Film Színház Irodalom, 1941. július-december (4. évfolyam, 27-52. szám)

1941-09-19 / 38. szám

Barbara nevére Ez a szó, ez a röpke ropogás, ez a hit, ez a szép vértolulás, ez a fegyverkattogás tavaszi dombon, ez a harkály-kopogás televény lombon, ez a méla kon­gás illatozó teli hordón, ez a bíborabb villogás halvány lila hordón! Mint érett sötétszínű ropogó szőlő, úgy buggyan szét számban a neved, ez ömlő nyár minden maradék mámora, és a jövő ősznek vérben foganó jó bora! Valami pergő japánt játék, vagy betegen vergődő halánték, mely dagadoz s kékellik egyre szebben, kis csavargó ér egy sötét ligetben! . . . De így dobog jeges ujjával az ablakomon a téli vihar is, sötét vigasz rab napokon, s így csattog a tavaszi szélben a vászon, azva a napban, hogy a rét is vele ázzon, úgy torlódik benne a bú meg a báj, ahogy­­az ősz a nyárba harap, s dühökre rádörög a fene­sbősz tél csattogó fogakkal, amikor majd elhal farkamon a neved, te tündéri, gyönyörű, örök­­hajadon!... Füst József Dr. Szalay Karola: Operaházunk volt pr­imabalerinája, aki a múlt héten férjhez­­ment Haló Zingarelli olasz újságíróhoz, visszavonul a színpadtól. Ez volt a házasság egyik föl­élt­étele. Egyelőre Budapesten lak­nak a Ritz-szállóban, de Zingarellinek az a terve, hogy Milánóban építtet villát és idejük egy részét ott fogják tölteni. Sza­lay Karolának ez a második házassága. Első férje dr. Moll Károly, ismert budapesti orvos volt. If. Bárdos Artúr színészképző magán­stúdió­jában még jelentkezhetik néhány tanít­vány. Horthy Miklós­ út 60, telefon: 457-652. * Három pesti mozi játssza Daróczy új filmjét, a »Végze!-t, amelyben Muráti Lili­nek van egy autója és ez az autó nagyon fontos szerepet játszik a film témájában »A. T. 777.« az autó rendszáma. Dr. Dulin Eleket, a miniszterelnök sajtóosztályának helyettes vezetőjét most­ figyelmeztették, hogy autója filmen szerepel. Dulin Elek autójának ugyanis A. T. 777. a rendszáma. Ekkor kiderült, hogy amikor a filmet for­gatták, »hasból« kitaláltak egy autó-rend­számot, amely véletlenül egyezik Dulin Elek Wanderer-kocsijának rendszámával... * Németh Antal Lehár Ferenccel megbeszé­lést folytatott a »Víg özvegy», szövegköny­vének átdolgozásáról. Tudomásunk szerint két németországi városban fogja rendezni a télen Lehárnak ezt az operettjét és ta­vasszal kerül sor az operettnek az Új Ma­gyar Színházban való színrehozására. * Érzékeny arcbőrre — Hormocith »B« kré­met. Száraz a bőres Hormocith »B« krém azonnal segít. A Hormocith »B« — jólápolt­ságot, sikert jelent! * Vitéz Imrédy Bélánét Berlinbe hívta a Német Háziasszonyok Szövetsége. Két hétig tartózkodik a német fővárosban, ahol kü­lönböző női intézményeket tekint meg. * Hollywoodból kapott levelet a múlt héten dr. Dietl Fedornc az édesapjától, Lányi Dezső szobrászművésztől. Pipi megírja, hogy ő is közreműködik az új Korda-film felvételeinél. Kipling dzsungel-regényéből készül az új film, amelyben egy százhúsz láb hosszú krokodilus is »játszik«. Ezt a krokodilust Lányi Dezső mintázta meg ... N­­ V Ó S SZAKSZERŰ AUTÓVEZETÉS VIKTÓRIA Felvételi iroda : Andrássy- út 2 Tantermek: Andrássy - út 20 Nemrég jegyezték be a törvényszéken a Pergőképforgalmi Kft.-t, amely filmek elő­állításával, forgalom­bah­oza­tal­ával, filmkö­tésekkel és mozgóképszínházak megszerzé­sével kíván foglalkozni. A vállalat létrejöt­tének az az érdekessége, hogy a törzstőkét egyenlő arányban tíz fővárosi hentesmester jegyezte. A hentesmesterek névsora a kö­vetkező: Balogh Kálmán, Ilncsay Jenő, Gruber Péter, Hermann Miklós, Közel­ilászló, Maitz Adorján, Schuszter László, Sipos Zoltán, Szabó Vilmos és Szladovics János. Kiss Manyi Szabadkára utazott vendég­szerepelni. A Zilahi Sebess Jenő, a külügyminisztérium sajtóosztályának helyettes vezetője, a múlt héten ünnepelte Il­ik születésnapját. * Élénk a tőzsde! A bizalmat élvező előkelő nagyvállalatok papírjait vásárolja a közön­ség. Hasonlatos a helyzet a szövetkereske­delemben, nagy a kereslet Semler-szövetek­­ben. A patinás nevű Sem­ler cég, kabát- és ruhaszöveteilyen különösen élénk a vásár­lási kedv az amúgy is nagyméretű vásár­lási képet mutató szövetkereskedésben. * Kint jártunk a Hunnia pasaréti­­Start­­műtermeiben, amely e héten nyitotta meg kapuit. Óriási, tökéletesen felszerelt — mint mondják — ultramodern műtermeket találtunk, amelyeket — mivel külön épü­letek — földalatti folyosók kötnek össze, hogy a rossz időben megkönnyítsék az át­járást. Hőnyi Adorján »Kísértés« c. ka­mara­filmjével kezdték el a munkát. A film két főszereplője Bulla Elma és Haj­­mássy Miklós. A Magyar frzfsk­ó minden vasárnap este rövidhullámon családi üzeneteket küld — Argentínába. ^ Szép nő szép szemüveggel még szebb. Belvárosi Optika, Apponyi-tér 5.. * Dr. Garam Jenő, magyar királyi tan­ügyi főtanácsost, az értelmiségi munkanél­küliek ügyeinek kormánybiztossága osz­tályvezetőjét, a német olympiai díszjelvény­nyel tüntették ki. ^ Márkus László, az Operaház igazgatója a hét elején elhagyta a János-szanatóriu­­mot és átvette hivatalát. Első rendezése a »Walkür“ új előadása lesz. * Rem­ek illat a Kosztelitz Levendula. * Szombaton, szeptember 19-én, Hegedűs Gyula 10. éves halálának évfordulóján az összes színházakban kezdés előtt emlékbe­szédet fognak tartani, a Vígszínház előtti Hegedüsszobornál pedig kegyeletes ünnep­séget rendeznek. Gyönyörű őszi női kalapok Friedmann­­nál. IV., Király­ utca 10. Fiók nincs. * A Kamara Varieté pénteken mutatja be új műsorát, amelyben a vidám számok mellett egy kis dramolettet is bemutatnak. Az új műsor főszereplői: Szondy Biri, Dolly Hopkins, Körössg Zoltán, Halmai Imre, Miklós Lívia és Pető Endre. Zir­ah Leander Budapesten A közeli hetekben kerül bemutatásra »A végtelen út« című, gyönyörű énekesfilm, amelyről azt mondják, hogy Zarah Lean­der eddigi legszebb filmje lesz. Még a film­szakemberek sem tudták, meghatódás nélkül hallgatni a csodálatos hangú énekesnő szív­ből hangzó dalait­, melyekből a rádió is közvetített az elmúlt napokban. A művész­nő megígérte, hogy filmjének díszbemuta­tójára Budapestre jön, ami nagy izgalmat keltett a számtalan Zarah Leander-rajon­gók között. ^ Elegáns férfi elegáns szemüveggel még elegánsabb. Belvárosi Optika, Apponyi­tér *■ * 1 Anna Suli három filmre szerződött a Palló-filmvállalathoz * Aknay Vilma a legújabb mozis. Mozi­engedélyt kapott Kispesten. Nagyványi Zoltán dr., az ismert író, aki­nek a Révai kiadásában a Idegenlégiótól a Szovjet­unióig* című könyve már a hetedik kiadást éri meg, szeptember 28-án este 8 órakor a Zeneakadémia kistermében meg­hívott közönség előtt­­,A Szovjet igazi arca« címmel előadást tart. * Lukács Margit veszi át Tőkés Anna szerepét a Kaland­ban szeptember 22-én a Nemzeti Kamara Színházban. * Akik azt hiszik, hogy a kozmetika tudo­mánya nem fejlődik és a szépségápolási módszerek mindig és mindenütt egyformák és sablonszerűek ... keressék fel a Loránd kozmetikát (Mussolini-tér 3.) — meglátják a különbséget.* Gróf Szécsen Miklós, móri nagybirtokos, ■volt követségi titkár, a vasmegyei arisz­tokrácia népszerű tagja, egy esztendővel ezelőtt vette el feleségül Esterházy Alice grófnőt. Most nagy öröm van a családban: a grófnénak fia született. Ifjabb gróf Szécsen Miklósnak vasárnap volt a keresz­telője.­­ Juhász Istvánnak, a Gamma v­ezérigaz­­gatójának felesége virágüzletet nyitott a Petőfi Sándor­ utc­a 9. alatt. Cégtársa Fredrich Lászlóné, a Gamma üzemigazgató­­jának felesége.* Valósa pezsgő fenyőfürdő üdít, frissít. * Az Operaház ezévi főprogramja a Wag­­ner-tetralógia, a Nibelungen-Ring felújítá­sa, amelyet teljesen új rendezésben és nagy­részt új szereplőkkel mutatnak be. A zene­kart Ferencsik és Heinz Tietjen vezényli. * SOMLÓ József­né, szül. SCHMIDT Con­stanzia és SOMLÓ József az énektanítást megkezdték. Jelentkezés és díjtalan meg­hallgatás egész nap. Teréz­ körút 22., III. em­. 19. Telefon: 124—195. * Kiosztották a Madách Színházban a kö­vetkező újdonság, Babay József darabjá­nak, a­­Kortan­cs-nak szerepeit. A há­rom női főszerepet Bulla Elma, Su­lyok Mária és F­a­y Ki­s­s Dóra játsz­­sza. A darabot Várkonyi Zoltán rendezi.* Szeretettel várja önt élelmiszer ellenében is Teplánszky Pensio, IV., Bécsi­ u. 1. * A budapesti társaságban jól ismert Csázy B. Elemér, aki a Borhegyi Rt. vezérigaz­gatója, az Áru- és Értéktőzsdére kérte múlt héten felvételét. Elegáns úri illat Smart levendula

Next