Film Színház Irodalom, 1943. július-december (6. évfolyam, 27-51. szám)

1943-08-13 / 33. szám

Réthy Eszter hazajött Székesfehérvárra és nyilatkozik a hosszú, boldog vakációról Néhány hete érdekes vendége van a szé­kesfehérvári „öreghegyi* szőlőhegynek. Itt nyaral ugyanis férjével, dr. Imre Vince fő­orvossal és kisfiával Réthy Eszter, a bécsi operaház kiváló énekesnője. Mondani sem kell, hogy az ősi városban rendkívül örül­nek, hogy a nagy sikereket aratott operaénekesnő haza­tért és itt tölti el a nyár egy­­részét. Amikor kiérünk hozzá­juk, éppen kisfiát, a kétesz­­tendős Lacit igyekszik remény­telenül rábeszélni arra, ho­gy hagyja abba a szűnni nem akaró barackevést. Miután Laci szót fogad, sor kerülhet a beszélgetésre is. — Esztendőit óta nem volt már nyugodt nyaram. — mondja Réthy Eszter — de még néhány napos pihenésre is alig értem rá. Ahogy befejező­dött a bécsi operaház szezonja, máris vendégszereplésre indul­tam. Ez most az első nyugodt, boldog és zavartalan nyár. Férjem különösképpen örül, mert ő sem volt már esztendők óta szülővárosában. Most elérzékenyü­lve üdvözöl minden régi házat, utcát, ahol gyermekéveit töltötte. — Meddig maradnak még? Sajnálkozva mondja: — Sajnos, már csak néhány napig, mert­ azután átutazunk Fonyódra, az őszt ideilig szeretnénk a Semm­eringen tölteni. Ez bizony irigylésre méltó program, de Réthy Eszter nemcsak emiatt boldog, hanem mert —­ amint megsúgja nagy titokban — útban van Lacika kistestvére. — Most tehát hosszú vakáció következik. — mondja, moso­lyogva — utána majd első fel­lépésem a „Bocaccio"-ban lesz. — Egyesek hűtlenséggel vá­dolják, hogy mióta bécsi lakos lett, aránylag ritkán szerepel operaház­unkban. Mit szól eh­hez? Tiltakozik. — Higgyék el, tragjalan ez a vád, de annyira elfoglalt vagyok, hogy a jövő szezonra is csak tizenöt-húsz pesti ven­dégszereplésre köthettem le magamat. Befejezve a komoly beszél­getést, a barackszedésnek látunk. Ezt persze Laci is rendkívüli örömmel veszi tudomásul. El sem kívánkozik innen, talán még Fo­nyódra és Semmeringre sem. Mar­­déktala­­nul boldog a barackdús fehérvári nyárban­Réthy Laci fehérvári a székes­­kertben Réth­y Eszter kisk­­v­il­is férjével a székesfehér­­vári ambibuis előtt PEST-SZEGEDI BESZÉLGETÉS VITÉZ BáNKY RÓBERTTEL az Új Magyar Színház »amerikai* programjáról Délfrancia gazdálkodóra és szenvedélyes vadászira emlé­keztet inkább; ez az impresz­­sziónk vitéz Bánky Róbertről, az új Magyar Színház szálas igazgatójáról. Nem az igazgatói irodában, az egyik öltözőben faggatjuk, mit rejt mellében az Új Ma­gyar Színház következő szezonja és arról is, hogy várjon támadásmentesebb lesz e ez az év, mint a lepergett két esztendő. — Kerecsendi Kiss Márton s Első­ című da­­rabja lesz az Új Magyar Színház új szezonjának gerince — sorjázza a szavakat Bánky igazgató — és azonkívül egy igen előkelő szerző új darabja, amelyről csak annyit árulhatok el egyelőre, hogy modern miliőben lejátszódó dráma. Megkérdezzük ezután, hogy a színház se kik­erítte-e nyár Ignácz Rózsa új darabját. — A tárgyalások folyamatban vannak, de ezeket még nem zártuk le és bizonyosat csak na­pok múlva mondhatok.. Ellenben — folytatja — már most elárulhatom, hogy hetenként kétszer stúdió előadásokat rendezünk. Érdekes külföldi és klasszikus műveket mutatunk be, olyanokat, ame­lyek még Budapesten sem kerültek színre. Közöt­tük Pirandello »Mi az igazság?” című színművét, egy Ibsen-drámát, amelynek most készült a fordí­tása és egy ész drámát. Na meg a Tartuffe-ot. — A Tartuffe-ot a Nemzeti Kamara Színháza is hirdeti már — vetjük közbe. — Viszont mi mutattuk be elsőnek a vidéki vá­rosok egész sorában — mondja gyorsan — olyan sikerrel, hogy a vidéki városok sorra kérték az előadást. Nem k­érem azonban a Kamara Színház előadásainak a »hegyibe menni* és a mi stúdiós előadásainkat úgy tervezzük, hogy az ne zavarja Németh Antal munkarendjét. — További program? — Az Magyar Színház mutatja be Vándor Kálmán »Négyen a viharban* című modern drá­máját, az új háború szélvihara által elsodort négy asszonyról. A darab a szezon derekán kerül színre. Előreláthatólag Day­ka Margit, Simor Erzsi, Szilágyi Szabó Eszter és Pelsőczy Irén játsszák a négy vezetőszerepet — Teljes a társulat? — A legteljesebb mértékben. A törzstagokon kívül Bulla Elműt, Dayka Margitot, Simor Erzsit, Szeleczky Zitát, Kiss Ferencet és Payer Antalt köti szerepszerződés színiházunkhoz. — Megoldódott már a Papp Jenő távozásával felmerült művészeti vezetői válság? — A legkomolyabb dramaturgiai munka fo­lyik, mondhatnám éjjel-nappal — válaszol Bánky igazgató — a rendezés munkájában pedig, a szín­ház rendezői gárdáján kívül Zsindelyné, Tüdős Klára és Páger Antal is részt fognak venni. Kopogtatnak. A öltöző ajtaján Bánky Elemér h. igazgató és Török Emil karnagy kukkantanak be és néhány rejtjeles szót váltanak. A siffrét tá­vozásuk után, gyorsan megfejti Bánky Róbert: — De nemcsak Pesten, hanem Szegeden is ha­talmas munka folyik. Török Emil, a Fővárosi Operettszínház volt kitűnő karnagya lesz a sze­gedi színház helyettes igazgatója Szegedet épít­jük ki a magyar színpad amerikai stílusú h ős­bemutatót — gócpontjává. Még ebben az évad­ban három-négy eredeti bemutatót tartunk azzal a céllal, hogy azokat azután, siker esetén, a sip a­­városba, az Új Magyar Színházba hozzuk fel. A sze­gedi színház önál­ló operaegyüttest is szervez, tui­talmas kórussal és balettel, úgy, hogy pesti és külföldi vendégénekesek szereplését is beiktathat­juk. Puccini, Mozart, Bizet, Verdi legszebb operáit mutatjuk be és ősbemutatóként Gounodnak még Pesten színre nem került­­Romeo és Júliát-jól. Ez­zel azután a tavasz folyamán az Új Magyar Szín­házban fog szerepelni a szegedi színház opera együttese. — Mi lesz a szezonnyitó pesti bemutató? — Szeptember havában a Tartuffe ... (Ha csak addig Németh Antal le nem lövi az Új Magyarok elöl a Tartuffe sikerének kék­­madarát! — gondoljuk, de nem mondjuk ki, mert még az ilyen interjú-csevelynek is vannak köte­lező illemszabályai...)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék