉS GAZDASÁG + POLITIKA Garantáltan veszteséges vállalkozás? --------------------------------x %\/[/- ------------------­ 22 FIGYELŐ 2001.május 31—június 6.

Next