Film Színház Irodalom, 1942. július-december (5. évfolyam, 27-52. szám)

1942-08-14 / 33. szám

PÜNKÖSTI ANDOR A MADÁCH SZÍNHÁZ ÚJ ÉVADJÁRÓL Felkerestük Pü­nkösti Andort, a Madách Színház igazgatóját, hogy elbeszélgessünk vele az elmúlt szín­házi év sikereiről, a leszűrt tanulsá­gokról és arról, hogy mik a tervei az új évaddal kapcsolatban. A nép­szerű igazgató nyakig van munká­ban: új darabok kéziratai, rendezői példányok és más hasonló árkusok és füzetek borítják el körülötte az asztalt, sőt a székeket is. Mindezek ellenére Pünköszi Andor szívesen állt rendelkezésünkre és a Madách Szín­ház új évadjáról a következőket mondotta: _A közönség az én számomra a dolgok elején sem volt meglepetés, hiszen kritikus koromban gyakran hangoztattam azt a meggyőződése­met, hogy a közönség szebbet, érté­kesebbet akar, mint amit a szín­­házak egy részétől kapott. A Madách Színház elmúlt esztendeje igazolta ezt a meggyő­ződésemet. A közönség bírja a legnehezebb színházi kosztot is. És most megyek tovább azon az úton, melyen elindultam. Nem hi­szem, hogy rossz ösvényen járnék, mert a kis színháznak ma ötször Bozóky István annyi a bérlője, mint tavaly volt■ — Mi a művészi programja? — Érzésem szerint a színháznak hozzá kell szólnia az élet összes ak­tuális problémáihoz. Nem propa­gandaelőadásokra gondolok, hanem azoknak a lelki megrezdüléseknek, bizonytalanságoknak, útkereséseknek és tévelygéseknek drámai megszólal­tatására, amelyekben a mai ember a szebb és jobb életformát keresi. Az életnek nemcsak nagy, de kis problémái is vannak, sőt ezek az egyénre nézve sokszor jelentéke­nyebbek a legnagyobbaknál is. Pro­bléma-darabjaink sorát Darvas Jó­zsef falusi színműve nyitja meg, címe: »Szakadékok«. Utána Felkai Ferenc történelmi tárgyú darabja következik: a »Potemkin«. Amennyi­ben sikerül megnyitnunk az akadé­miai színházat, ott legelőször Thur­zó (Ireguss Zoltán Gábor »Utolsó akkordok« című da­rabja kerül bemutatásra. Az­ igen érdekes munkának Wagner Richard a hőse. A külföldi szerzők közül Chia­­relli vagy Pirandello egy színműve kerül sorra, gondolunk Letrace, Giro­­doux és Hermann Bahr egy-egy da­rabjára is. A klasszikusokból Shakes­peare »Vízkereszt«-jét és «Hamlet«­­Mihályfi Ernő­jét vettük programba, továbbá Mo- Fáykiss Dóra Herétől a »Nők iskolác-ját. Termé­szete­sen egyes darabok sikerétől függ, hogy teljes egészében bevált­hatjuk-e ezt a program­mot. Mi szí­vesen eleget teszünk ígéretünknek, de még szívesebben örvendünk egy­­egy darab tartós sikerének. — Milyen az új együttes? — A múlt szezonban már kiala­kult a Madách Színház törzsgárdája. Vezető színészeink belátták, hogy az úgynevezett sztár-rendszer aláássa, sőt megbénítja a színház működé­sét, így azok a színészek és színész­nők, akik bekerültek a sztárok első vonalába, a jövőben is, velem Danis Jenő Várkonyi Zoltán Szaka is Zelléin együtt, a legalázatosabban kívánják Gajzágó Denise ~~m— szolgálni a Madách Színház legfőbb célját: az igazi művészetet, irodal­mat, kultúrát. Társulatunk teljesnek mondható. Férfiak:­ Daniss Győző, Greguss Zoltán, Mihály­fi Ernő, Pus­kás Tibor, Szakáts Zoltán, Tapolczay Gyula, Toronyi Imre, Várkonyi Zol- Tapolczay tán. Ezekhez csatlakoznak a fiatal Dosvay Gyula labbak­­éspedig: Bozóky István, Katalin Fáradt, ránco­sodó arcbőr fel­­f­r­i­ssítéséhez : SPECIAL HORMON CREAM No. 101 Száraz arcbőr táplálásához: SKIN FOOD CREAM Frissítő hatású pórusössz­e­­húzó arcvíz: SKIN TONIC KÉSZÍTI és FOR­GALOMBA I10ZZ­‘■ITAQyTl?! ITZ parfümériák A IVU­L Ai I Ej ÍJ­­ I A KEX A KÉPVISI , VIDK­­KÉPVIKKUÜKK M ! ■■1 Pünkösti Andor Toronyi Imre Deésy Mária Puskás Tibor Felek­y Sári Soós Lajos, Bakács Gábor, Kéry Gyula és a volt leventeszínész, Mády-Szabó Gábor. Nők: Szelecsky Zita, Sennyey Vera, Sulyok Mária, Turay Ida. A fiatalabbak közül a Kolozsvárról szerződött Szende Mária, a tehetséges és érdekes Ilos­­vay Katalin, Deésy Mária, Feleky Sári, Gajzágó Denise, Fáykiss Dóra, Szeleczky Zita Serényi Éva, Szemere Vera és Nagy Emmi. Természetesen az idén is fenntartjuk a fiatalok megfelelő továbbképzésére a Madách Színház »Studió«-ját. — Mit vár igazgató úr az új szezontól? — Sokat. A mi közönségünk tudja és érzi, hogy kis színházunkat ma­ Szemere A era részi munkájában milyen célok és érzések hevítik- A Madách Színház közönsége átérezte törekvéseink tisz­taságát és ezt honorálta is. Az együttes a legáhitatosabb munkával hálálhatja csak meg a közönség támogatását. ____________ A program, melyet Pünkösti An­­szel ide Mária dór elmondott, valóban kitűnő. S hogy a programból az év folyamán valóság lesz, arra garancia a Ma­dách Színház elmúlt évi teljesít­ménye, amely a IV. Henrik és a Nero előadásával sok mindent pó­tolt, ami a többi­ színházak színpadai­ról sokszor­­ erősen hiányzott: igaza drámát, vérbeli színház-szagot. Turay Ida Nagy Emmi Sernyey Vera Serényi Éva Su­lyok Mária

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék