Figyelő, 2005. január-március (49. évfolyam, 1-13. szám)

2005-03-10 / 10. szám

ÜZLET+EMBER Uj termékkel vág neki az idei évnek a párizsi ásványvíz­kiállításon ezüstéremmel díjazott cég, amely élelmiszerláncok saját márkás vizével alapozta meg jövőjét. Immár vizet prédikál Plutzer Tamás, aki pedig borászként kezdte szakmá­ját. A kertész-üzemmérnöki diploma megszerzése után Kecskeméten dol­gozott négy évig, majd 1992-ben s^ját vállalkozásba kezdett. „Többre vágy­tam, mint az alkalmazotti helyzetben rejlő lehetőségek, és úgy éreztem, tele vagyok energiával” - részletezi akkori döntése okait. Egy ismerősével közösen - bankhi­telt felvéve - körülbelül 5 millió forintos befektetéssel megalapította a Benedek és Plutzer Kft.-t. Fő profiljuk a likőrgyártás volt, terméküket Caribic márkanéven for­galmazták. A kilencvenes évek közepétől bővült a paletta: a szeszes italok mellett bioecet gyártásába is belevágtak. ,A cég életében a gyökeres változást a 2000-es év hozta” - emlékszik vissza a tu­lajdonos. Ekkor vásárolt meg a kft. Albert­­irsán egy volt tsz-üzemet, ahol addig bor- és vermutgyártás folyt. „Azért döntöttünk így, mert tudtam, hogy ezen a területen jó núnőségű víz van” - indokol utólag Plut­zer. Ekkor ugyanis már eldöntött tény volt, hogy a vállalkozás az ásványvízpia­con próbál kitömi „a szolid kisvállalkozás” kategóriájából. A vásárlás után megtörtént a kút bevizsgálása, majd a víz törzsköny­veztetése is: így még 2000 végén elindulha­tott az ásványvíz-palackozás. SAJÁT MÁRKÁK. Ezen belül is speciális területet céloztak meg: a multinacionális cégek s£yát márkás ásványvizeinek beszál­lítására aspiráltak. „A nyugati sajtót figyel­ve úgy gondoltam, hogy a sEyát márkás ter­mékek hangsúlyos megjelenése várható a magyar piacon” - idézi vissza azóta beiga­zolódott várakozását a tulajdonos. És va­lóban: a korábbi 10 milliós nagyságrendű árbevétel milliárdosra duzzadt, s annak több mint 90 százaléka a vízből folyik be. ,Az elvárás a jó minőség, az alacsony ár­fekvés és a megfelelő kapacitás volt” ­­mondja Plutzer. Az első ilyen szerződést a Penny Markettel kötötték. „Folyamatosan törekednek a kiváló partnerségre, a fej­lesztésekre, a megbízható minőségre” ­­utalnak rá a Penny Market Kft.-nél, hogy ők is elégedettek az együttműködéssel. Ez a szerződés egyébként később refe­renciaként szolgált: így már komolyabb tárgyalófélként tekintett rájuk a többi áru­házlánc is. Azóta többek között a Plus, a CBA és a Tesco hálózattal kötöttek üzle-CO rinun n nnnr AZ AQUARIUS-AQUA KFT. TULAJDONOSA A vizesember c fj

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék