Film Színház Muzsika Évkönyv, 1975

A Magyar Televízió „anyakönyve" (Szegvári Kati, Torday Aliz)

Egy szép napon látom­­ Magyarországban a hirde­tést, hogy a Magyar Tele­vízió Riporter kerestetik pályázatot indít Jelentkez­tem. Az első meghallgatás sikerült, a második is. Biz­tos volt már, hogy a kép­ernyőn is versenyezhetek. Az első forduló előtt az Egyetemi Színpaddal vidé­ken vendégszerepeltem. Csak úgy értem haza a te­levíziós­ adásra, hogy a díszletszállító teherautóra ültem fel Díszletek között kuporogva érkeztem Buda­pestre, a Margit-hídon Bé­kés József, az Ifjúsági Osz­tály vezetője meglátott a kocsijából és átszállított magához. Azt hiszem, kü­lönben elkéstem volna. Az adás előtti megbeszé­lésen Karácsondi Miklós szerkesztő töredelmesen be­vallotta, hogy a Ki mit hí­don én adtam az ötletet a Riporter kereste­ti­­hez. Jól­esett, olyannyira, hogy el­határoztam, hogy megnye­rem a vetélkedőt Ne le­gyen ez egy félbehagyott meccs. 1969 július elsején a Te­levízió belső munkatársa lettem, szakai felvételre készül­tünk. A moszkvai Metró Majakovszkij állomásán, óriási statisztériával, moz­gólépcsőkkel, zenével, tán­cosokkal, énekesekkel Mi­vel kevesen voltunk, a csa­pót is kezeltem. A csapó el­engedhetetlen, a kép és a hang szinkroni­tását bizto­sítja. Bánki Laci könnyíteni akart a munkámon, magá­ra vállalta, hogy felvétel­kor kezeli a csapót Nagy­­nehezen mindennel elké­szültünk. Hangom vissz­hangzott a metró csarnoká­ban, ahogy indítottam, oro­szul persze, a felvételt: nyimanyije! Szjomka! Megindult a gépezet A táncosok táncoltak, az éne­kesek énekeltek. Csak éppen csapó nem volt Bánki Laci ugyanis egy kukkot sem értett oroszul. Horváth János az árvás védekezésnél­­ Csenterics Ágnes külső helyszínen Fűzi Sári egy vasútállomási forgatáson 1964 CSENTERICS ÁGNES rendező 1964-ben, egyetemista ko­romban már dolgoztam a Tévében, mint külsős ügye­lő, asszisztens. 1966-ban ke­rültem be, és mivel ma­gyar—orosz szakos voltam, én mentem forgatni az első Fele-fele műsort, a Szovjet­unióba. Mint asszisztens. Iszonyatos hideg, volt­ olyan például, hogy meg­fagyott és eltört a play back szalag! A magyar szerkesztő, Bánki Laci is megérkezett Pestről, amikor éppen él­ KUDLIK JÚLIA bemondónő Szökőévben, szökőnapon szerepeltem először be­mondóként, 1964. február 29-én. De a Televízióhoz már előbb kerültem. Az If­júsági Osztályon voltam ügyelő, majd asszisztens. Az asszisztensnek az a feladata, hogy ügyeljen a stúdió rendjére, irányítsa a stúdiót a rendező utasítá­sa szerint akivel csinos fül­hallgatón keresztül tartja a kapcsolatot kezdő asszisztens korom­ban egy műsorban a stúdió vendége volt Kodály Zol­tán, aki Lőrincze Lajossal és Randó Jenővel a magyar nyelvről beszélgetett .Kezdődött a felvétel A stúdióban teljes csöndes rend uralkodott „Valami zörög, leállnak” — szólt a fülesen a rendező. Bejött a hangmérnök és kicserélte az asztali mikrofonokat Újra kezdtünk. Most már én is figyelni kezdtem, mi lehet az az ütemes dobogás.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék