Film Színház Irodalom, 1941. július-december (4. évfolyam, 27-52. szám)

1941-07-11 / 28. szám

Arnold H. Schwegeler svájci író Honta­lan nép­ című hangjátékát bemutatta a rádió. Előadás előtt a stúdió társalgójá­ban: Peéry Piri, Szörényi Éva, Arnold Schwengeler, Maximilian Jaegerné, Maxi­milian Jaeger budapesti svájci követ, Né­meth Antal és Som­lay Artúr ÍM. F. I. (elv.) Titkos Ilona több estén nagy sikerrel ven­dégszerepelt Szabadkán. Kardoss Géza színigazgató és Titkos Ilona a szabadkai színház előtt (Kardoss Gézáné terv.) Elveszett Szendrey Márta színművésznő »Happy« nevű, barna monoklis fehér drót­­szőrű foxija. Szendrey Márta lapunk útján száz pengőt fizet a becsületes megtalálónak (Fekete terv.) A zenetányér nem népszerű intézmény Budapesten, ellenzéke eddig is ott igyeke­zett­­megbliccelni, ahol tudta. Különösen nagy konjunktúrája volt a zenetányér­­bliccelésnek az elsötétítés óta. Kétfillérese­­ket, összehajtogatott reklám- és számoló­cédulákat tettek le a notórius bliccelők a sötétség örve alatt a cigány, vagy a jazz tányérjára. Néhány nap óta a bliccelésnek ez a fajtája megszűnt. A zenekari köszönő­­emberek kis zsebvillany lám­pával állnak őrt a tányér előtt és minden kézre rávilágíta­nak, amely a tányér fölé hajlik... __ Színházi körökben mesélik, hogy Buda­pest egyik legszebb színésznője, aki nép­szerű filmszínésznő is, többévi házasság után válik az urától. * Új kabarészínházzal gazdagodik Budapest. ■A Nagymező­ utcában egy megszűnt mulató helyén nyílik meg Szüle Mihály intim han­gulatú kabarészínháza. Megnéztük a »Lesz ami lesz« című új ma­gyar filmet s igen vegyes érzelmekkel jöt­tünk el a moziból. Sajnáltuk a szép és tü­neményesen elegáns Anna Lulit, jobb szere­pet érdemelt volna és sajnáltuk Hajmássy Miklóst is, akin szintén vigasztalanul és reménytelenül zörgött a penetránsan izzad­­mányos papírmasé-szerep. Kőváry Gyula írta ezt a tipikusan nyári filmet és ő is játszotta a főszerepet, s úgy éreztük, hogy mindkét irányban túlméretezte adottságait. Felfigyeltünk Bognár Elekre: miért nem játszatják jobb filmekben? »Lesz, ami lesz« — ez a filmi címe és lett is, aminek lennie kellett ... (d. z.) * Réthy Eszternek — aki tudvalevőleg or­vos-feleség: dr. Imre Vincéné — fia szüle­tett. A kisfiúnak Hóman Bálint kultusz­­miniszter lesz a keresztapja. * »Az ördög nem alszik« című Vaszary-víg­­játékból film készül. A darabban, amelyet a Magyar Színházban játszottak, Muráti Lili lépett fel. A filmben nem ő fogja ját­szani a szerepet.* A magyar filmsztárok nagy külföldi kon­junktúrája egyre tart. Most Simor Erzsi utazott Berlinbe az egyik német filmválla­lat i­­eghívására. I­f­j. K­­­en­a­s­­ Ferencné lapjunk divatro­­vatában közölt estélyi ruhája a M­ária­szalon modelja.* Az ország egész kutyabarát- és vadász­társadalmát érdekelheti az a vadászkutya­­idomító tanfolyam, amelyet július 21-től augusztus 1-ig rendez Gödöllőn — min­d­­össze negyven hallgató szá­mára — az »Országos Vizsla Club”. Hiva­tásos vadászok, vadászkutyakedvelők vehet­nek részt ezen a tanfolyamon, amelynek tárgya: hogyan kell a vadászkutyával bánni. A tanfolyam vezetője Nemeskéri Kiss Géza udvari vadászmester, előadói: ifj. gróf Esterházy László, bárd­házi Slárczy Bek miniszteri tanácsos, gróf Széchenyi János, gróf Csekonics Endre, Nadler Her­bert, az Állatkert igazgatója, Kölesei Kende Mihály, dr. Kiss Ferenc és mások. NÍVÓS SZAKSZERŰ AUTÓVEZETÉS VIKTÓRIA Felvételi iroda : Tantermek: Andrássy-út 2 Andrássy-út 20 Biztos recept: Használjon szájvizéhez néhány csepp ODOL-t, ami hatásos szer meghűlés és szájbetegségek megelőzésére. Öblö­gessen naponta többször ODOL-lal, mert az nemcsak a baktériumokat pusz­títja el, hanem üde lehelletet is biztosít. V V H V­­A Elegáns úri illat Smart levendula

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék