Film Színház Muzsika, 1964. január-június (8. évfolyam, 1-26. szám)

1964-05-15 / 20. szám

1 j Katona Józsefben a »Cdombe«. (A Csili kamaraszínházi funkciója meg­szűnt.) Június hava nemcsak búcsúz­kodás az idei szezontól, hanem felké­szülés a kezdetre is. A Nemzetiben megkezdik »Az ember tragédiája« pró­báit (Major Tamás rendezésében), a Madách-centenárium alkalmából ke­rül ismét felújításra. A Katona József Színházban Németh László »Villám­­fénynél« című darabját kezdik június­ban próbálni. Rendezője Lengyel György. A következő évadot augusz­tus 21-én kezdik mindkét színházban, de hogy mi lesz itt is, ott is az első előadás, azt még nem közölték. Nyil­ván nem dőlt el. És még egy magánértesülés. Az em­ber tragédiája három valószínű fősze­replője: Ádám: Sdnkovits Imre, Éva: Váradi Hédi, Lucifer: Kálmán György... Azonkívül: Mezey Mária a Nemzeti­hez szerződik. Madách Színház: Shakespeare-rel. évadnyitás Füst Milánnal Mivel nyit a Madách Színház jövő­re? — kérdeztük Ruttkai Ottótól, a Madách Színház igazgatójától. — A nagyszínház Füst Milán »IV. Henrik« című drámájával kezdi meg a szezont, a címszereplő Gábor Mik­lós lesz. Nem kevesebb becsvággyal indulunk neki a darabnak, mint hogy nemzeti értékeink számát szaporítsuk. Egy másik érdekes tervünk: Garda Lorca »Yerma« című drámája, Vámos László rendezésében, Psota Irénnel a főszerepben. Arról beszélgettünk nem­rég a rendezővel, hogy tulajdonkép­pen kamaradarab ez a Lorca-mű, mégis úgy érzi, csak nagyszínpadon játszható, levegő, tér kell a szavaknak, Lorca költészetének... Egy ősbemuta­tó április 4-én, felszabadulásunk hu­szadik évfordulójára, végül egy érde­kes terv: Brecht Koldusoperája. — Elmondhatja az újságíró az el­képzelt szereposztást? — Tessék! — Bicska Maxi — Gábor Miklós, Polly — Psota Irén, Lucy — Vass Éva, Leprás Mátyás — Márkus László, Peacock, kolduskirály - Pécsi Sán­dor, Peacockné — Kiss Manyi, Tigris Brown — Greguss Zoltán, — Kocsma Jenny — Tolnay Klári. — Na látja! — nevet az igazgató. — Bevallom, nincs még biztos szereposz­tás, de mint kitűnik, a társulatnak na­gyon való, s egy rendező is rajong ér­te: Ádám Ottó... Bemutatjuk még Pártos Géza rendezésében Goldoni »Chioggiai csetepaté«-ját, a »Jegor Bu­­licsov«-ot Bessenyei főszereplésével, Büchner »Leonce és Léna« című mű­vét, Marcel Achard egy vígjátékát; Tabi László, Kamondy László, Bene­dek Katalin ír darabot, többek között Müller Péter Dosztojevszkij »Karama­zov testvérek« című regényét dolgoz­za át. — Szerződtetések? — Dómján Edit jön hozzánk Váradi Hédi helyett, ő a Nemzetibe szerző­dik. A Madách Színház tagja lesz Garas Dezső, Mensáros László, Cs. Németh Lajos. Évadzáró bemutató: a kamaraszínházban Krleza »Agónia«, a nagyszínházban Shakespeare »Ahogy tetszik«. A Petőfi Színház, mint ismeretes, május 2-án végleg bezárta kapuit, társulata feloszlott. A színészeket részint fővárosi, részint — főleg a fiatalokat — vidéki színházak szerződtették. Más színházakhoz he­lyezik el a műszaki dolgozókat is. A zenekar és a tánckar, több színésszel együtt, a Fővárosi Operettszínházhoz kerül. Az Izabella téri színházépület­ben május II—14 között a Pécsi Ba­lét vendégszerepei, majd az építőmun­kások hozzálátnak a színház átépíté­séhez és korszerűsítéséhez, hogy az, a munkálatok elvégzése után egy időre otthont adjon a Nemzeti Színháznak. Új tagok és kamaraszínház... Mi újság a Vígszínházban ? A Vígszínház titkárságán Lenkei Lajos igazgatóra várunk. — Mit hirdetnek az idén? — A címek: Csurka István: »Csak akarni kell«, Gáspár Margit: »Ha el­mondod, letagadom«, Huszty Tamás: »Egyetlen törvény«, Thurzó Gábor: »Kelepce«, Lev Tolsztoj: »Karenina Anna«, Shakespeare: »Szeget szeggel«, Dürrenmatt: »Fizikusok«, Vercors: »Zoo« és Feydeau: »Osztrigás Mici« című színműveit. — Mikor zárják az évadot? — Budapesten június 16-án ját­szunk utoljára: »Az ördög« kerül színre. 28-án a társulat Bratislavába utazik, ahol a »Rómeó és Júliá«-t, a »Zárórá«-t, s a »Mélyek a gyöke­­rek«-et mutatjuk majd be. Megérkezik az igazgató, aki mind ez ideig a dramaturgián tartózkodott. — örvendetes dolgokról számolha­tok be. A jövő szezonban a Vígszín­ház kamaraszínházat kap. Előrelátha­tólag január közepére készül el a régi Bartók-terem felújítása, amelyet kor­szerű, modem kis-színházzá akarunk fejleszteni. — Mi lesz a színház neve? — Három név-variáció közül válasz­tunk. Még nem döntöttünk, hogy Mű­vész, Váci utcai Színház, vagy Üj Színpad elnevezés mellett mara­dunk-e. — Milyen változások előzik meg az új, most már kétszínházas évadot? — A színház létszáma tizenhárom fővel gyarapodik. Minthogy a Petőfi Színház megszűnik, így módunkban áll szerződtetni onnan Kozák Lászlót, Harkányi Endrét, Miklósy Györgyöt, Tomanek Nándort és Szécsi Vilmát. Rajtuk kívül a színház új tagja lesz a Szegedről hozzánk szerződött Földi Teri, a Veszprémből jövő Spányik Éva; Bárdi György, Szokolay Ottó és Dávid Kiss Ferenc. A Nemzetiből visszatér régi sikerei színhelyére Bitskey Tibor. A színház új jelmeztervezőt is kap Ke­­menes Fanny személyében. — A kibővített színtársulat milyen új feladatokat old majd meg? — A kamaraszínpad számos új le­hetőséget nyújlt. Itt olyan zsánerű színműveket szeretnénk bemutatni, mint Ibsen Vadkacsája, Faulkner Rekviem egy apácáért című darabja. Ezenkívül izgalmas bűnügyi játéko­kat is műsorra tűzünk. Számos új színész és színésznő került színhá-Folytatás a 14. oldalon VASADI HÉDI a Nemzett színház tagja GYURKOVICS ZSUZSA az NDK-béft vissza­térve Shakespeare-szerepre készül a Madách Színházban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék