Film Színház Irodalom, 1941. július-december (4. évfolyam, 27-52. szám)

1941-08-22 / 34. szám

Az eheti számban közölt tizenötödik fordulóval befejeződik óriáskeresztrejtvény-sorozatunk. Aki mind a tizenöt rejtvényt megfejtette, mindegyik rejtvényben talál a megfejtett szindanibelm­ék között kettőt, melyekben egy közös szó van. Ezt a tizenöt szót kell augusztus 28-ig szerkesztőségünkbe egy levelezőlapon beküldeni. Az eredményt a szeptember hó 5-én megjelenő számunkban közöljük. s­zerzőttei: ! Gitta . . Titkos Ilona­­ András . . . Delly Ferenc Ria . . . Székely Lujza György . . . Rátkai Márton Iván . . . Várady Lajos A szélhámos . . . Sugár Lajos Borz doktor . . . Lengyel József (BELVÁROSI) 18 Kréta-sziget olasz neve 23. Dobó István védte 24. A tífusz egy régi neve — névelővel 25. Kellemes alvás — szép költői kifeje­zéssel 27. Kocsi nem közle­kedhet rajta 28. Titkos keresztneve 29. Lássuk csak! (az ékezet helyén van!) 30. A gépírásnak az a neme, amikor a gépíró nem néz a betűkre 31. A kakadupapagáj más neve (Auszt­ráliában él)­­ 34. ZErepLős Wunder, a bártulajdo­nos . . . Kabos Gyula Dr. Érdy, a gyáros . . . Zátony Kálmán Lya, a felesége . .. Titkos Ilona Harry, parkett-tán­cos . . . Delly Ferenc Inez, Harry partnere... Fejes Teri Vilmos, főpincér . . . Pártos Gusztáv Elektra Pironka, az első szám . . . Somogyi Nusi A gróf . . . D’Arrige Kornél Csikóra, marhakeres­­kedő . . . Latabár Árpád (FŐVÁROSI OPERETT) 35. Paradicsom 36. Szegényes öltözet 39. Figyeli 40. Nótázik 42. »Legyen meg a Te.................. 43. Léniával is húz­ható 46. Tabéry Géza név­jele 47. Pán hangszere 49. Páger névjele 50. E. V. N. 51. Szóf 53. D. O. A. 56. Némafilm-sztár (Lilian) 59. Marokkói kikötő­város (menyasz­­szony is? . . .) 61. Nyelvtani fogalom — névelővel 62. Háborús 63. Engem — németül 66. Árnyalat (átvitt ér­telemben is) 69. Kiveszőben levő afrikai négertörzs 71. Rizspálinka 72. Gabi... Karády Katalin Péter . . . Somlay Artúr Jánoska . .­­. Benkő Gyula Károly, Gabi férje . . . Ajtay Andor Alice, Gabi anyja . . . Vízvári Mariska Gitta, Gabi nővére . . . Litkey Irén Árpád, Gabi sógora . . . Bihari József Zsuzsi, Gabi unoka­­húga... Tolnay Klári (VÍGSZÍNHÁZ) 74. Nem változik 75. Dárda jelzője lehet 76. Ifjúsági olvasmá­nyok 77. Egy helyre 78. Ne bizony! 79. Japán pénz 80. Ráébred, rádöbben 82. Sétány 83-Az angyal. . . Lázár M. Tamás . . .Törzs J. Szalay . . . Z. Molnár Malvinka .. . Pál E. A titkár .. Rátkai M. Harry . . . Zala Karola (KIRÁLYI SZÍNHÁZ) 88. Részektet 89. ».............. . ex plau­dite!« (ék. hiba) — Éljetek egész­séggel és tapsol­jatok! (A római szinielőadások zár­szavai voltak.) 90. Olasz névelő 91. Adj! — németül 92. Spanyol államférfi, II. Fülöp bizalma­sa, Alba herceg ellenlábasa (Ku­tya Olivér?) 94. Rt. — olasz rövi­dítéssel 96. Buzgóság — né­metül 99. Állat 101. Oldal 102. Erősítő, élénkítő 103. Z. R. O. 104. SerepLős Leroy-Gomez Izabella... Góthné Kertész Ella Jimmy . . . Ráday Imre Philippe... Berczy Géza Antoine . . . Góth Sándor Cristina, Philippe fele­sége . . . Lázár Mária Pollacky grófnő .. . Mészáros Giza Nicole . . . Turay Ida Carlos Pinto­­ . . Dénes György (MAGYAR SZÍNHÁZ) 108. Mesefilm 109. Hosszú, vékony, hegyes rúd 110. Madár 112. Isten — franciául 113. Nem hosszú ideig 115. Tornaszer­ű név­elővel 118. Rózsi tante 120. Vissza­ számnév 121. Tiltakozás 122. Mitológiai férfi­­szépség 124. Papagájnév 125. Egymást előző két betű a teljes ábé­céből 126. Sajátkezüleg (röv.) 128. G. V. 130. Viszonylagosan 132. Ehelyütt 134. ............senki,............ semmi, Nem tud a nőnek tízért ibolyácskát venni«. (Egy régi Zerkovitz-sláger­­ből) 136. Délarábiai kikötő 138. Ecsetel, elbeszél 139. Hibák — latinul 142. Festék 144. ZEREPLŐI Popoust Josephine . . . Vízvári Mariska Charles, a fia . . . Góth Sándor Henry . . . Baróthy József Nina . . . Mezey Mária Blanche... Simon Zsuzsa Pierre . . . Boray Lajos Emsley Bob . . . Básthy Lajos (VÍGSZÍNHÁZ) Lavinia Manón . . . Bajor Gizi Orin, fivére . . . Tímár József Peter Niles . . . Lehotay Árpád Hazel, nővére . . . Szörényi Éva Setli . . . Hosszú Zoltán (NEMZETI) 169. Egri Földrajzi Társaság 170. Hárítások 171. Nem is veszi szá­jára! 173. Alkotás 175. Mi .............?! — meglepett felkiáltás 176. Német semleges névmás 178. V. R. 179. Egri Általános Bank 180. Ónlemez 183. Repülés is van ilyen 186. Átnyújtani 188. Törösbot, tőr 189. Földmivesszerszám 190. Titkot mond meg 192. Hányad 193. Atléta 195. Tachttulajdonosok Egyesülete 198. Kiegyenesítő 199. Belgiumi fürdő­hely 200. SerepLős Bán Sándor, kamara­énekes . . . Angyal-Nagy Gyula Dobó Dodó, impresszá­rió... Latabár Kálmán Palkó Jozefin, fűszer- és csemegeüzlettulaj­donos . . . Gombaszögi Ella Vera . . . Déri Sári Babszi, az elnök . . . Kiss Manyi (FŐVÁROSI OPERETT) 204. Néhány 206. Orr — angolul 207. Hangulatos bécsi zene 208. Ránc — névelővel 209. Katonai vezényszó 212. Küzdő, harcoló 215. A járhatatlan út jelzője 217. Part és munkás van ilyen 219. Melyik úr? 220. Háború előtti ruha­darab 223. Zaj — névelővel 224. Betű (fon.) 226. Ülni lehet rá 227. Iparosember 228. Szent Péter — olasz változata 229. Irtó 1. renfwirai Maca . . . Lázár Mária Bory Péter . . . Páger Antal Dr. Veress István . . . Boray Lajos Judit, a felesége . . . Mezey Mária Klári néni . . . Zala Karola Horváth alezredes . . . Fenyő Emil Marcsi, a felesége . . . Beöthy Lydia Zizi, a leányuk . . . Németh Romola Hajós Elemér . . . Básthy Lajos (BELVÁROSI) 2. Szimpla porció 3. Délafrikai hegység 4. Zavarosfejű , tréfás szóval 5. Kaas keresztneve volt 6. Kiskacsa mondo­gatja 7. Harrington . . . Rózsahegyi Kálmán Harringtonné . . . Kováts Terus Patricia . . . Gaál Franciska Grace . . . Székely Lujza Tony Anderson . . . Ráday Imre Sadie Buchanan . . . Rózsahegyi Marica Bill Caldwell .. . Békássy István (BELVÁROSI) 8. Gallium vegyjele 9. Magyar vezetéknév 10. Vakbuzgó 11. Tornacsarnok 12. A hangversenyek­ről, operaelőadá­sokról szóló beszá­molók itt találha­tók meg az újság­ban 13. Álomba szenderülni 14. Reá 15. Eme 16. Feleségtag 17. Ugyanannyi, mint ide-oda (időről) 18. Anyagi bukás 19. Erről rá lehet is­merni! 20. Nem is mögéje! 21. Továbbnyomás 22. SZErepLŐI Tony . . . Mezey Mária Anderson ... Latabár Kálmán Ames . . . Nagy György Soupalt. . . Rátkai Márton Soupaltné . . . Soltész Annie Mme Martin . . . Victor Peri Morning . . . Baróthy József (BELVÁROSI) 26. Félig eloszt! 32. L. H. 33. A teljes ábécé kezdete 34. Egy híres opera­­szerep 37. Magyarázat 38. Lelkipásztor 41. Vissza. . . . Bias 44. Gar 45. Idegen területmér­ték 48. Babrál, turkál 52. Francia női név 53. Hágó a kaukázusi Tiflisz-tartomány­­ban 54. Odarakja az asz­talra az ebédet 55. Az óra végét is ez jelzi — névelővel 57. Megtetszik neki, kiválasztja magá­nak 58. Az Alföldön: Kecs­kemét (nem dia­lektusban!) 59. A Szeretnék szán­tani kezdetű nép­dalból idézünk 60. Terem — németül 62. SZERepLŐ Anna . . . Bajor Gizi Mario . . . Uray Tivadar (NEMZETI KAMAR \) 64. Efféle 65. Hallgass! — né­metül 67. Neszét veszi (meg­) 68. Nekem akarja megmutatni 70. Úszómászó (fon.) 73. Este — olaszul 74. Bűnszövetkezet 81. Lehulló 84. Elnótázgat 85. Színművésznő 86. Fa 87. Hőmérőmárka 93. Zsírsav 95. Vasból, fából ké­szül — névelővel 96. A Duna egy mel­lékfolyója 97. Hörpintsen! 98. Konflis 100. Szerte­......... (sok­felé terjedő) 105. Mos 106. Jáspis-edény (híres legenda fűződik hozzá) 107. Elhúnyt bécsi fut­­ballvezér 111. Az argon kémiai jele 114. Néhányszor jól hátbavág 115. Adán született 116. Szereplői Black... Baróthy József Anette . . . Inkey Margit Marion... Orsolya Erzsi A professzor . . . Boray Lajos A színész ... Czobor Imre Roby . . . Berend István (ÚJ SZÍNHÁZ) 117. Kiüt a kezéből 119. Igen komplikált, zavaros 122. Szigetcsoport Alas­ka mellett 123. Szeszesital 127. Együttes 129. Tréfásan keltető­gépnek is nevez­hetjük? 131. El szabad jönnie 133. Szerenádjáról híres zeneszerző 135. A fém — ahogy a természetben elő­fordul 136. SZErepLŐI Böske . . . Dayka M. Maca . . . Gombaszögi E. Imre . . . Ráday I. Elek . . . Gyergyai I. Kerepesi Laci.. . Gózon Gyula Weiner néni .. . Vágóné Margit Baba . . . Székely Lujza igazgató . . . Kovács K. (BELVÁROSI) 137. Alacsony , néme­tül 140. Mind történelmi, mind kulturális te­kintetben ,az em­beriség egyik leg­szebb korszaka 141. Hajórész 143. Szereplői André Larasse, ügy­véd . . . Rajnai Gábor Nicole, a felesége, ügyvéd... Titkos Ilona Nusi . . . Makay Margit Ernest Duplay . . . Törzs Jenő Lydia, a felesége . . . Sulyok Mária Lapige, tanácselnök . . . Csortos Gyula Geo, újságíró . . . Jávor Pál Hortense . . . Pártos Erzsi (VÍGSZÍNHÁZ) 144. Barát bizalmas megszólítása 148. Igen jó hasonlat — más kifejezéssel 151. Betű (fon.) 152. Mezőgazdaságtani 154. Egri Hitel­ Intézet 155. Hagyma — ango­lul 159. Fedák-film (név­elővel) 160. A világháború­előtti Románia 161. Lyka Károly név­jele 163. Gombák hatására történik 165. Az elgondolás valóraváltása 166. Zongoragyakorlás 168. Valóságos bázis — névelővel 172. A Pityuzok leg­­gyobbika (Föld­közi-tenger) 174. Felöltő 177. Részére 181. Albánia fővárosa 182. Csönd 184. Figyeld! 185. Híres alexandriai hittudós 187. Anno regni rövidi­­dítése 191. Járunk rajta 194. Betű 19. Mi* keresztneve 197. Vége! 200. Egy alak 201. Főúri rövidítés 202. Templom része 203. Nitrogénvegyüle­tekben szereplő szócska 205. Hozzáerősít 210. A borpincében mindig akad 211. Jódvegyületekben a jód neve 213. Zokog 214. Kronométer 216. An­dem — össze­vonva 218. Amelyik ember 221. Helyrag 222. Készpénz (röv.) 223. Latin kettősmagán­hangzó 225. Betű 149. E Hónaprövidítés Idehatározó Ülés — franciául (szeánsznak ejten­dő!) Nagy német törté­netíró volt Néhányan An­dem — össze­vonva Minden télen Repül és nehéz, ir­ta Arany János... Hagy, nem zavar Lovon száguld Osztja a nézetét Naiv ZErepLŐI UTOLSÓ FORDULÓ!

Next