Film Színház Muzsika, 1961. július-december (5. évfolyam, 27-52. szám)

1961-12-15 / 50. szám

MONACO jeligére: Mario Del Monaco közeli vendég­­szerepléséről pillanatnyilag nincs szó, azonban nem le­­hetetelen, hogy valamelyik turnéja során Budapesten is fellép.* UNGVÁR jeligére: Az em­lített művésszel, alakításaival szinte hétről hétre foglalko­zunk lapunkban, gyakran kö­zöljük fényképét is, mint pél­dául legutóbbi lapszámunk­ban is.* K. GY.: A fenti üzenetünk önnek is szól. * Zsil­ka erzsébet, Cegléd: A „Bagdadi tolvaj" című film 1939—M-ben készült London­ban. Szereplői: Conrad Veidt (német), John Justin (angol), Rex Ingram (amerikai), June Duprez (francia), Sabu (hin­du). A film gyártója és rende­zője Korda Sándor. Ahhmedet John Justin alak­totta. Címe: Al Parker House, 50. Mount Street, London. W. J. Sabu életrajzát már közöltük. * TÓTH PIROSKA, Balaton­­füred: Jussi Björling, svéd tenorista 1911. február 2-án született. Apja Európa-szerte ismert operaénekes, úgyszin­tén három fivére is. Egy időben kvartettet alakítottak, ez azonban idősebb Björling halála után feloszlott s a há­rom fivér visszatért Svédor­szágba. Jussi Björling már egész fiatalon fellépett a stockholmi Operában Mozart Don Juanjának Don Ottavio szerepében. Európai hírnevét egy párizsi „Bohémélet’ elő­adáson aratott nagy sikere alapozta meg. 1938-ban szere­pelt először a New York-i Metropolitan-operában, ő volt a Metropolitan legfiatalabb szerződtetett énekese abban az idényben. Fellépett a buda­pesti Operaházban is 1937-ben Radames szerepében, vala­mint ária- és dalestet is adott. A nagy tenorista egy éve hunyt el. CARLA GRAVINA olasz film­színésznő, akit leg­utóbb az „Esterina" cí­mű olasz—francia kopro­dukciós filmben láttunk. Gemonaban (Friuli) szü­letett. Tanulmányait Ró­mában végezte. Roberto Latinada olasz filmren­dező fedezte fel, amikor szereplőt keresett a „Gwendolyn” című film­jéhez. Második filmjével, a nálunk is bemutatott „Szerelem és fecsegés”­­sel, amelyben Máriát ala­kította, egyszerre befu­tott színésznő lett; alakí­tásáért az 1953-as locar­­noi filmfesztiválon meg­kapta az Arany vitorlát, a legjobb női alakítás díját. Lattuada több éves szerződést kötött a fia­tal színésznővel, aki az utóbbi években a követ­kező filmekben játszott: „A pokol is megremeg”, „A szokott ismeretle­nek”, „Első szerelem”, „Policarpo, továbbszol­gáló tiszt”, „Iovanka és a többi nő”. Caria Gra­­vinát legközelebb „Az ír­nok és az írógép” című olasz filmben láthatjuk viszont. KIVÁNCSI, Szeged: A „Kék madár” című mesefilmben Mytilt Shirley Temple játszot­ta, ez volt utolsó gyermeksze­repe. Ezt a szerepet alakítja a Jókai Színházban Hacser Józsa. HORVÁTH MARGIT, Bp.­ A tények makacs dolgok, nem is kívánunk vitába szálni, ellenben közöljük so­rait: „Birtokomban van egy, a Franklin Társulat 1903-ban kiadott könyve, Verne Gyula: A Bégum ötszáz milliója, a Bounty lázadóiról szóló elbe­szélés. Tehát Verne írt a Bountyről !” — Köszönjük „Verne-rajongó” Jeligés levél­írónk bizonyára olvassa e so­rokat. *, LEVELEZNE magyarországi fiatalokkal: Varga Júlia, Bucs, cd. 327. Komárno. — Varga Eszter, Bucs, cd. 94. Komárno. C. S. S. R. - Tóth Zsófia, a kolozsvári nyelvészeti fakul­tás német-magyar karénak másodéves hallgatója, iroda­lomról, zenéről. Str. I. C. Fri­­mu 31. Cluj, Romina. * VIDÉKI PALNE, Bp.: Solti Károly, a népszerű énekes csak névrokona az elhunyt Solthy György színművész­nek. „EMLÉKEZZÜNK RÁ” . Dániel Aurél (Costa Viktor) november 25-én meghalt. Filmszínész és mimikus volt, a magyar film hőskorának népszerű és ismert szereplő­je. Különösen nagy sikert aratott a „Mikor a szőlő, érik" című filmben. A volt Renaissance Színházban Pal­­lay Anna partnereként mű­ködött. A 20-as években nagy sikere volt a berlini Admiral Palastban előadott „Sieben Todsünden” című revüben, majd a „Schöne Andreas” című filmben. A fasizmus üldözése elől visz­­szatért Budapestre. A felsza­badulás után kisebb filmsze­repekben és az Operaházban mint némaszereplő lépett fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék