Film Színház Irodalom, 1941. július-december (4. évfolyam, 27-52. szám)

1941-10-24 / 43. szám

HÖLGYEK A FILMSZAKMÁBAN Manapság már egyetemi katedrán is látunk hölgyeket s az orvosi, ügyvédi, mérnöki, sőt politikai pályán is gyakori­b­a nő. A magyar mozi- és filméletben minél több és több komoly vezető­helyet foglalnak el a hölgyek. Kiválasztottuk a három legérde­kesebbet és legismertebbet, akiket most bemutatunk a „Film- Színház-Irodalom” olvasóinak. H­AUSZ MÁRIA A pesti filmesek között tekintély. A róla elnevezett filmgyártó-­­ és filmköl­­csönzőcég tulajdonosa. Irodájában renge­teg fővárosi és vidéki mozis fordul meg s íróasztalán szüntelenül cseng a telefon. Kellemes arcú, szőke hölgy, olyan, akit P ejnye, de fess asszonyának mondanak. Mindent egymaga intéz. És jól intéz. — A férfiak,, akikkel filmügyekben tárgyalok, — mondja nekünk — nem vesz­nek nászomba. Szigorú vagyok és elveimből, áraimból nem engedek. — Hogyan került a filmszakmába ! — Apróhirdetés útján! — hangzik a meglepő válasz. — A Hunnia filmgyár magyar-német levelezőt keresett és én jelent­keztem. Nyolc évig dolgoztam a filmgyárban, azután önállósí­tottam magamat. A retiküljében keresgél valamit , elnézzük, mi mindent rakosgat ki az asztalra. Púder, rúzs, dugóhúzó, zsebkés... — Filmjeimnek én vagyok a gyártási vezetője, — meséli Hausz Mária — én választom ki a témát, a rendezőt, akivel együtt megbeszélem a szereposztást. Szóval, mindenért én vagyok a felelős. — Hogy ízlik a pálya! — Nagyszerűen. Mintha beleszülettem volna! Kitűnő ruha van rajta, látszik, hogy sokat ad az öltözkö­désre és a csinosságra. Csak az a kés ne lenne a retiküljében. K­OKAS KLÁRA Teljes nevén: »Jékei dr. Balogh Györgyné zalánkeményi - sajókazai - hazai Kokas Klára«, a Kokas filmgyártócég tulajdonosa és a Magyar Írók Filmje igazgatója. Az ismert, kitűnő festőművész­­nővel azonos, akinek néhány évvel ezelőtt Vaszary mesterrel is volt közös kiállítása. Feszty Árpád­ utcai lakása — kis múzeum, ősrégi erdélyi bútorok, régi Madonna­képek díszítik az egyik szobát, míg dolgozószobájának könyvtára, szalonjának vertvas csillára és zongorája egy különösen finom ízlésű gazdára vallanak. A falon egyénien érdekes festmények — Kokas Klára művei. Ne­mesi eredetét 1063-ig tudja visszavezetni... Elvált asszony ő is. Még Debrecenben ment férjhez, amikor az ottani Dóczy leánygimnáziumban tanított. Kokas Klára ugyanis diplomás rajztanárnő is s kereskedelmi és reáliskolai érettségije is van. A debreceni krematórium egyik termének üvegablakait ő tervezte. Kokas Klára most előkelő helyet foglal el a filmgyártás­ban. Gyakran előfordul, hogy a Hunnia filmgyárba tévedt ide­genek őt is filmszínésznőnek nézik, olyan csinos. Csak éppen fehér köpenyben jár a műteremben, mint a filmügyek tudós doktora. A­llóman-görl­ő voltam a Hunniában — meséli nekünk film­életének történetét — és kitanultam a díszlettervezéstől kezdve a rendezői asszisztensmunkáig mindent. Aztán kosztümtervezőnő lettem, végü­­l is beláttam, a legjobb, ha a magam gazdája leszek, mert akkor azt és úgy csinálhatok mindent, ahogy nekem tetszik, így alapítottam meg a cégemet. Szerelmese vagyok a filmnek! DR. SZENTPÁLY ISTVÁNNÉ Homoród-szentpáli dr. Szentpály Ist­vánná, született Lobmayer Alice, édesapja, a híres Lobmayer orvosprofesszor volt. Szentpályné eredetileg vegyészmé­rnöknek készült és a kelmefestést akarta kitanulni, de az egyetemen megismerkedett egy jo­gásszal — jövendőbeli férjével, akivel ma is ideális családi életet él. Tündéri laká­suk van a Reviczky­ utcában s ebben a la­kásban találkoztunk Ági kisasszonnyal, aki tizenkétéves és Kati kisasszonnyal, aki kétéves, Szentpályné két aranyos kislányával. — Három dologitól kellett elhódítanom a férjemet — magya­rázta Szentpályné. — A filmtől, az újságírástól és a­­ politiká­tól. Az utóbbitól teljesen visszavonult, de az első kettő­ meg­maradt. Először az ügyvédi prakszisálban segítettem neki, aztán magam is újságíró lettem, végül pedig filmvállalatának ügyeit vettem át... Szentpályné ugyanis az Atelier filmgyártó és kölcsönző cég vez­etője. A rendkívül művelt és tájékozott úriasszony tanácsára készültek el a vállalat filmjei. _ Amíg Radványi Géza itthon tartózkodik, — mondja — addig ő a filmjeim rendezője, ha elutazik, én fogok rendezni! ----- (K) Gyártja ■«PARFÜMÉRIA» Illatszergyár rt. Telefon: 291-583. Budapest. Én is VIM-mel tisztítom konyhaedényeimet, mert VI­M mindent kíméletesen tisztít! /IaaaArra­d/WL

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék