Film Színház Irodalom, 1941. július-december (4. évfolyam, 27-52. szám)

1941-08-08 / 32. szám

ELSŐ PESTI PREMIER: AUGUSZTUS 14. Budapest leg­fürgébb színháza a Ka­mara Varieté, amely már augusztus 14-én megnyitja kapuit. Már hetek óta serényen folynak a próbák. Az újon­nan szervezett társulat, főerősségei: Szombathelyi Blanka, Szondy Biri, Dolly Hopkins, Boros Géza és Fodor Artúr. Az artista részben különös ér­deklődésre tarthat számot egy xilofon­­szólóra előadandó excentrikus tánctrió és Dévay Arynak, az Amerikából ha­zatért magyar énekesnőnek fellépte. Rövid lista a Balatonfüreden nyarain előkelő személyiségekről: Gróf Széchenyi Bertalan felsőházi elnök és családja, Ro­mán Bálint, Reményi-Schneller Lajos, Say Géza min. oszt. főnök, Terbócz Miklós min. oszt. főnök. José Emanuel argentin követ és megh. miniszter.* Bubik Argód, a Szigeti Szabad Színpad igazgatója, téli színház bérletében folytat tárgyalásokat. Tervbe vette, hogy a tél folyamán egyik magánszínházat kibérli. * Balatoni szerkesztőségi különítményünk jelenti: Operaházi balerinák egész serege nyaral az idén Balatonújhelyen. Ott kerék­pározott egész héten Vera Ilona és férje, Harangozó Gyula is. Vera Ilona negy­venkilométeres túráktól sem fárad el- Hiába ... balerinalábak ... — M­ál­y Gerő is a Balatonon pihente ki e héten »költöz­ködött fáradalmait«. Augusztus elsején ugyanis elköltözött régi, tátrautcai ottho­nából és a Hollán-utcába hurcolkodott át. Még jóformán ki sem csomagolt, amikor felajánlottak neki egy sokkal szebb lakást valahol a Szent Imre herceg útja környé­kén. Gyorsan aláírta az új lakás bérleti szerződését és most megint csak költözkö­dik. — A hét balatoni hőse: Gr­e­gus­s Zoltán. Tizenkétkilós pontyot fogott. — Va­sárnapra virradó éjjel a Balatonon ringott a KMYC csaknem valamennyi verseny­jachtja. Szombaton délután hat órakor kez­dődött és vasárnap délután három órakor fejeződött be a balatoni csili ad­tára. A versenyzők fáradtan és kimerül­ten kötöttek ki a siófoki MAC klubház előtti mólón. Ugron Gábor és báró V­ay László viszont frissen és fiatalon ugrottak ki hajóikból a megerőltető éjszakai túra után. A mólón P­ad­in­yi Tihamér ny. pénzügyminiszter várta őket, a terraszon pedig pincérek serege, remek ebéddel. * Pethes Ferenc, akit a Pethes Sándortól való megkülönböztetés céljából a színházi világban »kis Pethess-nek neveznek, a jövő szezonban a Nemzeti Színház tagja lesz. * Peéry Piri szerződést kötött a kolozsvári Nemzeti Színházzal, az új szezonban ál­landó vendége lesz a kolozsvári együttes­nek. Ugyancsak vendégszereplési szerző­dést kötött a kolozsvári színházzal Déry Sári is. Németh Antal dr. hazaérkezett tátrai és erdélyi körútjáról és átvette hivatalát a Nemzeti Színházban. A mai naptól kezdve már el is kezdődtek a jövő szezon előké­születei, míg az első előadás próbái tizen­ötödikén kezdődnek. A Tragédia felújításá­val nyit a Nemzeti Színház, amelynek ér­dekessége, hogy Lucifer szerepét Unghváry László kapta és a három főszereplő sötét díszlet előtt koreográfiával játssza el Ma­dách hatalmas művét. Az első premierről is történt döntés, amelynek alapján még e hóban próbálni fogják Asztalos Miklós »Halállánc» című történelmi művét. Harsányi Zsolt tíznapi szanatóriumi ke­zelés után teljes egészségben elutazott Bu­dapestről s szabadsága hátralevő idejét Balaton­ körüli utazással tölti el. * A Henry Miller színház októberben mu­tatja be Molnár Ferenc új darabját, amely már Amerikában készült. Címe: »The King and his servant» (A király és a cselédje). Misztériumszerű vallásos tárgyú darab. * Szeretettel várja önt élelmiszer ellené­ben is Teplánszky-Pensio, IV., Bécsi­ u. 11. * Az ismert pesti művésznőnek nagyban csapja a szelet a pesti építész, akinek mostanában építik egyik öröklakásos bér­­házát.. A művésznőnek nagyon fájt a foga az egyik öröklakásra és bejelentette az építésznek, hogy szívesen avenne­ ő is egy kétszobás öröklakást, természetesen álmá­ban sem gondolva arra, hogy a lakásért ténylegesen is fogják tőle kérni a vétel­árat. Az építész a vételi szándék bejelen­tésére közölte, hogy rendkívül megtisztelte­tésnek veszi a művésznő szándékát s ennek bizonyítékaként mindjárt bejelentette azt­­is, hogy a 43.000 pengő vételárból­­ 3000 pengőt el is enged... Legyen kerek ár... A művésznő visszalépett a vételtől. A­­szájrúzs ma már ugyanolyan szük­séglete a nőnek, mint a csinos öltözék vagy mint a jó fodrász. A jól ápolt, jólöltözött nő szájrúzs nélkül elképzelhetetlen. Az ízléses asszony nem megy lángolóan vö­rösre rúzsozott szájjal reggel a csarnokba vagy délben komm­issziózni a városba, ha­nem a napszakoknak megfelelően vá­lasztja ki azt a rúzst, amely éppen meg­felelő. Ezért a modern asszonynak a toa­­lettasztalán háromféle rúzs van, a szenzá­ciós új »ROUGE FLORETTE« reggeli rúzs, a »ROUGE NATUREL«, a nappali rúzs, a »ROUGE NORMAL« és estélyi rúzs, a »ROUGE ELECTRIC«. 4. A magyar moziközönség a jövő szezon­ban sem fogja nélkülözni a távoli földré­szek érdekességeit feltáró exotikus kör tegezetben készült filmeket. A Tobis két rendkívül érdekes filmet hoz a magyar közönségnek: az egyik a »Csungel titkai« című indokínai történet, amely egy ro­mantikus cselekvényen keresztül mutatja be a maláji félsziget őserdejének életét. A másik film, amelynek »A déltenger me­sevilágán a címe. Báli-szigetének csodái között játszódik le.­­ Ismeretes, hogy egy külföldi dizöznek Anita Bestnek néhány héttel ezelőtt keltő illetlenségei támadtak a hatóságokkal és ennek következtében internálták. Amint értesülünk, Anita Bestet szabadlábra he­lyezték s a dizöz már el is utazott Buda­pestről Konstantinápolyba, ahol szerződést kapott. .­. Bajor Gizi balat­on földvári nyaralását is arra­­ használja fel, hogy képzőművész mentő­ akciójának jövő évi munkáját ké­szítse elő. A napokban hosszú megbeszé­lést folytatott Petrovics Elekkel, az euró­pai hírű esztétával, aki tudvalévően Bajor Gizi önkéntes művészi tanácsadójaként szerepel már évek óta az aukciókon. * Csikágóban megalakult az első­­Légol­talmi bari. Pincében rendezték be, majd­nem teljes homály uralkodik benne, csal­ itt-ott pislákolnak kékfényű lámpák. TARKA-BARKA Fodor Artur, Molnár Margit és K­oross Géza a Kamara Varieté próbáján Szondy Biri és Szombathelyi Bianka Sallay György rendezői utasításokat ad a társulat egyik különítményének (Escher (elv.) KERESZTÉLY hírneves zongoraterme VILMOS CSÁSZÁR-ÚT 66 Legjobb zongorák legol­csóbban részletre is Csalódás sohasem érheti GÉPJÁRMŰVEZETŐ tanfolyam Úrvezetők részére autó­vezetési gyakorlatok óránként is r«réz.hamis 7. Tal. 224-861» Strandra DR. MORISSON SZŐRTELENÍTŐ DEPILATOR Elegáns úri illat Smart levendula Eszterhás István, a fiatal író-generáció tehetséges tagja, görömböly-tapolcai nya­ralása alatt befejezte színművét, amelyet a Nemzeti Színház mutat be az új sze­zonban. Nívós SZAKSZERŰ AUTÓVEZETÉS VIKTÓRIA Felvételi iroda : Andrássy-út 2 Tantermek : Andrássy-út 20

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék