Figyelő, 2001. április-június (45. évfolyam, 14-25. szám)

2001-05-31 / 22. szám

A TVK 5 százaléknál nagyobb tulajdonosai (százalék) Forrás: a cégek 2001.1. negyedévi gyorsjelentései a BorsodChem (BC) menedzsmentjét több­ször perrel, Magyarországot pedig a magyar áruk orosz importjának leállításával fenye­gette meg a BC-ügy kapcsán. Ez utóbbi cégről, a BC-ről egyébként - hi­vatalosan, a tulajdonosi struktúra alapján - annak ellenére nehéz lenne kimutatni, hogy a Gazprom érdekeltségi körébe tartozik, hogy igazgatóságában jelen vannak a Gaz­prom egyik oroszországi leányvállalata, a Szibur vegyipari társaság képviselői. A ka­zincbarcikai cég fő részvényese ugyanis 24,- ban a Gazprom menedzsereinek és az ő ro­konságuk - például Tatyjana Dedikjova, Vjahirev lányának - tulajdonában van. A Vjahirev-vezetés teljesen mellőzte a kisebb­ségi részvénytulajdonosokat, akik szerint a klán a rokoni szálakon keresztül szivattyúz­ta ki a vagyont a cégből. Ez az egyik oka an­nak, hogy a Gazprom földben rejlő hatalmas A BorsodChem 5 százaléknál nagyobb tulajdonosai (százalék) Forrás: a cégek 2001.1. negyedévi gyorsjelentései százalékkal a magyar CIB Bank. Igaz, ezekre a részvényekre a Sziburnak opciós joga van, de nem elképzelhetetlen, hogy az opciós jog eladásával máshoz kerüljenek a részvények. Ez ugyanis egyszer már megtörtént ezzel a részvénycsomaggal. A papírokat ugyanis ere­detileg az állítólag a Gazprom menedzsment­jének tulajdonában lévő, írországi bejegyzé­sű, ciprusi vezetésű Milford Holdings vásá­rolta meg, de nem a részvényekre vételi opci­óval rendelkező Sziburnak adta el azokat, ha­nem a magyar CIB Banknak. Ugyanez a Mű­­készleteinek árát fajlagosan 10 százalékkal alacsonyabbra értékelik a nemzetközi gya­korlatban elfogadott értékhez képest. A Gazprom körüli problémákért persze nemcsak a menedzsment tehető felelőssé. Végtére is az országot az állami akarat miatt látják el olcsó gázzal. Ha a szabályozás meg­változik, s új menedzsment áll a cég élére, a CIB Bank Rt. 24,8 ford Holdings 13,51 százalékkal rendelkezik a TVK-ban is, amelynek a BC a részvények 14,98 százalékával ugyancsak jelentős tulaj­donosa. Mindkét vegyipari cégben 5 százaléknál nagyobb tulajdonos egy osztrák cég a CE Oil and GAS AG (a BC-ben 16,05, a TVK-ban pe­dig 5,2 százaléknyi részesedése van). Az OMV osztrák olajtársaság korábbi igazgató­­sági elnöke által vezetett cég a közgyűléseken számos alkalommal a Milforddal és az akkor még részvényes AEB-vel szavazott, de igazi tulajdonosai szintén ismeretlenek. Az első negyedéves gyorsjelentés szerint a BC-ben nagyobb, 8,14 százalékos részvényes még az orosz MDM bank, amelynek vezető­je - aki állítólag korábban a magyarországi ÁÉB-t irányító Medget Rahimkulov kollégá­ja volt - az orosz sajtó szerint elismerte, hogy a Gazprom tanácsára döntött a befek­tetés mellett. BERGER ZSOLT Gazprom részvényeinek ára akár megduplá­zódhat - mondja Steve Allen a moszkvai Renaissence Capital brókere. De ha Putyin mégis megfutamodik a feladat elől, akkor a befektetőknek eggyel több okuk lesz, hogy el­forduljanak az orosz piactól. PAUL STAROBIN, MOSZKVA © BUSINESS WEEK Mal 32,88 BorsodChem 14,98 CE Oil and Gas 5,20 Magyar Külkereskedelmi Bank 7,89 Milford Holdings 13,51 CE Oil and Gas 16,06 The Bank of New York 11,43 EBRD 8,61 MDM Bank 8,14 Senkinek sem muszáj motoroznia, ott a vonat, a repülő, az autó, a busz, a kerékpár vagy akár elég a két láb is, ha a cél a helyváltoztatás. A motorkerékpár-tervezés és gyártás, alapanyagokból, anyagismeretből, matematikából, elektronikai és fizikai ismeretek összességéből áll. Suzuki motorkerékpár-konstruktőr mégsem csak azért lesz valakiből, mert ez egy "érdekes" szakma. Ő másért dolgozik, mint a puszta munkavégzés, vagy múlékony siker. Amiben más, az a szenvedély. A motorozás szenvedélye, a motor­építés szenvedélye. A szenvedély mely a motorkerékpár-technika valódi mesterműveit kelti életre. 2001. május 31—június 6. FIGYELŐ 21

Next