Figyelő, 2006. július-szeptember (50. évfolyam, 27-39. szám)

2006-09-21 / 38. szám

ár hónapja nem csupán a ma­gyar piac, de a nagy közép­európai alapok kezelői is ár­gus szemekkel figyelik az Ön részvényvásárlásait, még­is mindenkit váratlanul ért az a múlt pénteki hír, mely szerint már 5 százalék feletti tulajdonrésznél jár az OTP-nél. Itt most megáll? Mitől függ, hogy meddig vásárol? - Amikor az ember részvénycsomagot vesz, legalább 30 tényezőt kell figyelembe vennie. Magam is tanulmányoztam ezeket, közülük is elsősorban a magyar politikai élet, a magyar gazdaság, az OTP Bank, illet­ve a közép- és kelet-európai térség helyze­tét. Noha már egy ekkora pakettnél is pré­miumra tehetünk szert az eladásnál, és tu­lajdonképpen ennyi a célunk, amennyiben az említett 30 faktor között találunk még olyanokat, amelyek újabb vételre sarkall­nak, akkor tovább vásárolunk. - Elárulja, hogy mennyit? - További 3-5 százalékot tervezünk, még­hozzá csakis 6700 forint alatti részvényáron. Az elsőt célvásárlásnak szántuk, ahol fon­tos volt, hogy legalább 5 százalékot elér­jünk. Éppen ezért például az elmúlt héten beszerzett részvények értéke már 7000- 7200 forint körül mozgott. A papírok dön­tő részéhez azonban 5800 és 6100 forint kö­zött jutottunk hozzá, így a teljes csomag át­lagos beszerzési ára 6200 forint. A továb­biakban azonban már egyáltalán nem kell 7 ezer forint fölé mennünk. Ennél drágáb­ban legyen más! - Úgy gondolja, lesz még elég alkalom ilyen olcsó vételre? - Feltétlenül. fi bZl (H­HT) / 'T MEGDET RAHIMKULOV AZ OTP-BEN OrluuDuplázni szeretnek Öt százalék fölé nőtt Megdet Rahimkulovnak, az Általános Értékforgalmi Bank (ÁÉB) Zrt. elnökének a részesedése az OTP Bankban, ám az orosz pénzember további 3-5 százalékot tervez vásárolni. Elhatározását főként az OTP orosz és ukrán piaci terjeszkedésével indokolja. R4 FIGYELŐ POOR szepteember 21 -27.

Next