Figyelő, 2006. április-június (50. évfolyam, 14-26. szám)

2006-06-15 / 24. szám

KÖRNYEZETISMERET ■ Noha Oroszország területén jelenleg mintegy 1300 bank szolgálja ki a lakosságot pénz­ügyi termékekkel, egymillió emberre mindössze 38 bankfiók jut, míg például nálunk 282 ■ A hitelkihelyezések aránya - hasonlóan Romániához és Kolumbiához - a GDP-nek mind­össze 24 százalékára rúg; ez még a felét sem éri el a nálunk mérhető aránynak ■ Bankkártyát mindössze a lakosság 5 százaléka tart, s lekötött bankbetétje a lakosság mindössze 4 százalékának van, látra szóló betétje is csupán 13 százaléknak ■ A megtakarítás átlagos értéke 900 dollár, míg Törökországban a lakosság mintegy 2500 dollárt, Lengyelországban közel 2900 dollárt tesz félre ■ Fogyasztási cikket 100 orosz polgár közül mindössze 16 vásárol bankkölcsönből ■ Alig 200 ezer embernek van jelenleg ingatlan fedezetű kölcsöne ■ Az elmúlt hét évben meghétszereződött, 50 milliárd dollárról 355 milliárd dollárra bővült a bankrendszer mérlegfőösszege, ami viszont már négyszer nagyobb a miénknél ok a feltörekvő piacoktól történő globális el­fordulás, majd e hét hétfőn újabb lökést ad­tak az eladóknak a Gyurcsány-csomag ban­kokat súj­tó részei. Ám a nemzetközi elemző cégek az akvizícióknak sem örülnek. Jólle­het, a Citigroup és a JP Morgan továbbra is vételre ajánlja az OTP részvényeket (még­hozzá 9 ezer forint feletti célárfolyam mel­lett), mások kedvezőtlenül fogadták az ukrán és orosz vásárlások bejelentését. A Morgan Stanley például semlegesre fokozta le a pa­pírokat, a Moody’s pedig egy esetleges lemi­­nősítést helyezett kilátásba, miután az OTP másfél hete bejelentette a Raiffeisenbank Ukraine akvizícióját. RIZIKÓFAKTOROK. „Ukrajna és Oroszor­szág más tészta, mint a közép- és kelet-euró­pai régió” - mond­ják az elemzők. Az orosz piac kétségtelenül komoly kockázatokat rejt magában. Jóllehet, Vlagyimir Putyin elnök 2003-ban aláírta a banki betétbiztosításról szóló törvényt, az ország a feltörekvő gaz­daságokhoz képest komoly lemaradásban van a megfelelő jogszabályok megalkotásá­ban. Hiányzik például számos, a tulajdon­hoz, a fedezetek végrehajtásához, a fogyasz­tói hitelek és a tőzsdei kereskedés adatai­hoz kapcsolódó törvény, jogszabály. A ban­kok átláthatósága is hagy kívánnivalót ma­ga után, mivel 2003-ról 2006-2007-re tolták az áttérést az orosz számviteli szabványról a nemzetközire (az IFRS-re). A piaci hírekre és az elemzők vélemé­nyére mindig oly érzékeny Csányi Sándor azonban ezúttal nagyon eltökéltnek tűnik. Az elnök-vezérigazgató nemrég úgy nyilat­kozott a Napi Gazdaságnak, hogy történeté­nek legnagyobb akvizíciós hulláma előtt áll az OTP Bank. A bejelentés szerinti 1,1 milli­árd eurós akvizíciós keretből kipipálták az ukrán vételt, lapzártánkkor az is biztosnak tűnt, hogy június 15-én az Invesztszberbank megvásárlása során valahol 300-500 millió dollár közötti összegnél csapnak egymás tenyerébe a felek, majd ígéreteik alapján pár hónapon belül egy újabb ukrán és egy újvidéki bank gyarapítja a mind népesebb OTP-birodalom leányainak a számát (lásd a térképet). A középtávú célok ismertek: a külföldi filiálék, amelyek jelenleg 10 száza­lékkal járulnak hozzá az OTP konszolidált profitjához, a menedzsment tervei szerint négy-öt év múlva már a nyereség 15-20 szá­zalékát hozzák. Mindez nagymértékben múlik majd az oroszországi eredményeken. Zákány And­rás, az ING elemzője szerint az OTP akkor lehet sikeres, ha bele tud illeszkedni új sze­repébe. Ha a magyar tulajdonos belátja, hogy a banknak ott nem országos szerep­lőként kell helytállnia, és megtalálja magá­nak a megfelelő piaci rést, siker koronáz­hatja a keleti bevásárlást. Az orosz bank­szektornak egyelőre csupán 9 százaléka van külföldi tulajdonban, és általános vé­lekedés szerint csak annak van jövője, aki megfelelő helyismerettel és jó politikai, üz­leti kapcsolatokkal rendelkezik. „Kezdetnek talán megteszi a gazpromos múlttal rendel­kező Megdet Rahimkulov - aki ma az Ál­talános Értékforgalmi Bank tulajdonosa­ként és elnök-vezérigazgatójaként jó kap­csolatot ápol Csányi Sándorral -, valamint Alekszej Miller, a Gazprom elnökhelyette­se, aki az OTP Bank elnök-vezérigazgatójá­hoz hasonlóan a MasterCard International igazgatóságában ül. És ha ez sem volna elég, ott van még Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke is, aki annak a Nemzetközi Csel­gáncs Szövetségnek a tiszteletbeli elnöke, ahol Csányi Sándor tiszteletbeli alelnök” - mondja a kételyek eloszlatásaként egy, az OTP Bankhoz közel álló, neve elhallgatását kérő üzletember. ~P­ SZÉP ILDIKÓ van? Az Öné köztük van? 2 000 álláshirdetés Profession. f.u­n­sales@profession .hu 2006.június 15-21 FIGYELŐ 69

Next