Figyelő, 2016. július-szeptember (60. évfolyam, 27-39. szám)

2016-08-04 / 31. szám

CÉGVILÁG Zavaros víz • Hetek óta előzetes letartóztatásban van a legnagyobb magyar ásványvízgyártó, az Aquarius-Aqua ügyvezetője. • A vállalat és az ugyanahhoz a tulajdonosi körhöz tartozó Buszesz szinte minden nagy kereskedelmi láncba szállít. • A 300 fős csoport cégei több milliárd forint támogatást kaptak az utóbbi években. M­eglehetősen szokatlan, hogy egy jelentős ágazat piacvezető válla­latának ügyvezetője és résztulaj­donosa előzetes letartóztatásba kerül, 2016 Magyarországán azonban ez is megesett. A jogszabályok miatt csak annyit írhatunk le, hogy P. Tamásról van szó, a cég pedig az Aquarius-Aqua Kft., amely albertirsai palackozóüzemének termékeivel a leg­nagyobb ásványvízgyártónak számít ide­haza. Portfoliójába emellett üdítőitalok is beletartoznak. A történtek fényében nem meglepő, hogy P. Tamást nem tudtuk elér­ni, telefonján csak üzenetet hagyhattunk. Tulajdonos- és ügyvezetőtársa pedig nem kívánt nyilatkozni lapunknak. ÓRIÁSI KAPACITÁS Az 1991 végén alapított családi vállalkozás az elmúlt két és fél évtizedben óriási fejlő­désen ment keresztül. Még a válságban is nőtt, hiszen 2009-ben még csak 6,4 milli­árd volt a forgalma, tavaly pedig már 13,4 milliárd s­zí­ve­ a grafikont). Ráadásul szin­tén a csoportba tartozik az évi 100 millió darabos nagyságrendjével az egyik legna­gyobb magyarországi energiaital-gyártó­­nak számító Buszesz Zrt., valamint a cso­magolóeszközöket előállító, évi közel fél­­milliárdos forgalmú Queen Drinks Kft. (Ez utóbbi cég egyik tulajdonosa P. Ta­más, a Buszesznek pedig a Queen Drinks a szinte egyedüli részvényese.) Visszatérve az Aquarius-Aquára, az ás­ványvizeknél piaci részesedése mintegy 30 százalék. A hazánkban működő legtöbb élelmiszer-hálózatnál az egyik vagy épp a legjelentősebb beszállító, mint például a piacvezető Tescónál. Ezt a pozíciót gyilkos árversenyben harcolta ki. A legolcsóbb ka­tegóriában, a láncok kereskedelmi, avagy saját márkás vizeinél évek óta nem emel­kednek érdemben a fogyasztói árak, pedig közben olyan pluszköltségek jöttek, mint a használatarányos útdíj. Külső szemlélő­nek rejtély, hogyan tudják - országszerte a boltokba kiszállítva, 27 százalékos áfá­val megspékelve - literenként 50 forint­nál is sokkal olcsóbban adni a több száz méter mélyről kitermelt szomjoltót. For­ró nyári árportyánkon több olyan palac­kos ásványvizet is találtunk, amelyet lite­renként 32-33 forintért kínáltak akciósan. Ilyen volt például az Auchanban a Mizse vagy a Primavera, a piacvezetőnél pedig a Tesco Value Aquarius. Bő másfél éve üzleti fortélyairól kér­deztük az egyik árbajnok cég vezetőjét, de ő sem fedte fel az üzleti titkot. „Mivel elsődlegesen »saját márkás« termékeket gyártunk hazai és nemzetközi láncoknak, amely összetett, bizalmi feladat, az előál­lítási költségeinkről nem áll módunkban nyilatkozni” - hárította el érdeklődésün­ket az üzletember (Rubis vagy áfamentes? - Figyelő, 2015/7. szám). Ami az Aquarius-Aquát illeti, a pia­ci pozíciót a tulajdonosok korábbi szavai szerint a tudatos, a megalakulás óta folya­matos fejlesztésekkel, bővítésekkel sike­rült elérni. Tavalyi ottjártunkkor valóban ultramodern, automata töltősorokon gyár­tották az ásványvizet az albertirsai üzem­ben. Három csarnokban, összesen 31 ezer négyzetméteren állítanak elő ásványvizet és üdítőitalokat, ez Közép-Európa egyik legnagyobb kapacitása. A négy gépsorról naponta 3 millió palack is lekerülhet. Az ágazati árverseny azért is érdekes, mert kívülről nézve nem „jön ki a matek”. Az irányadó termelési-szállítási költségek együttesen, 1,5 literes palackonként átla­gosan 50-55 forintot tesznek ki, azaz csak­nem annyit, mint e kiszerelés évek óta jel­lemzőnek mondható fogyasztói ára. Rá­adásul a hazai ásványvízpiac volumene az utóbbi öt évben - az ideivel még nem számolva - alig változott. A 2014-es ada­tok szerint egy átlagos magyar körülbe­lül 117 litert ivott ebből a szomjoltóból, főleg a láncok olcsó, saját márkás termé­keiből. A piac közel 80 százaléka öt nagy gyártónál összpontosul. Az akkori álla­pot szerint mennyiségben a legtöbbet az Aquarius-Aqua gyártotta, a második a Magyarvíz Kft., amelyet a Szentkirályi, a Nestlé és a Coca-Cola követett. (Azóta a Szentkirályi és az addig Nestlé-tulajdonú Theodora közös csoportba került.) STATISZTIKAI GYARAPODÁS Tavaly valamelyest megmozdult az álló­víz, a kimutatott fogyasztás közel 8 szá­zalékkal, fejenként évi 126 literre nőtt. Ez azonban piaci szereplők szerint részben csak statisztikai gyarapodás: az online pénztárgépek és az elektronikus közúti Az Aquarius-Aaua főbb mutatói Adózott eredmény Milliárd forint Üzemi eredmény Milliárd forint Nettó árbevétel Milliárd forint 52 FIGYELŐ 2016/31.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék