Film Színház Muzsika, 1966. július-december (10. évfolyam, 26-52. szám)

1966-11-04 / 44. szám

Forgatás a színházban Készül az „Othello Gyulaházán " Gádor Béla, akinek fanyarhumorú írá­sai már sok derűs percet, órát szereztek a közönségnek, az „Othello Gyulahá­zán” című kisregényéből még annak ide­jén tévéfilm-forgatókönyvet írt. Néhány évvel a halála után most Zsurzs Éva ren­dező és Czabarka György operatőr való­sítja meg a kitűnő humorista elképzelé­seit. ,,Az alkotás útjai kifürkészhetetle­­nek” - állapítja meg a műben az író, s talán ez lehetne a mottója is az új tévé­filmnek, hiszen arról szól, milyen körül­mények között készül és arat sikert egy képzeletbeli vidéki színház Othello-elő­­adása. - Három tragédiát rendeztem egymás után, valósággal kiéheztem egy jó víg­­játékra - mondja Zsurzs Éva,­­ s ez a tévéfilm-komédia bőséges alkalmat nyújt ebbeli vágyaim kiélésére. A színészek is szokatlan jókedvvel játszanak, kedves iróniával formálják meg a filmben játszó színészkollégákat. Egyébként nagyon ér­dekes, hogy a szereplő színészek egy-egy figurában valamennyien ráismernek egy­­egy élő kollégára. Önmagára azonban senki" - Rendezői elképzelésem egyébként elsősorban az, hogy a filmben ábrázolt vidéki színház szűken vett belső világa túllépten ezen a kereten és a csak benn­fentesek által érthető humor közérthetővé szélesedje­n. Czabarka György operatőr, aki egyéb­ként már számos tévéjátékot és tévéfilmet készített közösen Zsurzs Évával, így beszél jelenlegi munkáidról. - A legizgalmasabb operatőri feladat számomra az, hogy úgy vigyem filmre egy vidéki színház életét, hogy az hűen tük­rözze a színházi alkotómunka különböző fázisait, atmoszféráját. Az író látásmód­ját próbálom képekben is kifejezni. Az általa sugalmazott vidámságot a képek kompozíciójával, a gépmozgások miként­jével igyekszem még jobban alátámasz­tani. Ugyanakkor azt is be kell vallanom, hogy egy ilyen jellegű tévéfilm nem úgy­nevezett operatőri csemege. Az operatőr­nek itt a háttérben kell maradnia. Itt a színészek, a színpad dominál, a film a színházról szól, a színházról, ahol első­sorban a dialógusok a lényegesek. Per­sze, tudom, a közönség szempontjából ez nem döntő. A fontos az, hogy majd jól szórakozzék. Szeretném remélni, hogy ez sikerül majd! (körmendi) 1 * 3 4 1 A gyulaházi színház vezető színésze, * • ha kell operettbonviván, ha kell Othello. Pillanatnyilag a közönség tap­sait fogadja, mint Petrov a ,,Sy­bill" - ben. Mellette a színház drámai hősnője és egyben primadonnája áll. (Básti Lajos és Demján Edit)­­ Jelenet a vidéki színtársulat Sybill ■­•előadásából. A játék a kecskeméti Katona József Színház színpadán folyik . A színház új főrendezője, aki meg­­­­változtatja a társulat életét, mel­lette a színház legfiatalabb, s egyben legambiciózusabb tagja (Schwetz And­rás és Töröcsik Mari) a Bankett Gyulaházán. (Az asztalfon­o­m színház igazgatója - Bilicsi Tivadar, tőle balra a minisztérium küldötte — Egri István) Koncz Zsuzsa felvételei

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék