Film Színház Muzsika, 1975. június-december (19. évfolyam, 27-52. szám)

1975-08-30 / 35. szám

TELEVÍZIÓ televízió televízió TELEVÍZIÓ A hatalmas üreget általában vasajtó zárja. Most tárva­­nyitva. Amikor belépünk, hűvös levegő fogad. Először csak a fe­jet kell lehajtani, aztán derékig görnyedve lehet csak továbbmen­ni. Magas szikláról mélyeket lép­ve; csúszva, kúszva;'alig méteres sziklavájatban bújva. Majd me­redek, s most már nedvesen csú­szós, agyagos falon, ökölnyi mé­lyedésekbe lábfejet igazítva. A Mátyás-hegy barlangjában. 300—400 méter mélyben a föld alatt folyik a filmforgatás, Kán­torról, a legendás nyomozókutyá­ról, „akit” Szamos Rudolf nép­szerű regényeiből ismerhet az ol­vasó. A barlangban most csend van Minden reflektor egy helyre irá­nyul. Az egyik oldalsó vágatban Kántor jelenik meg, s szimatot kapva izgatottan ugrik szikláról sziklára. Mögötte Csupati törzs­­őrmester (Madaras József) és Sá­tori, a „főnök” (Szilágyi Tibor). A barlang alján két férfi fekszik. Rendőrök, barlangászok érkez­nek. A forgatókönyv előírása sze­rint : „Kis dermedt csend után Kántor nyomában leóvatoskod­nak, s aztán már csak Csupati kínlódja le magát a két emberi testhez. ,Ez még él! Vigyázza­tok!’ — mondja. Amíg Sátori elő­veszi a két fekvő személyi iga­zolványát, Kántor eltűnik . ..” Kántor „szerepében” — Tuskó Rendőrkutya. Nem tudom, ere­deti mesterségét milyen ered­ménnyel folytatja; itt jelesre vizsgázik fegyelemből, engedel­mességből. „Eltűnését” úgy szer­vezik meg, hogy gazdája — az igazi — egy szikla mögé bújik ahol a filmfelvevő nem látja, s onnan halk vezényszavakkal irá­nyítja. A filmet második hónapja for­gatják. S ha ez nem is nagy idő egy ember vagy akár egy ötré­szes televíziós sorozat életében — egy tacskóéban annál inkább Toncsit, a tacskót, Zebulon ala­kítja majd a filmben. Amikor egy hónappal ezelőtt Nemere Kihallgatás (Vclenrzei István. Szilágyi Tibor, Horesnyi László. Benkő Péter) Kántor és gazdája. Tóti Tibor törzsőr­mester, azaz Csupati (Madaras József) Nyomon a sebes sod­rású patakban (Mada­ras József, Horváth Sándor, Szilágyi Ti­bor) (Kiss Júlia felvételei) ÚJ ÖTRÉSZES SOROZAT Kántor nyomozni indul

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék