Film Színház Irodalom, 1943. július-december (6. évfolyam, 27-51. szám)

1943-10-08 / 41. szám

„Megálmodtalak" Ezzel a kategorikus kijelentés­sel indokolja meg egy hölgy, kü­lönben énekesnő, azt a makacs, kitartó és kissé tolakodó szerel­met, amellyel egy urat üldöz, árkon-bokron keresztül. S m­indez azért történik, mert a férfi egy reggelen véletlenül liliommal a kezében jelent meg az utcán. Ennyi ugyanis elég Muráés Lili­nek, a »Megálmodtalak« című film babonás énekesnőjének, hogy utána vesse magát a liliomos úr­nak. Hát hogyne, mikor előzőleg arról álmodott, hogy egy férfi közeledik felé, liliommal a kezé­ben és házassági ajánlattal a száján, ő, aki mindig hun­y a tar­solyában egy szerencsepatkót, aki ha új lakásban alszik, elvégzi a szoba négy sarkával való bonyo­lult tennivalókat, — hát hogyne hinne egy álomban, amely — megvalósul, amint reggel kilép a kapun. A szellemes, ötletes, pergő film­mesét Vaskary János írta és ő rendezte is. A film szerepeit pe­dig Murátin kívül Bilicsi Tiva­darra, Kiss Manyira, Mihályi Er­nőre, Ladomerszky Margitra és Somogyi Nusira bízta. A leg­újabb Muráti—Vaszar­y-produkciót a Palatínus filmvállalat prezen­tálja a közönségnek. MIÉRT VÁLNAK AGA KHÁNÉK? A háborús hírek között is feltűnő nagybetűs szedéssel hozzák a napilapok az Aga Khán válóperéről szóló zürichi tudósítást. Az eseményszámba menő válóper meglepő, érthetetlen. A leggálánsabb gavallér, a hat­vanon túl tartó királyi fensély és a huszonegynéhány éves finom úrikisasszony házassága valóban szerelmi házasság volt. A fenséges úr részéről biztosan. A fenségeit meg is lehetett érteni. Andrée Car­­ron-ba bele kellett szeretni. A két barna nagy sze­mébe.­­A hosszú, bársonyos szempilláiba. A mozgá­sába. Abba a valószínűtlenül karcsú alakjába, ame­lyen százszorosan érvényesültek a Molineux-, Worth-, Lanvin-ruhakreációk. És a hangjába! Amit mondott és ahogyan mondta! Aga Khán több, mint egy évig udvarolt Andrée Carronnak, ami az udvarlások történelmében­­ világrekord. * Andrée Carron, a ragyogó mondain cham­berryi illetőségű polg­árkisasszony járásban nevelkedett és sohasem volt Aix les Bainsben cukrászkisasszony. A cukrászkisasszony mese: kitalálás, moziromantika. Az Aix les Bains-i kombináció annyiban igaz, hogy itt, Európa talán legexcluzívabb fürdőhelyén van Aga Khánéknak villájuk. Villa Paprika a neve. Egyszerű kis szürke épület, készen, berendezve vásárolta meg a Khán. A Cape d’Antibes-i palota azonban már pazar pompájú, a francia ízlés minden raf­­fináltságával — a grande luxe önteltségé­ben is csodálatos — és néha éveken át üresen áll. Túl nagy két embernek. * A polgári esküvő a legzártkörűbb volt, amit el lehet képzelni. És nem volt fehér orchideával terítve az esküvői asztal, amint azt a lapok megírták. A menyasszonynak át kellett térni a mo­hamedán vallásra. A chamberryi polgárkis­asszony megtanulta a mohamedáni hit dog­máit és ezer misztériumát. Az összes indiai mohamedánok egyházi fejének hites fele­sége nem is lehetett másképpen. A zöld lamé és brokát ssarie-t, az esküvői ruhát Indiából hozták. Egyetlen halvány­zöld jadelapocska-brosta tartotta össze az egész ruhát. Ez a kis ékszer azonban fel­becsülhetetlen vagyont ér, — egy ősi ima van belevésve többszáz betűvel — páratlan az egész világon. Egyházi ereklye. A Princesse többi ékszerei is évről-évre gyarapodtak. Unikumok. Minden egyes da­rab méretben, csiszolásban, kvalitásban, ötletben remekmű. De úgy látszik nemcsak ez kell a bol­dogsághoz.­­ Aga Khán a májust és júniust, a high­­season-i békében Angliában töltötte a lo­vainál. A legkitűnőbb lószakértő, milliókat költött lovakra és nyert lovakon. A leg­demokratikusabb társadalmi életet élték. A legjobban a nagy Palace-hotelekben érez­ték magukat. Európa békebeli mondén élete el sem volt képzelhető Aga Khánék nélkül. Jó volt látni őket, a két boldog embert, a két független angyalt, a földi élet kivételezet­t­­jeit. * Nem értjük! Mi történt Princessel! Aga Khán felesége hindu vise­letben, a »sarixijan s a mesébe illő ékszerekkel Aga Khán és felesége: Andrée Carron

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék