Figyelő, 2001. október-december (45. évfolyam, 40-52. szám)

2001-10-01 / Különszám - Top200

Lassan építkezve M­eglehetősen távol a biztosítói szakmától, építő­mérnökként és tervezőként kezdte pályafutását Pálvölgyi Mátyás. Korántsem véletlenül lett azon­ban lassan, de biztosan biztosí­tós. Mint mondja: azzá fe­jlődött. Ebben sokat segített a Generali szellemisége - a ha­gyományai, a közössége. Arra pedig kifejezetten büszke, hogy egy olyan cégcsoportnál dol­gozhat felelős beosztásban, amely öt emberöltő óta az eu­rópai biztosítók rangsorának élén áll. Egy olyan cégnél, amely 1832-ben telepedett meg Magyarországon, és­­ miután itt felismerték, hogy a növekvő áru- és pénzforgalom elképzel­hetetlen jól működő biztosítási rendszer nélkül­­ hajtóereje lett az ipar és a mezőgazdaság fejlő­désének. Építőmérnöki hátterét min­denesetre a biztosítónál is ka­matoztathatta, a Providenciánál ugyanis a nagyobb beruházások és építkezések biztosításainak osztá­lyán kezdte meg vezetői tevékenységét. A vezérigaz­gatói posztot hat esztendeje tölti be, s e pozíciójá­ban az utóbbi idő nagy eredményének azt tartja, hogy sikerült a Generali és a Providencia fúzióját zökkenőmentesen úgy lebonyolítani, hogy abból az ügyfelek és partnerek szinte mit sem érzékeltek. Magánéletében lánya szorgal­mára és szelídségére, világra nyi­tott fiára a legbüszkébb. Nekik elsősorban azt kívánta megtaní­tani, hogy az állandó és aktív ta­nulás az igazán fontos. Ez pedig nagyon is rímel szervezeti ars poeticájára, miszerint a biztosító folyamatos tanulással és meg­újulással készülhet fel a jövő vár­ható és váratlan feladataira. Hit­vallásában a stakeholder elmélet is visszaköszön, hite szerint ugyanis a társaság tevékenységé­nek minden mozzanatával ha­tással van a környező társada­lomra, annak gondolkodására, és azon belül is persze a biztosítási kultúra fejlődésére.* Orosz kapcsolat R­uszlan, a kisebbik Rahimkulov-fiú hamarosan ma­gyar lányt vezet az oltár elé. Az ifjú vőlegény egyéb­iránt bátyjával, Timurral együtt az idén végzett a buda­pesti közgazdasági egyetemen. Egyre erősebb tehát az a több mint húszéves kapocs, ami a Rahimkulov-családot Magyarországhoz köti. Olyannyira, hogy a tatár anya­nyelvén Megdetként ismert, ám néha oroszosított ne­vén említett Mihail Rahimkulov ugyanis az elmúlt egy évben a magyar gazdasági élet egyik legtöbbet emle­getett, meghatározó alakjává lépett elő. A Gazprom 56 esztendős magyarországi „helytartó­ja” 1979-ben lett a Szojuzgazavtomatyika nevű vállalat vezérigazgató-helyettese, és ott egyebek mellett a szov­jet-magyar gázüzlet részleteiért volt felelős. Tíz évvel később, az ugyancsak a gázüzlettel foglalkozó Interpro­­com orosz-magyar vegyes vállalathoz került, amelynek egészen 1997 januárjáig vezérigazgatója maradt. Időközben Moszkvából Budapestre tette át a székhe­lyét. 1994 októberében az orosz földgáz magyarországi szállítását felügyelő, orosz-magyar tulajdonú Panrus­­gáz Rt. vezérigazgatója lett. Majd 1996 októberében a Gazprombank által abban az esztendőben - az ő ösz­­tönzésére - megvásárolt Általános Értékforgalmi Bank­rá (ÁÉB) elnöki, később vezérigazgatói székét is elfoglalta.­­ Azóta kezdeményezője lett egy másik akvizíciónak­­ is: tavaly ősszel ő állt elő Moszkvában azzal a javaslat­­t­­al, hogy a Gazprom vásárolja be magát a Borsod­­­c Chembe, így őt is felelősség terheli azért - teszi hozzá­­ rögtön -, hogy ez az akció előkészítetlenül, fölösleges titkolózástól övezve zajlott le. Ha a cég ma fogna bele az ügyletbe, késlekedés nélkül nyomban a nyilvánosság elé tárná, hogy „az ismeretlen, ír Milford mögött a Gazprom áll” - magyarázza Rahimkulov. A Gazprom élén az idén változás történt, de Rahim­kulov nem tart attól, hogy az új vezér, Miller megvon­ná tőle a bizalmat. Sőt úgy véli, távozásával a Gazprom veszítene többet. Elvégre 22 éve áll kapcsolatban Ma­gyarországgal. „Amikor felülök a Moszkva-Budapest járatra, a gépen utazók felét személyesen ismerem”. Pelnie már csak azért sem kell, mert megvannak a sa­ját üzletei, amelyekből, mint elárulja, még nagyobb be­vétele is származik, mint a Gazprom-megbízatásból. • Eredmények ■ A díjbevétel növekedése 2000-ben meghaladta a piaci átlagot ■ Több mint másfél millió partner ■ Tavaly több mint kétszeresére nőtt a betegbiztosítási díjbevétel és ezzel a biztosító a piac negyedét uralja Eredmények ■ Amikor 1994 októberé­ben a Panrusgázhoz ke­rült, évi 4,2 milliárd köb­méter orosz gáz érkezett Magyarországra - ma 8,5 milliárd; a két fél alá­írt egy 25 évre szóló megállapodást is ■ ÁÉB-elnöksége elején a bank naponta 1-2 millió forint veszteséget ter­melt, ma 38-40 millió forint a napi nyereség; a pénzintézet Magyaror­szágon ma az 5-6. legje­lentősebb bank­ ­ 2001. október­i TOP 200­1 17

Next