Film Színház Irodalom, 1941. július-december (4. évfolyam, 27-52. szám)

1941-07-18 / 29. szám

A Kormányzó úr tíz. Csorba Ferenc, postatitkárt postatanácsossá nevezte k­i. Újabb állomására érkezett el a magyar­­utcai, hajdani Admiral-bará­t Budapest leg­elegánsabb közönségének valamikori leg­finomabb és legdivatosabb kis szórakozó­helye Az »Admus«, amely Frisch úrnak, a hajdani frakkeres kocsisnak vezetése aluli a pesti aranyif­júságnak s a szép, még szebb és legszebb pesti dumáknak kedvenc kis tane­ttárja volt, utóbb Kaszinó-Mulató­­néven működött,, de a pesti szórakoztató ipar alvilágában csak Kis Arizona­-nak hívták. Most arról van szó, hogy a Kaszinó- Mulató alias Kis Arizona újból visszakapja előkelő rangját, mert két, valóságos grófné vásárolta meg a hajdani finom kis mulatót Drucker S. Picitől, az eddigi tulajdonostól. A grófnők nevében a kis bár eddigi trafi­­kosa fog teljhatalmú administrateur dele­gué-i minőségben működni. Dk Makay Margit vidéki vendégszereplésre utazott Fábri Zoltán, a Nemzeti Színház fiolál művésze társaságában. A Duó* című kétszemélyes darabban lép fel Kedély városaiban. A »Beszélő köntös« külső felvételeit a legnagyobb apechif kíséri. Eddig három­szor rendeltek ki körülbelül 11­00 főnyi sta­tisztát a Filmirodába. Hiába állt a gyár udvarán, másfélholdnyi területen a török hódoltság alatti Kecskemétet ábrázoló dísz­let, a tervezett felvételeknek eddig még nem kedvezett az idő. Azonban a filmvál­lalat mégsem panaszkodik, mert a külső felvételek biztosítva vannak és így minden elmaradt felvételi napért a filmvállalat 10.000 pengőt kap. Ez sem rossz üzlet!... * Strandolás előtt, strandolás után Géva kozmetikai kezelés. IV., Irányi­ utca 21. Te­lefom­: 384—235.* Majdnem az összes napilapok megírták a múlt héten, hogy a kormányzó Úr dr. Csorba Emánuelt a pénzügyminisztérium elnöki osztályában miniszteri tanácsossá nevezte ki. Ebből az alkalomból megírták Csorba Emánuelról azt is, hogy a felesége, Haboehay Erzsi volt színésznő. Ez nyilván­való tévedésen alapszik, mert Haboehay Erzsi nem Csorba­ Emanuel dr. miniszteri tanácsosnak, hanem egy másik Csorba dok­tornak volt a felesége . . . fiamon Novarro közvetlenül a líbiai had­járat előtt Észak-Afrikában járt. Ott, a szaharai sivatag szélén készült legutolsó filmjének, »A fehér sejk«-nek minden külső felvétele. Ramon Novarro most egy ame­rikai képeslapban hosszú riportot közöl Észak-Afrikáról. 1. Kint jártunk a minap a Margitszigeten. A Palatínus szálló előtt rengetegen uzson­náztak és a jazz-zenekar pattogó slágere­ket és rejtelmes tangókat játszott. A par­kett legszorgalmasabb táncolójának szemé­lyében a legnagyobb meglepetéssel ismer­tük fel a Nobel-díjas Szent-Györgyi pro­fesszort, aki azonban nem idegennel,­­ ha­nem leányával rejtette el a divatos tán­cokat. Strandra DR. MORISSON SZŐRTELENÍTŐ DEPILÁTOR Vezetési gyakorlatok óránként is a legmodernebb autókon Teréz-körút 7. Tat. 224-862 LEGSZEBB R 3 B H D KÉSZÍTI : MAGYARORSZÁGI ODOLMŰVEK R. T., BUDAPEST X. V* Zilahy Irén a hé­vizi Hadnagy­­szálláson nyaral Tatarozzák a Nemzeti Színház épületét (Bojár falv Ilihak­y Nándor, Kökény Ilona és K­ajmássy Lajos a tegnap megnyílt Kert-Varieté, műsorában Hain Péter detektív­­íőfelügyelő megkapta a Kormányzó Űrtől a második Signoro Laudist. Hain Péter, a magyar detektív­­testület úgynevezett intellektuális mester­­detektívje, főleg ma­gas­­ személyiségek körüli szolgálatban szerzett érdemeket .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék