Film Színház Irodalom, 1941. július-december (4. évfolyam, 27-52. szám)

1941-10-03 / 40. szám

Vasárnap ünnepi ülést tartott a Petőfi Társaság az Akadémián. Gáspár Jenő, a Petőfi Társaság főtitkára felolvas (Eucher fclv.l Bajor Gizi első új szerepét, Ibsen »Nórá«­­ját próbálja a Nemzetiben. Németh Antal, Keliotay Árpád és a címszereplő Bajor Gizi (lnkey felv.) Szerző, igazgató és rendezők »A milliomos« főpróbáján az lTj Magyar Színházban. Ti­hanyi Vilmos, Csortos Gyula, aki rendezi az újdonságot, ltónyi Adorján és vitéz Bánky Róbert Bajor Gizi kedvenc kutyá­jával, »Fiú«-val. A buksi­fejű kis sealheam-terrier néhány nappal ezelőtt ki­múlt (Esther felv.) Barabás Sári, Bubik Árpád és llalmay Tibor a »Csodatükör« próbá­ján a Fővárosi Operett Színházban.-Honthy Hanna és Bubik direk­tor a színház sajtóteáján vitéz Náray Antal, az »Erdélyi induló« szerzője és Karafiáth Jenő főpolgármester a katonaszerzők hangversenyén a Zene­akadémián I)r. Ember Nándor, a kiváló zongora­­művész, október 2-án spanyol estét ad a Zeneakadémián Bohnniezky Szcfi, akinek nagy sikert aratott »Három év« című most meg­jelent regénye »Ezt olvassuk minden hé­ten« — mondják a kolozs­vári színház tagjai: Fii lop Sándor, Görbe János, Páka Jolán és Kishont! József (Kovács felv.) TARKA-BARKA Vitéz Horthy látványé, Edelsheim-Gyu íny Ilona grófnő, letette a vitorlázó-repülő ­­vizsgát. <¥■ A farkasréti temetőben, az újságírók részvéte és mély gyásza mellett kísérte el utolsó útjára édesanyját Pulin Klek mi­niszteri tanácsos, a miniszterelnökségi saj­tóosztály helyettes vezetője. Vasárnap dél­ben, ezekben a megrázó pillanatokban ott volt mindé aki a finom és gyengéd nagy­asszony koporsója mellett, akik tisztelték és szerették öt. A magyar sajtó fájdalom­mal osztozik egyik főnökének. Pulin Klek­nek mély gyászában, A temetésen ott lát­tuk Antal István államtitkárt, Thuránszky László miniszterelnökségi miniszteri osz­tályfőnököt, vitéz Knlosvpry-Borcsa Mi­hályt, Zimmer Ferencet és másokat. * Tökéletes anyagokból tökéletes női kala­pot hihetetlen olcsón vásárolhat Fried­­mannál, VI., Király-u. 10. Fiók nines. * Gróf Tisza Lajos Kálmán nagykovácsi vadaskertjében a múlt héten nagy vadász­­társaság gyűlt össze — szarvaslesre. Jagow budapesti német követ gyönyörű szarvas­­bikéit ejtett el. Feclák Sári a múlt héten ünnepelte . kettedik születésnapját. * A Kamara Varieté Ramazuri« című Te­rűjének érdekessége egy szabályos három­­felvonásos kis operett, amelyet Halmai Imre egymagában ad eljj. A kis operett az Hill-es budapesti nyári operett paródiája, amelyben Halmai, hol mint Csortos, hol mint Latabár, Jávor, Payka szerepel a színpadon. A kitűnő produkció olyan mu­latságos, hogy utána percekig nem lehet folytatni az előadást. Az Andrássy Színház megnyitóján a Latabár-dinasztiának olyan tagja is részt­­vett, akinek a neve — érthetöleg — nem szerepel színlapon. — ffj. Latabájr Árpád néról van Szó. aki mint a színház biiffé­­bérlője mutatkozott be a közönségnek, * Garmischpartenkirche n, a téli üdülőhely, az olimpiai jég játékok és euró­pai síversenyek színhelye, lassanként is­mét aktuálissá válik. Még süt ugyan az őszi napsugár, de már mind gyakrabban jelennek meg a napilapok hasábjain a hó­­jelentések. fíarmisch partenkirchent külön is aktuálissá fogja tenni az -»A s s z on y a n ev e di című új S. P. F.—Léna-film, amelynek legszebb jelenetei Garmischpar­­tcnkirchen gyönyörű tájain játszanak Fáykiss Pára, a Madách színház tagja Olaszországba utazott egy film eljátszá-Velosa pezsgő fenyőfürdő üdít, frissít. * Most, hogy a Pódium Kabaré körül nny­­nyi jég zajlott le, talán érdekelni fogja a közönséget az az értesülésünk, hogy az eredeti Pódium Kabaré helyiségéin», amely tudvalevőleg a Gresham-palota alatt van, és amely italmérési engedéllyel is rendelkezik, mulatóhelyet akarnak csi­nálni. Ez minden esetre jellemző a mai idők káprázatos mulatóhelyknnjunktűrú­­jára: minden pesti lokál zsúfolásig tele van, nyitás után néhány perccel már nin­csen hely a mulatókban. Ezt számítolja le a vállalkozási kedv, amikor úgyszólván minden sarkon bár, lokál vagy varieté ké­szül . ■ l V SZINT-ISTVÁN- KRT- 5» TEL: 1 t-átVábj Jávor Pál a fogyőrök között! (Jelenet az Gletre ítéltek« című új Léna-filmből) (Léna felv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék