Film Színház Muzsika, 1975. január-június (19. évfolyam, 1-26. szám)

1975-04-12 / 15. szám

TELEVÍZIÓ televízió TELEVÍZIÓ ..........■■■ TELEVÍZIÓ AZ ELSŐ SZAKONYI-DRÁMA Hinni a varázslatokban 7­ Ta, meddig követed a nőt? — Is kérdi Frank, a filmrendező kö­vérkés barátjától, Schiblertől, aki a könnyű kalandot keresi a Balaton­nál. Ám a kaland konfliktust, küz­delmet hoz — igaz, nem a könnyel­mű Schibler, hanem barátja, Köves Ferenc író életébe. Szakonyi Károly Életem, Zsóka című drámája tévés változatának fel­vételein dolgozik Esztergályos Ká­roly rendező és Bodó János operatőr. A történetnek három főhőse van: Köves Ferenc író, a felesége, Zsóka és Rácz, az önpusztító moralista. A filmgyári műterem már a nya­rat idézi. A díszlet a tihanyi presszó terasza, ahol nyáriasan, könnyen öl­tözve beszélgetnek a szereplők, akik­nek névsorát így tünteti fel a sze­reposztás: Köves Ferenc író, harminckét éves: Bálint András. Zsóka, a felesége, újságíró egy kis­üzemi lapnál, huszonhat éves: Bod­nár Erika. Rácz a minisztériumban dolgozik, harminchárom éves: Orbán Tibor. Frank Ottó rendező a TV-nél, har­mincnégy éves: Tordy Géza. Grácia, Frankhoz tartozik néha, nem tudni mivel foglalkozik, huszon­három-huszonöt éves: Saárossy Kin­ga fh. Éva joghallgató, tizenkilenc éves: Hűvösvölgyi Ildikó. Schibler vidéki mérnök, harminc­hat-harminchét éves: Balázs Péter. Pincér: Hankó Elemér és Mihályi Győző fh. — Eddig csak színpadon alakítot­tam Szakonyi hősnőit — mondja Bodnár Erika, a címszereplő. — — Szolnokon az Adáshibában Van­ Ismerkedés a balatoni presszó teraszán. (Bálint András, Hűvösvölgyi Ildikó és Balázs Péter) HÁROM ÉVTIZED - SLÁGEREKBEN Rohan az idő, vere ülj kedves mellém — ének­li a IV-es stúdióban Ruttkai Éva. Majd Mensáros László hangján szólal meg A haja szőke volt című egykori közismert dallam. De bizo­nyára emlékeznek még sokan a Ti­zenhat éves volt és szőke, vagy a Le­het, hogy túlságosan szerettelek cí­mű slágerek örökzöld dallamára. Ezek is sorra felcsendülnek . . . Hat részes, színes sorozatot készít a televízió az elmúlt harminc év Az Operettszínház hatosfogatának fele: Harsányi Frigyes, Németh Sándor és Farkas Bálint (Diner Tamás felv.) slágereiből, 1945-től napjainkig idéz­ve fel az ismert és kedvelt könnyű­zenei dallamokat. — A zenei anyagot — mondja Csenterics Ágnes rendező — Kör­mendi Vilmos hangszerelte a Ma­gyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara és a Stúdió 11 számára. A felcsendülő dallamokat filmrészle­tekkel kísérjük, eredeti híradófelvé­telek idézik fel például az újjáépí­tést, a forint megszületésének, vagy az 1949-es budapesti VIT-nek, majd Csenterics Ágnes rendező a kamera előtt még utolsót „simít” Lehoczky Zsuzsán

Next