Film Színház Irodalom, 1942. január-június (5. évfolyam, 1-26. szám)

1942-03-06 / 10. szám

A Főméltóságú Kormányzó Űr a honvéd­­altisztek Vöröskereszt-ünnepélyén a Nem­zeti Sportcsarnokban. A Kormányzó Űr a szünetben mosolyogva beszélt Hóman Bá­lint kultuszminiszterrel (M. F. I. felv.) Juhász Zoltán és Juhász István, a Gamma­­gyár igazgatói téli szabadságon a Galya­tetőn A Move irodalmi estet rendezett a Viga­dóban. Tors Tibor (ő mondotta a meg­nyitó beszédet) és felesége a hallgatóság között Ottrubay Melinda Szegeden vendégszere­pelt, a Városi Színház balettestjén DIANA CLAYTON, a ragyogó rézfisztár a ROYAL-SZÁLLÓ éttermében új műsorával — felülmúlhatatlan sikerrel — vendégsze­repel. Marek Lórántot, a Gazdák Bizto­sító Szövetkezete ügyvezető igazga­tóját gazdasági fő­tanácsossá nevez­ték fel Főúri nász: Herceg Batthyány- Strattm­an Ferenc és gróf Eszterházy Maritta házasságot kötöttek (Jakab felv.) Emil Jannings átveszi a Biennale serlegét Volpi gróftól. Janningst az »Ohm Krüger« címszerepéért tüntették ki a serleggel (Tóbis felv.) Sír Hollósy Zoltán repülő­őrnagy feleségül vette Hajdú Erzsébetet (Jakab felv.) Kováts Lya, aki a Baross Női Tá­borban érdekes elő­adást tartott »Filmszínház« cí­men Javorniczky József a hé­ten vezette oltárhoz Szöl­­lösy Nórát, dr. Szöllösy Alfrédnek, a Film­scen­­zúra elnökének lányát (Inkey felv.) „CREME DE VILLE" semleges púderalap és szépítő krém „CRÉME ACTIVE" eredeti francia olajokból készült bőrtápláló hormonkrém, száraz vagy ráncos bőrre nélkülözhetetlen Készíti. ..92* &•' Váci-u. 30 ff ki xMetálos V- SZINT - ISTVÁN •/../• 5- T£L- U -30-//8

Next