Film Színház Muzsika, 1972. január-június (16. évfolyam, 1-26. szám)

1972-06-17 / 25. szám

GYŐR A kertész kutyája Lope de Vega drámájának alaphelyzete ma már köz­helyszámba megy, mégis, az a bő áradású költészet, ami kiragyog belőle, pompás helyzetkomikuma, társadalom­­rajza messze kiemeli az átlagból. Diana grófnő és csinos írnokának fűszeres, a rang kötelmeitől szenvedő szerel­me áll a cselekmény középpontjában. A magasrangú hölgy legfőbb gondja: hogyan adhatná egyszerű írnoka értésére, hogy lángoló szerelmet érez iránta. S ami a já­ték sava-borsa, a méltóság kínszenvedése. S mert ez a műfaj megköveteli, végül az írnokocska ranghoz jut és mi sem áll útjában a szerelmesek boldogságának. Szilágyi Albert, tudta, hogy mit kell hangsúlyozni, mit kell elhanyagolni ebben a műben, így aztán az ér­zelmes jelenetek mértéktartó iróniától villognak s így válnak élvezhetővé a naivabb elemek is a darabban. Gyurkovics Zsuzsa — aki felváltva játssza Dianát He­rendi Máriával — a szerep minden lehetőségét kiaknázza. Szinte egyidőben dől belőle a gőg és a harag, a szerelem és a féltékenység, igazi reneszánsz temperamentum az övé, csupa bőség, mindent és mindenkit magával sodor. Vele egyenértékű alakítás S. Tóth Józsefé, aki a farce­­ok ravasz, mindenből kikacsintó, s minden lében kanál, mindenből hasznot csikaró, de legbelül soha meg nem vásárolható inasát varázsolja a színpadra. Mester János Teodorája érdekes, de vitatható szerep­­felfogás. Csupán a hódítót és a megalázott embert hozza elénk, s a játékban, a komiszkodásban szinte hidegen fordul el inasától, akinek — úgy hisszük — inkább cim­borája lehetne. De Mester kimértebb a kelleténél, pedig tudjuk, sokkal színesebb figurák alakítására képes. Forgács Kálmán talán a kelleténél torzabb figurát raj­zol Ludovico grófból és ez éppen Mesterrel való jelene­tében tűnik fel, ám amit csinál, az pukkasztó. Remekül bánik a hangjával, jó tempóérzékkel rendelkezik, szór­ja az ötleteit és mégsem bohóckodik. Szerepről-szerepre fejlődik ez a ritkán látható színész. A szolgálólányok, Vennes Emmy, Gerentsér Júlia és Csengeri Erzsébet, kel­lemesen cserfesek, szépek, jól illeszkednek az előadásba és nem ők hibásak érte, hogy részletesebb elemzést nem írhatunk róluk, hiszen eléggé hálátlan kis szerepekben tartózkodnak a színpadon. De hogy A kertész kutyája a szép és kellemes színházi estek egyike lett Győrött, nem kis része van a szellemes és — mint mindig — most is dekoratív díszleteknek. Baráth András el tudja feledtetni, hogy Győrött még mindig egy méltatlanul gyatra épületben áldoznak Thá­­liának. Ehhez segít hozzá Nagyajtay Teréz ragyogó kosz­tümjeivel. (k. gy.) Gyurkovics Zsuzsa és S. Tóth József Közeledik a színházi évad vége. őrjáratunkban négy vidéki előadásról számolunk be. Munkatársaink Pécsett, az Állami Déryné Színház előadásán, Győrött és Kaposvárott jártak. KAPOSVÁR A gyertyaöntő Csehovval kezdődött, Giordano Brúnóval zárult, a meg­újult kaposvári Csiky Gergely Színház évadja. Itt ugyan nem arról van szó, hogy a jelképpé emelkedett Giordano Bruno, a tudós reneszánsz ember leszállt volna szobor­talapzatáról a római Campo de’Fiorin,­­ahol egykor mág­lyára küldték), s felsétált volna a messzi Somogyország fővárosának egy parkban álló színháza színpadára. Való igaz, hogy az inkvizíció e tudós-bölcs mártírja írt vaskos reneszánsz komédiát is, ám ez aligha életének fő­műve, s a kaposvári színpadon bemutatott musical (a külön­leges tehetségű Vujisics Tihamér pompásan improvizált zenéjével) legfeljebb az alapot kölcsönözte Giordano Brú­nótól. Alkalmasint a szerző nem ismerne rá művére, de­­hát egy igazán felvilágosult tudóst ez sem zavarna külö­nösképpen. Nos, mondjuk meg őszintén, A gyertyaöntő című komédia alaposan felkavart mai változata (új szö­vegét írta: Maár Gyula) nem sikerült valami jól, mégis lehetőséget adott a fiatal rendezőnek, Verebes Istvánnak, hogy ötletességét bizonyítsa — ő írta a verseket is. Amikor az előadást — néhány nappal a premier után — megnéz­tük, a rendező éppen sikerrel ugrott be a kitűnő Garay József szerepébe, így hát sokoldalúságáról is vallott, nem­csak rátermettségéről, meg lelkesedéséről. A díszletet és a jelmezeket Makai Péter tervezte, a kis zenekart Orosz István vezényelte. Az együttesből hadd emeljük ki Dánffy Sándor bővérű komédiázását, Csorba István mindig finoman ironikus humorát. A sűrű drámai­­ságb­an erős Hőgye Zsuzsa a könnyebb műfajban is tehetsé­ges, Fontos Magda kitűnő epizódfigurát elevenít meg, s rendkívül vonzó jelenség Réti Erika, Papp István, Kardos Gábor, Kiss Jenő, Takács Gyula egy-egy jól sikerült ala­kot teremtenek. Várkonyi András, ifj. Mucsi Sándor és Wágner Richárd (sic!) nevét említjük meg. Az évadkezdő Sirály címszereplője, Molnár Piroska most cserfes szubrettet játszik, táncol, énekel, jellemet rajzol. Ezt a szerepet is olyan tehetséggel és hittel, mint Csehov lányalakját. Az évadzárás vaskosabb pillanatában így jutott eszünk­be az évadkezdés Sirályának hangulata. (d. i.) Egy jelenet a Csiky Gergely Színház előadásából: Réti Erika és Dánffy Sándor 15

Next