Film Színház Muzsika, 1962. január-június (6. évfolyam, 1-26. szám)

1962-01-05 / 1. szám

Befejeződött a csomagolás! lódulhatunk — mondja Gőzön Gyula. (Berek Kati, Kállai Ferenc és Téry Árpád is az indu­lásra várnak az Izabella téren.) (Rékai felv.) A megnagyobbodott szln­­padtér a mozgások alapos átgondolását és nagyobb hangintenzitást kíván, a színésznek ugyanakkor mé-Í:is meg kell őriznie a (•lenetek sűrített atmosz­féráját. Ezért kell Ismét próbálni Arthur Miller da­rabját, a „Salem! boszor­­kányok’-at. az előadás de­cember 30-án tér vissza a Biaha Lujza térre (A képen Marton Endre ren­dező, Pécsi Ildikó, Agárdy Ilona, Kálmán György és Zolnay Zsuzsa) Nem szakadt le a csillár, hanem leeresztették. (Hor­váth József, Bitskey Tibor, Pásztor János és Fenyő Emil aggódva vizsgálják a tartó­kötél vastagságát) A Nemzeti Színház csaknem egy évig nem megszokott helyén, a Biaha Lujza téren. ha­nem az Izabella téren, a Madách Színházban működött. A Nemzeti épületének renoválása azonban a minap befe­jeződött. Mire lapunk megjelenik, a Nemzeti Színház együttese ismét a régi épületében ját­szik. A hazatérés előtti napokban lázas munka folyt mind az Izabella téri „szükséglakás"-ban, mind pedig a Biaha Lujza téren. Az 1875- ben épült színház meg­rongálódott tetőzetének helyreállítása után ki­festett és megtisztított nézőtér várja a közönsé­get a premierre.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék