Figyelő, 2006. április-június (50. évfolyam, 14-26. szám)

2006-06-15 / 24. szám

PÉNZ+BEFEKTETÉS Privát portfolió Rovatunkban három - különböző stratégiájú - fiktív befektetőnk portfoliójának alakulását követjük nyomon. A 2005. január 3-ai induláskor a csomagok értéke 3-3 millió forint volt.­­ A középutas Réka az elmúlt hónapokban többször mérgelődött azon, hogy bróke­re milyen drága. A kötések összértékének 0,9 százalékét vonják le tőle, ami azt jelen­ti, hogy ha papírja 1,8 százalékot emelke­dik, még mindig csak nullában van. Rossz piaci hangulatban pedig főleg nem köny­­nyű több százalékos nyereséget összehoz­ni, néhány hetes időtávban pedig nem ér­demes venni, hiszen a bukás lehetősége ha­talmas. Most viszont áldja az eszét, hogy a drága brókercégnél van. Ennek egyik leg­főbb előnye, a személyes kapcsolat, most kis túlzással életet mentett. A múlt héten olyan megbízást adott brókerének, hogy vá­sároljon 10 darab Richtert 39 ezer 400 fo­rinton, de ad­ja el, ha az előző mélypont alá esik 2 százalékkal, vagyis 38 ezer 500 forint környékén. A papír a beszerzést követően két napig jól is szerepelt, hétfőn azonban elképesztő mélyrepülésbe kezdett. Bróke­re azzal hívta, hogy kénytelen volt kidobni a Richtert, mert óriási tételekben adták, és elérte a stop loss szintet. Hasonlóképpen járt az OTP-vel is, megvette 6840 forinton, majd már másnap pánikszerűen dobta ki brókere mind a 80 darabot, amint 6700 alá esett. Jókorát bukott tehát, de ha nem lett volna igen óvatos, sokszorosan na­gyobb veszteség érte volna a folytatódó zuhanás miatt. A „kitárazás” után úgy gon­dolta, hogy részvényről töb­bet hallani sem akar, aztán ki­tisztult fejjel azt mondta: fő a pozitív gondolkodás, lefelé alig ve­szített, felfelé pe­gen nehéz heteket élnek át a részvénypia­cok szereplői, a fejlett tőzsdék is nagyokat esnek, a feltörekvők pedig szakadnak. Befek­tetőink is buktak, de csak mértékkel. A konzervatív Tamás többször megfogadta már, hogy utólag nem bosszankodik azon, ha nem nyer eleget, most mégis szívja a fo­gát. Heteken át azon görcsölt, hogy ismét vegyen-e devizakötvény-alapot, hogy a fo­rint várható gyengüléséből is profitáljon va­lamicskét, végül nem érezte kellően meg­alapozottnak a gyengülés elméletét. Tamás persze nem számolhatott a Gyurcsány-cso­­maggal, viszont kielemezve a híreket, és ösz­­szehasonlítva a forint mozgását a többi fel­törekvő devizával, arra jutott, hogy a meg­szorítások nélkül is estünk volna: a fő lu­das a nemzetközi helyzet. Az viszont már olyan rossz, hogy akár javulhat is, így az­tán a mostani gyengülés után már felesle­ges továbbira számítani, marad a jól bevált minimális kockázatú portfoliónál, mig majd sok rész­vénye lesz. Látva az ötössel kezdő­dő OTP-t, megint bizseregni kezdett a tenyere, de okul­va az előző körből, nem mert új meg­bízást adni. TANÁCSADÓ A kockáztató Ádám nem adott veszteség­behatároló megbízást, ezért remegve néz­te a tőzsde mélyrepülését. Szerencséjére Magyar Telekom­ papírjai 5 forintot még emelkedtek is, de a 21 ezer 800 forinton megkapott 30 darab Mollal bukott rende­sen. Vigasztalta viszont, hogy a felfelében sokkal több papírban ült, heti szaldóját rá­adásul pluszba nyomta az, hogy a dollár 9 forintot erősödött a magyar fizetőeszköz­zel szemben, felértékelve Amerikában tar­tott pénzét. Hétfőn sokat gondolko­dott, hogy mit tegyen. A Molhoz 20 ezer alatt már nem akar nyúlni, nem tudja elképzelni, hogy innen rövid távon még több ezer forintot es­sen. A Telekomot vi­szont kivágta, mert in­kább OTP-re cseréli, ha az még tovább esik. Ameny­­nyiben ugyanis lesz visz­szapattanás, abban a bankpapír élen járhat, míg az alig eső távköz­lési cégtől nem várha­tó sok. Az OTP vételi megbízást végül 5600 forinton adta meg, de csak 70 darabra, mert bevallja: kissé fél a pi­actól. • Réka portfoliója (forint) • 1 255 425 ConCorde Pénzpiaci Alap befektetési jegy......... 2106 689 1 • Szabad pénz.................... 1 355 646 1 • Költségek (brókerdíj)............... 16 758 • 249135 Bp. I.AHampapr alap.... 1 139568 I • 488 895 Raifteisen pénzp. alap... 1 078 904 t • 830 264 Bp. Ingatlanalap bel.j ...1 112 305 í • Költségek..................................0 • 30 Mal............................593 700 I • Amerikai pénzszámla......... 1 033 036* I • Magyar pénzszámla......... 2 181 754­­ • Költség (brókerdíj)..................3 810 •212 toriam tullárárfolyimen ilsimilii__________ 70 FIGYELŐ 2006. június 15-21.

Next