Film Színház Muzsika, 1970. július-december (14. évfolyam, 27-52. szám)

1970-08-29 / 35. szám

TELEVÍZIÓ TELEVÍZIÓ TELEVÍZIÓ TELEVÍZIÓ sorok Erzsi csángó népballadát ad elő a Megrakom a tűzet... című műsorban (Balló Gábor felv.) Tovább magyarázom... így született Soma T­avaly — úgy hallottam — sikere volt a Magyará­zom a mechanizmust című rajzfilmsorozatunknak, amelynek professzora dr. Agy volt. Miközben folyt a sorozat adása, állandó és alkalmi ismerőseim több­ször mondogattak ilyesmiket: — Na, és arra mit felelne ez a dr. Agy, ha azt kér­dezném tőle, hogy... — És megmondta, hogy mit kér­dezne. Persze, mert a televízió Fórum műsoraiban szokás­sá vált, hogy gazdasági és politikai életünk vezetőit felhívhatjuk telefonon és kérdezhetjük őket bármi­lyen ügyekben. Viszont dr. Agyat kicsit nehéz volna adás közben felhívni és váratlan kérdéseket tenni fel neki, tekint­ve, hogy képességei sok más agyból származnak, „akik” az adás pillanatában a legritkább esetben tartózkod­nak együtt, és nincs is mindegyiknek telefonja. (Pél­dául nekem sincs.) Így aztán megpróbáltam előre kitalálni azokat a kérdéseket, amelyeket feltehetnénk helyzetünket, terveinket, reményeinket illetően, és fel is tettem őket dr. Agynak. Illetve végül is nem én tettem fel, ha­nem a közvélemény — az elképzelt telefonkagylón át. És így lett Soma, a közvélemény „megszemélyesítője” maga is — telefonkagyló. Szeretném hinni egyrészt azt, hogy elhangzanak azok a kérdések, amelyeket a nézők valóban felten­nének, másrészt azt, hogy dr. Agy tud is majd ezekre válaszolni. Most tehát már Somával folytatódik a tavaly meg­kezdett munka Magyarázom a jövőt címmel, amely újabb tizenegy adásra terjed. Az indulás szeptember 3-án este lesz, de a délelőtti ismétlésekre megint sor kerül. Hogy miként született Soma, azt a Film Színház Muzsika kedves olvasóinak rajzban is elmesélem. Szabó Sipos Tamás

Next